6 Şubat depremlerinde şampiyon meleklerimizle birlikte 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Otel'e ilişkin ek bilirkişi raporu geçtiğimiz günlerde Gazi Üniversitesi tarafından hazırlandı. 

Rapora göre, yapı sahibi ''Ahmet Bozkurt'' asli kusurlu, fenni mesul ''Erdem Yıldız'' asli kusurlu, otel işletmecisi, ''Ahmet, Mehmet, Fatih ve Efe Bozkurt'' tali kusurlu bulunmuş.

Buna karşılık projeye onay veren kamu görevlileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin raporunun aksine kusurlu bulunmamış.

Rapor, belediye görevlilerinin kusursuz bulunmasına rağmen, yapı incelemesinde önemli sorunların ortaya çıktığını gösteriyormuş!

Bu nasıl oluyor diye sorasın geliyor insanın.Yapı ruhsatını veren belediye ise  yapının denetlenmesinde hiçmi sorumluluğu yok yani.Yapının kullanıma açılmasından önce kesin onay belgesini veren yani ‘’Buyurun binanızı gönül rahatlığı ile kullanabilirisiniz  bina projesine ve tüm inşaat kurallarına uygun olarak yapıldı’’ diyenerek yapıyı kullanılmasına   onay veren belediye görevlileri nasıl kusursuz bulunuyor anlaşılabilir değil.

 Gazi Üniversitesi'nin raporu, yapı ruhsatının verilmesinde belgelerin eksikliği ve hesapların sunulmadan karar alınmasının nasıl mümkün olduğu sorusunu gündeme getirdi.Yani proje eksikse yapının statik hesapları yoksa nasıl ruhsat aldı.Bu ruhsatı veren altında imzası olan belediye sorumlularının kusuru yok mu yani!

Rapor, yapıya kaçak kat eklenmesinin yıkıma etkisi olmadığını, ancak çekiçleme etkisiyle yıkıldığını tespit etmiş.Buda enteresan.Yapıya kaçak kat eklenmesi demek yapının statik hesaplardaki mevcut yapı yüküne ilave bir yük getirmesi demek. Bu durum yapıya herhangi bir depremde etki etmiyorsa o zaman boş verin ilave kat için proje yapmayı yada ruhsat almayı yapın gitsin.

Bu tüm binalara proje yapmadan ve ruhsat almadan kaçak kat çıkılabilir demekle de eşdeğer ayni zamanda.O zaman ne gerek var mühendise ne gerek var mimara.4 katlı izin verilen binanıza ihtiyaç hasıl olduğunda yapın 5.katı olsun bitsin.

Raporda, asansör kulelerinin inşaatında yaşanan bir takım uygunsuzluklar da vurgulanmış. Projenin tek asansör öngörmesine rağmen, müşteri asansörü yapılırken asmolen döşemenin terasa kadar kesilerek yapıldığı belirtilmiş.

Döşemede yani  demir ve betonun olması gereken yerde asansör geçecek kadar bir delik açacaksınız ve bu yapıya zarar vermeyecek.Bu yapının statik durumuna etki etmeyecek.Ve bu delik açılırken kontrol etmesi gerekenler kusursuz sayılacak.Hadi olmaz ya kaçak inşaatı görmediniz diyelim.Binaya asansör izinini verirkende mi fark etmediniz.

Özellikle apartmanın otel dönüşümü sürecinde yapılan incelemelerde, yapı gerektiği gibi güncel yönetmeliklere göre analiz edilmediği ve yalnızca basit bir rapor sunulduğu da ortaya çıkmış. İsias Otel'in fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın sadece 3 sayfalık bir rapor sunması, yapısal sorunların gözden kaçmasına neden olmuş.

Yani statik hesapları yapması gereken kişinin bu projedeki raporları eksik.Buna rağmen bu projeye ruhsat verilmiş.Ve ruhsat veren belediye görevlileri kusursuz öyel mi?

Raporda ayrıca, asmolen döşeme sisteminin yüksek binalar için uygun olmadığına dair deprem şartnamelerinde belirtilmesine rağmen, uygulamanın gerçekleştiği ve bunun yıkıma etkisinin araştırılmadığı kaydedilmiş.

Hadi fenni mesul deprem şartnamesine uymamış . Peki ruhsat veren ne yapmış.Böylesi bir deprem riski bulunan yerde yinede ruhsatı vermiş.Öyle mi?

Gelelim mevzuata;

Bir yapının, hukuken imar düzenine uygun olduğunun kabul edilebilmesi için yetkili idareden yapı ruhsatı almış olması ve bu ruhsata ve eklerine uygun olarak inşa edilmiş olması gerekmektedir.

 Ruhsat ve eklerine aykırılık, ruhsat başvurusu sırasında yapı sahibi veya vekili tarafından idarenin değerlendirmesine sunulmuş olan mimari proje, statik proje, mekanik tesisat projesi, elektrik tesisat projesi, resim ve hesaplar ile krokilere aykırı olarak yapı inşaatının gerçekleştirilmiş olmasını ifade eder.

Yapıya ilave kat yapılması, kat yüksekliğinin değiştirilmesi, sıfır kotun yükseltilmesi, cephe formunun değiştirilmesi ve benzeri şekillerdeki yapılaşma faaliyetleri ruhsat ve eklerine aykırı fiillere örnek olarak verilebilir.

 Yapılaşma faaliyetleri sürecinde maliklerin almış oldukları ruhsat ve eklerine aykırı hareket etmeleri durumunda, hukuka uygun olarak başlanılmış olan yapılaşma faaliyetleri hukuka aykırı hale gelmiş olur.

 Böyle bir aykırılığın ruhsatı düzenleyen idareye fenni mesul tarafından bildirilme, ihbar, idarenin denetimi veya benzeri şekillerde ulaşması durumunda idare(belediye, valilik ), yapılaşma faaliyetini durdurmak ve yapıyı mühürlemek durumunda kalır.

Bu tarihten itibaren bir ay içerisinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirmeli ve belediyeden veya valilikten mührün kaldırılması talebinde bulunur. Ruhsata aykırılığın giderildiği anlaşılırsa mührün, belediye veya valilik tarafından kaldırılması ve inşaatın devamına izin verilir.

İdare, yapılan başvuru üzerine mührün kaldırılmasına ve inşaatın devamına karar verirse yazılı bir tutanak düzenler ve ilgilisine verir.

Gazi Üniversitesinin ek Raporunda Türkiye bürokrasisi aklanırken, şirket yöneticilerinin tamamı kusurlu bulunmuş. 

Olmadı.

Mevzuat ortada şirket yöneticileri ve ferdi mükellefler kadar  bürokraside kusurlu.Hem de hepsinden daha fazla kusurlu.

İSİAS Hotel enkazında çocuklarını kaybeden acılı aileler çocuk katilleri serbest bırakılmamalı diyorlar.Katılmamak için insan olamamak lazım.İSİAS Hotelde bir cinayet işlendi .Hem de bilerek ve isteyerek.Bu cinayete ortak olan herkes en ağır cezaya çarptırılmalı.