YÖDAK isminden de anlaşılacağı üzere ülkemiz Üniversitelerinin kuruluş akredidasyon ve denetlenmesi maksadı ile oluşturulmuş bir kurum birde yasası var tabii.

YÖDAK (Yüksek Öğretim Kurumları Kuruluş, Görev, Denetleme ve Akreditasyonu) Yasası.

Bu yasaya şöyle bir göz gezdirdiğinizde aslında ülkemizdeki Üniversitelerin kuruluşu denetlenmesi ve akredidasyonu Eğitim bakanlığı ile birlikte YÖDAK ‘ın birlikte yürüttüğünü görürsünüz

Ama ne şaşırtıcıdır ki yasa maddeleri arasında çok ilginç olanlarda  olduğunu söylemem gerekiyor.

Son sahte diploma konularından sonra ortaya çıkan bundan YÖDA K mı yoksa Bakanlık mı sorumlu sorularına baktığınızda yasada açıkça gösteriyor ki ne biri ne öteki aslında her ikisinin de sorumlu olduğunu görmek mümkün.

Mesela 5. ve 6 . maddelerdeki izin süreçleri ile ilgili kurallara atıfta bulunularak  7. Maddede de şöyle diyor

Binaların Bakanlık ve/veya YÖDAK tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu uygun görülenlere Eğitim veya Öğretim Kurumu Açma İzni verilir ve böyle bir izin almayan gerçek ve Tüzel kişiler Şirketler Mukayyitliği nezdinde Tescil yaptıramazlar; yaptırmış olanlar ise faaliyet gösteremezler diyor.

Ve/veya demek benim bildiğim kadarı ile biri yada diğeri de bu işlemi yapabilir demek yasal olarak herikisinde yetkileri var demek.(Nasıl olacaksa oda ayrı bir konu)

Yine 11 maddede bir özel kurumun öğretime başlayabilmesi için, “Öğretime başlama izni” gerekir. Bu izin, kurum açma iznine sahip kurucuya aşağıda belirtilen usül ve konularda YÖDAK’ın tavsiyeleri de alınarak Bakanlıkça verilir diyor.

Ve bir ilginç madde daha.Madde 39

Kurumlar her bakımdan YÖDAK ve Bakanlığın gözetim ve denetimi altındadır. Her derece ve nitelikteki kurumların yönetim, eğitim, öğretim bakımından, denetim, gözetim, teftiş ve soruşturmaları; Bakanlıkça veya YÖDAK tarafından yapılır.

İçinde VEYA geçtiğine göre bu konuda da her ikisi yetkili.Ve herikiside bugün Üniversitelerimizde yaşananlardan sorumlu demek tabii.

Şimdi Başsavcılık tarafından YÖDAK’a gönderilen ve bir Üniversitenin kuruluşunun yasal olmadığı ve bu iş çözülmezse YÖDAK yetkililerininde hukuki sorumlulukları doğacağı ile ilgili bir yazı var.

Bir taraftan sahte diplomalar konuşuluyor diğer taraftan Başsavcılığın uyarısı üzerinden 5 ay geçmiş hala Üniversite eğitim ve öğretimine devam ediyor.Olan Ülkemize ve Üniversitelerimize ve binlerce kişinin ekmek yediği bu sektöre oluyor.Hem YÖDAK hem de Eğitim Bakanlığı birbirlerini suçlamayı bırakıp bir an önce yasa ile kendilerine yüklenen  sorumluluğu yerine getirmelidir.