Daha önce de belirtik bir çok kez, insan doğal bir varlık değildir, kültürel bir varlıktır. Bu ne demek peki? Kültürel varlık olmak ne gerektirir? Bu soruların en keskin ve net cevabı, insan öğrenerek yaşar içgüdüsel yaşam insani değidir, çünkü bu öğrenme gerektirmeyen yalnızca hayvan dünyası gibi, genetik kotlama ile oluşan bedenin kabiliyetleri doğrultusunda, hayatta kalma meselesidir.
* * *
Bu meselenin kökeni tamamen hayatta kalma yani korkularala donanan endişe güdüsünün yansımasıdır. Hayvan alemi biç çok bakımdan, bulundukları ortamın şartları ile var olan türlerin, yaşam mücadelesi verirken, iç güdüsel olarak hareket edip, beslenme, üreme ve hayatta kalma mücadelesidir.
* * *
Peki insan? İşte bu mesele çok da başka bir şey, iç güdüsel bazı duyularımız halen var isede ki medeniyetin oluşmasında önemli rol oynar, esas mesele aktif çalışan, üreten, öğrenen, öğrendikçe cehverlenen bir donatıya sahiptir insan.
* * *
Bu bakımdan, yaşadığı ortama uyum içerisinde var olasa da, o ortamı şartları doğrultusunda değiştirip, dönüştürme becerisinede sahiptir. Çünkü insan kültürel zenginlikle var olan bir zekaya sahiptir, bu mesele ise işte en çok eğitime ihtiyaç duyan kısımdır. Çünkü zeka iyi donatılmaz ise niyetler biçimsizleşir ve zekayı kontrol altına alarak, insan olmadan ırak bir vahşi yaratabilir.
* * *
Bu vahşi hayvani bir güdü olarak anlaşılmasın, bu vahşi direk kişinin niyetine bağlı egosunun, zihinde yaratığı yıkıcı karşılıktır. Bu o kadar biçimsel bir tavırdır ki hemen anlaşılır, bakın etrafınıza neredeyse bu özellikleri barındıran insanlar kültürel olarak hiç bir gelişimi kabul etmezken gelenekselci bir güdü ile hareket edip, toplumu çok rahat kontrol edebilecekleri mevkilerde olurlar.
* * *
Ego karşılığı niyetin kirli hırsı ile o kadar gözü kara bir hale bürünürler ki, halkları hiç edebilecek bir tavır içinde ilkeliğini tetikleyip, namluyu ateşleyebilirler. Bu dar kalıplı, geniş tabanlı anlatım nedendir? Gelişim ve medeniyetin idamesi işte bu kültürel varlık olmanın getirdiği, doğal güdünün hareket kabiliyetlerinin eseri olmasıdır.
* * *
Bu sebepledir ki içerisinden geçtiğimiz bu zor günlerin sebebi birazda tüm bunlara dayalıdır. İnsan kültürel bir gelişim içerisinde olmalıdır sürekli, iyi yönetimlerin, iyi işlerin, sanatın ve bunlarla yükselecek medeniyetin yegane ilkesi işte budur. Öğrenmek güzeldir yenilik geneleksilcilikle gelmeyecektir, yenilik öğrenmenin gereğidir bilgi her şeydir. Ama eğitilmiş bir vicdan o herseyi görünür kılan tek zemindir.

Behiç Anibl…