Yıllardır her hükümet değişikliğinde ilk gündeme gelen daima Kıb-Tek olmuştur çünkü Kıb-Tek 7/24 aktif ve halkın her anına dokunan ve her alanda ihtiyaç duyulan Elektirik Enerjisini üretip dağıtan bir kamu kuruluşu olarak üzerinden polotika yapmak çok kolaydır ve etkilidir. UBP-DP koalisyon döneminde 2016-2018 arası Kıb-Tek’te gösterilen “Mali başarı , ciddi orandaki Yatırımlar” ve 4 lü koalisyona Kıb-Tek’i “Borçsuz devretmesi” UBP nin seçimde 1. Parti çıkmasında büyük payı olmuştur. 4lü koalisyon hükümeti de ayni argümanı kullanıp hükümetin ilk günlerinde muhalefete düşen UBP ne Kıb-Tek üzerinden saldırmaya çalışmış ve gösterilmiş olan başarıları gölgelemek adına tüm bakanların katıldığı bir basın toplantısında bir önceki yönetimi “Karlı olduğu halde” neden zam yapmayıp kendileri için “Kasada Para” bırakmadıkları ve Kıb-Tek’i “Gelir Kaybına” uğrattığını açıklamışlardı. Nedense 4 lü koalisyon hükümeti bir sonra aynı şekilde birçok zammı erteleyip “Kıb-Tek’i Gelir Kaybına” uğratmaya devam etmişler ve bunu büyük bir başarı olarak basına açıklayıp “size zam yapmadık” deyip Kıb-Tek üzerinden polotika yapmışlardır.Ayni polotika geçtiğimiz günlerde UBP-HP hükümeti “ KIB-Tek yönetimi zam istedi biz yapmadık “ deyip halktan alkış almaya çalışılmıştır. 4’lü koalisyon döneminden ardı ardına yapılan zamlar yetmeyip çok ciddi oranda borçlanmalar yapılıp borçsuz devraldıkları Kıb-Tek’i bir yıl içinde tarihindeki en büyük borça sokmuşlardır. Bankalardan yapılan borçlanmaların üzerine AKSA ya 170 milyon TL borç biriktirilmiştir, AKSA dan dört ay alınan ve satılan enerji miktarının parasını ödemeyip Kıb-Tek’i faizi ayda %4 olan 170 milyon TL. borç ile banka borçları toplamı 400 milyon TL’dir. Enteresan olan bu durumu çok yakından takip eden ELSEN 4’lü koalisyon hükümetinin atadığı yönetim kurulunu her fırsat bulduğunda “gelmiş geçmiş en başarılı yönetim” ilan edip bu yönetime her şekilde destek verdiğini açıklamaktan çekinmeyen ELSEN’in varlık nedeninin sorgulanmaya başladığı bir dönem yaşanmıştır çünkü Kıb-Tek’in düştüğü bu durumu ELSEN hiç sorgulamayıp dikkatleri başka yerlere çekmek için elinden geleni yapmıştır. UBP muhalefette iken 2016-2018 arasındaki mali tablo ve yatırımları meclis kürsüsünden devamlı gündeme getirip 2018-2019 dönemini ve yanlış yönetimden dolayı yaratılan devasa borcu meclis kürsüsünden Sayın Olgun Amcaoğlu ve Sayın Hasan Taçoy şimdi her türlü bilgiye ulaşılabilecek pozisyondadırlar ve eminiz ki tüm bilgiler önlerindedir fakat nedense muhalefette iken Kıb-Tek’in bağlı olduğu yasa Fasıl 170-171 göre yönetim tüm kurulu Kıb-Tek’in mali zararından sorumludur maddesine rağmen muhalefette kükreyen ” Sayın Bakanlar” ortakları 4’lü koalisyonda bulunan HP olunca sus pus olmuşlardır, Sayın Bakanlar Kıb-Tek’in düşürüldüğü bu mali kara delik için ne zaman soruşturma başlatıyorsunuz yoksa 4’lü koalisyonun başlatmış olduğu Kıb-Tek’i zor duruma sokup sorgulanmasının önünü açma operasyonuna sizde mi katılıp “Özelleştirilme” misyonunu yeni hükümet olarak UBP-HP mi devraldı, sanıyorum 4’lü Koalisyon ELSEN ve yeni dönemde UBP-HP ELSEN el ele “KIB-TEK’te ÖZELLEŞTİRMEYE DOĞRU” demek en şeffaf ve yalın değerlendirme olur…….