Son yıllarda bir çok belediyede yaşanan mali sorunlardan çıkış yolu olarak tartışılan Yerel Yönetimler (Belediyeler) Reformu kapsamında belediyelerin sayılarının azaltılması gündemdedir.Kulağa hoş gelen tüm sorunların çözüleceği algısını yaratan reform sözcüğü burada da kullanılmıştır.Kamu da Reform, Belediyeler de reform,Trafikte Reform, Eğitimde reform, Sağlıkta Reform kulağa hoş geliyor.Algı güzel peki sonuç ne? Reform ilk defa papazlar tarafından güçlerini kaybettiklerini görünce, halkın kendilerine itibar etmediklerini hissedip bu durumu düzeltmek için giriştikleri yenilik faaliyetleri olarak çıkmıştır.Dinde reform denilmiş ama sonucunda din adamları itibarlarını, güçlerini kaybetmiş ve din savaşları çıkmıştır.Reform felaket getirmiştir.Belediyeler de reform yapacağız diye sadece belediyeleri birleştirip, sayılarını azaltmak ve bazı değişiklikler yeterli olmayacaktır.Bu sorun ölçek sorunu değil yapısal sorundur. İzlanda 103 bin km.kare yüzölçümü olan 311 bin nüfusu olan bir ülkedir.101 belediye bulunmaktadır.Malta 300 km.kare yüzölçümü olan 413 bin nüfusu olan bir ülkedir 68 belediye vardır.Fransa da 36.500 civarında belediye vardır.Belediyelerin sayılarından ziyade görev, yetki ve sorumlulukları önemlidir. KKTC 3 bin 355 km.kare 6 ilçe, 12 bucak, 127 köy, 187 yerleşim yerinde 28 belediyesi olan bir ülkedir.Belediyelerimizin bazılarının gelirini olumlu etkileyen unsurlar vardır.Değirmenlik belediyesi Ercan havalimanı nın belediye sınırları içerisinde olmasından dolayı yolcu başına katkı aldığı için geliri yüksektir.M.Sa. Belediyesi limandan dolayı,İskele belediyesi petrol dolum tesislerinden dolayı, bazı belediyeler tahıl ambarların ( silo) dan dolayı, G.Ne belediyesi liman ,turistik tesis ve otellerden dolayı, Esentepe, Tatlısu, Gönyeli belediyeleri gelişen inşaatlardan dolayı büyük gelir elde ederken bu imkanları olmayan belediyeler çok zor durumdadır.Bunun yanında 10 belediye de kanalizasyon ağı mevcuttur.Bu belediyeler de kanalizasyon geliri elde etmektedir.Tüm belediyelerin en büyük geliri %32.3 ile içme suyu gelirleridir.Türkiye den gelen su belediyelerin deposuna 2.30 kuruşa ulaşmaktadır. Gelirleri farklı olan belediyeler suyun fiyatını da farklı, farklı ücretlendirmişlerdir. KKTC de ekmek, süt, benzin, et ve bir çok ürüne her yerde ayni fiyat uygulanırken tüm belediyelerde ayni ücretten satılırken suyun fiyatı belediyelere göre farklıdır.Belediyelerin personel maaşları da farklıdır. Dipkarpaz, Lefkoşa ve Lefke belediyelerinde çalışan Müdür, zabıta, memur ve işçiler farklı, farklı ücret, maaş almaktadır. Dipkarpaz, Lefkoşa, Lefke de görev yapan öğretmen, polis, memur, işçi ayni maaşı alırken belediye çalışanları farklı maaşlar almaktadır.Halbuki zabıta her belediyede hemen hemen ayni görevleri yapmaktadır ama farklı maaş almaktadır.Görüldüğü gibi belediyelerin gelirleri, giderleri, maaş politikaları, personel giderleri, farklıdır.Belediyelerin borçları ve devletten aldıkları katkılara girmeyeceğim.Bu farklılıklar ciddi sıkıntı ve sorunlara neden olmaktadır.Belediyeleri birleştirilip sayılarını azaltmak bu sorunları çözmeyecektir.KKTC de ciddi bir yetki karmaşası yaşanmaktadır.Bu da hizmetlerin kalitesini ve sunumunu olumsuz etkilemektedir.Yetkilerin kim tarafından kullanılacağı acilen düzenlenmelidir.2008 yılında köylerin belediyelere bağlanmasıyla atılan adımın ikinci ayağı tamamlanmalıdır.Artık bir karar verilmeli gecikmeden tercih yapılmalıdır.Kaymakamlıklarda olan bazı yetkiler belediyelere devredilmelidir.Kaymakamlıkların zayıf yapısı, fonksiyonu ve bu şekilde varlığı belediyelere bazı konularda engel teşkil etmektedir.Bazı yerel mahiyetteki izinler belediyelere devredilmelidir.Bunlardan bazıları; ateş yakma izni, karga vurma izni, yardım toplama izni, zeytin ve harnup toplama izni, ağaç kesme izni, canlı müzik izni, içki satış izni, kuyu ruhsatı gibi yerel karakterli işlemleri belediyeler yerine getirmelidir. Umarım yapılacak Yerel Yönetimler reformu çalışmalarında bu hususlara da dikkat edilir.Reform köklü değişiklikler ve anlayış içermelidir.Sorunların çözümünde etkili olmalıdır.Bir an önce Belediyeler için çalışma başlatılmalı sorunları giderilmelidir.