Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Dünyası KöşeYazarları Sempozyumu İstanbul’da yapıldı.

27 Nisan’daki sempozyuma, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi beş ülke; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile üç gözlemci devletten; Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden basın mensupları ve kanaat önderleri katıldı.

Etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından iki yuvarlak masa toplantısı ve bir panel gerçekleştirildi.

“Yeni Yüzyılda Uluslararası Düzen” başlıklı ilk yuvarlak masa toplantısında Mersin Üniversitesi’nden Dr. Kaan Kutlu Ataç sunum yaptı.

Anadolu Ajansı Yayın Danışmanı Yahya Bostan, “Yeni Yüzyılda Medya” başlıklı yuvarlak masa toplantısının sunumunu gerçekleştirdi.

 “Yeni Yüzyılda Enerji İşbirliği” başlıklı panelde ise TPAO, BOTAŞ ve EPİAŞ’tan sektör temsilcileri Türkiye’nin enerji alanında gerçekleştirdiği atılımları ve hedeflerini değerlendirdi.

Yeni medyanın çeşitli yönleri ile irdelendiği sempozyuma katılan gazeteciler, Türk devlet ve topluluklarının medya ve iletişim alanında işbirliği ve eş güdümünü sağlama konusunda neler yapılması gerektiğine dair görüş ve önerilerini paylaştı.

Çok değerli görüşlerin paylaşıldığı sempozyumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Göksu’nun açılıştaki konuşmasından kısa notlar paylaşmak istiyorum. Göksu, “devletlerin bağımsızlığının dijital bağımsızlıktan geçtiği” değerlendirmesini, dezenformasyon ve kara propagandanın Türk dünyasının ortak sorunu olduğunu anlattı.

"Sosyal medya platformları kaostan ve krizden beslenmektedir"

Sosyal medya platformların çıkış noktasının ifade özgürlüğünü geliştirme olduğunu ancak, gelinen noktada, sosyal medya platformların kaostan ve krizden beslendiğine vurgu yapan Göksu, şu ifadeleri kullandı: 
“Bu doğrultuda da keyfiliğin hukuksuzluk, örgütlü olanın adaletsizlik yapabildiği ve isteyenin sahte hesaplar üzerinden başkalarına hakaret edebildiği bir ortamda sosyal medya platformları ne yazık ki özgürlükten değil kaostan ve krizden beslenmektedir."

Sosyal medyada her bir platformu bir cephe olarak kabul etmek gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Oğuz Göksu, “Devletlerimizin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda attığı adımları yılmadan, usanmadan farklı kamuoylarına aktarmak zorundayız. Aksi takdirde bizleri dünyaya anlatmak için bizden daha hevesli, uluslararası medya kuruluşlarının olduğunu çok iyi biliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türk Dünyasından gelip İstanbul’da buluşan basın mensupları, ağırlıklı olarak; ortak bir haber portalı; Türk Dünyası köşe yazarları platformu, Türk Dünyası medya laboratuvarı oluşturulması, kültürel anlamda ortak bir Web sitesi kurulması, Türk Dünyası arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek geliştirmek için bir merkez oluşturulması önerilerini yaptı.
Türk dilli ülkelerde, Türk gündeminin öncelikli gündem olarak ele alınması önerisi dillendirildi.

Verimli geçen sempozyumda, bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılması, benzer toplantıların diğer TÜRK Devletlerinde de yapılması talep edildi.
**