Covid-19 pandemisini kontrol altına alabilmek İçin toplumsal bağışıklık eşiğinin aşılması gerekiyor.

Toplumsal bağışıklık eşiği; bir ülkenin nüfusunun belli bir yüzdesinin bir hastalığa karşı bağışık olması demek.

Bu toplumsal bağışıklığa ulaşmak ancak ve ancak, aşılama ya da hastalığın geçirilmesi ile elde edilebilir.

Grip hastalığında (İnfluenza) bu oran %33-44 iken, Covid-19'da hesaplanıp hedeflenen toplumsal bağışıklık oranı (toplumsal bağışıklık eşiği) %70-85 arasıdır ki bazı bilim çevreleri bu oranı yetersiz bulup %90'a kadar çıkarıyor.

Oran oldukça yüksek!

Bu da demek oluyor ki, toplumdaki aşılanma oranının daha da artırılması gerekmekte.

Sadece aşının değil, Covid-19 hastalığını geçirmenin de toplumsal bağışıklığa katkıda bulunduğunu biliyoruz.

Diğer taraftan, delta varyantı, bulaş oranının yüksek ancak hastanede yatırma ve ölüm oranlarının kısmen daha düşük olması nedeniyle bir sürü bağışıklığı etkisi oluşturabilir. Ancak bunu denemek sağlık sistemine yük bindirmesi açısından risk teşkil edecektir.

Pandeminin 1.5 yıldır sürmesi de Covid-19 geçirenlerin sayısında da dolaylı artış yapmıştır.

Tüm bunlara rağmen, Covid-19 pandemisinde, aşılama haricindeki etkenlerin toplumsal bağışıklığa yüzde kaç katkısı bulunduğunu farklı nedenlerden dolayı (örneğin toplumda antikor testlerinin yaygın yapılmaması, COvid-19’un semptomsuz seyrettiği hastaların olması) söylemek çok zor.

Covid-19 vakalarının hala yüksek sayılarda seyrediyor olması, aşılama ve hastalığı geçirme yoluyla elde edilen toplumsal bağışıklık hedeflerine henüz ulaşılmadığını gösteriyor.

Sadece erişkin nüfusun Covid-19'a karşı bağışık hale gelmesi bile toplumsal bağışıklık adına yeterli orana ulaşmada yetersiz kalmaya başlıyor.

O zaman geriye önemli bir seçenek kalıyor.

Çocukların aşılanması!

Yani, Covid-19 ile mücadelede toplumsal bağışıklık eşiğine ulaşmada çocukların da aşılanmasının gündeme gelmesi yakındır.

İlk etapta 12 yaş üzeri çocuklar aşılanacak gibi görünüyor.

Sonra devamı gelecektir.

Sinyaller bu yöndedir.

Tüm bu süreci bir hekim olarak yorumladığımda benim düşüncem, orta-uzun vadeli etki ve yan etkilerine tam hakim olamadığımız, özellikle yeni teknoloji ürünüolan (mRNA/DNA) Covid-19 aşılarının çocuk yaş gruplarına uygulanması konusunda çok dikkatli olunması, acele edilmemesi, erişkinlerin aşılarla buluşturulmasına hız verilmesidir.

Dolayısıyla konunun yetkililerine yani Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Bilim Kurulları’na veya bu sorulara cevap vermek isteyen bilim insanlarımıza bazı soruları şimdiden sormakta fayda olacaktır:

  1. Covid-19 pandemisi ile mücadelede toplumsal bağışıklık eşiğine ulaşabilmek amacıyla özellikle 16 yaş ve altı çocukların aşılanması konusunda düşünceleri nelerdir?

  1. Henüz erişkin yaş gruplarının aşılanmaları tam olarak tamamlanmadan çocukların aşılanmaya başlanması söz konusu olabilecek midir?

  1. Bazı bilim çevrelerinin, ‘’çocukların Covid-19 enfeksiyonunu büyük ölçüde semptomsuz geçiriyor oldukları için artmış virüs yükleri nedeniyle yeni mutasyonlara zemin hazırladıkları ve bu yüzden mutasyonların önüne geçmek amacıyla onların da aşılanmaları gerektiği’’görüşlerini nasıl yorumlarsınız?

  1. Çocukların Covid-19 enfeksiyonu geçirmeleri durumunda, Covid-19 aşısı olmuş çocukların, bu aşıyı olmamış çocuklara göre hastalığın kısa-orta ve uzun vadeli komplikasyonları açısından daha avantajlı olabilecekleri düşünülebilir mi?

Bu soruların cevaplarını, WHO ve CDC gibi sağlık örgütlerinin açıklamalarını yapmadan önce verebilecekler mi merak ediyorum.

Merak ediyorum çünkü; Covid-19 pandemisi ile mücadelede çocuklarımızla ilgili kararlar alırken hata yapmamak istiyorsak, teslimci olmamamız, bilimsel çalışmalar yapıp araştırmamız, bilgi ve tecrübelerimizi, sorgulayıcı, araştırıcı mantıkla birleştirip analiz ettikten sonra etki altında kalmadan kararlarımızı almamız gerekiyor.

Zira, bilimsellik salt başkalarının çalışma ve yorumlarını İngilizce’den Türkçe’ye çevirmekle olamıyor.

Kaynak: https://health.clevelandclinic.org/how-much-of-the-population-will-need-to-be-vaccinated-until-the-pandemic-is-over/