Üretmeden var olunacağına inanan,her geçen gün daha da tüketen bir toplum oluyoruz.

İthalatımız aldı başını gidiyor.

İthalatımız her geçen yıl artarak devam etmektedir.

Üretim den kopan her geçen gün daha fazla tüketen bir toplum dışa bağımlıdır.

Yerli üretim azalıyor,yerli istihdam azalıyor ve dışa bağımlılık artıyor.Bu durum sürdürülebilir bir durum değildir.

Yerli üretim ve istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalar gecikmeksizin başlatılmalı ve bu yönde çalışmalar artırılmalıdır.

İthalatımız: 2016 yılı 1 milyar 557 milyon ABD doları. 2017 yılı: 1 milyar 778 milyon ABD doları.

2018 yılı:1 milyar 816 milyon ABD doları. İhracatımız: 2016 yılı:105 milyon ABD doları. 2017 yılı:105 milyon ABD doları.

2018 yılı:95 milyon ABD doları. Görüldüğü gibi ithalatımız her yıl artmış 1 milyar 816 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

İtracaatımız ise düşüş göstererek 95 milyon ABD dolarıdır.

İthal ettiğimiz ürünlerden en önemlileri narenciye ürünleri ile süt ürünleridir.

Bunlarda teşvikli ithal edilen ürünlerdir.

Devlet bu ürünlerin ithalinde teşvik vermektedir.

Bu verilen teşvikler düşünce ithalatımız da çok düşük seviyelerdedir.

KKTC üretimden kopmuş,dışa daha da bağımlı bir ülke haline gelmiştir. KKTC de görüldüğü gibi tüketim ve pazar vardır.

Bu tüketim dışarıdan ithal edilen mallarla karşılanmaktadır.

Burada tüketilen malların bir kısmı olsun yerli ürün ve yerli istihdam ile karşılanmalıdır.

Yerli üretim ve istihdam cazip hale getirilmelidir.

Üretim olmazsa istihdam olmaz.İstihdam yoksa göç vardır.

Her ülkenin kendisine göre üretip satabileceği marka olmuş yerli ürünleri vardır.

KKTC de bir an önce yerli ve kaliteli ürünler üretmeye,yerli istihdamı arttırıcı tedbirler almaya vakit geçirmeden yönelmelidir.

Yoksa her geçen yıl bir önceki yıldan daha kötü olacaktır.