Dünyanın hemen her ülkesinde var…

Türkiye’de de var!

Belki de olmayan tek ülkeyiz…

Hani hep deriz ya devlet olduk ama bazı konuları unuttuk diye!

İşte onlardan bir tanesi…

Büyük eksikliğimiz!

Sosyal devletlerin olmazsaa olmazı…

Hastanın haklarının yasalarla belirlenmesi!

Uygulamaya sokulması…

Yılların kanayan yarasıdır Hasta Hakları Yasası’nın bir türlü hayata geçirilmemesi!

Oysa adı üstünde, bu yasa geçerse ve uygulamaya girerse hastanın hakları daha çağdaş normlarda, daha bilimsel olarak ele alınacak…

Daha iyi sağlık hizmeti alacak!

Sağlık hizmetlerinde torpil kalkacak, adam kayırma kalkacak herkes eşit olacak…

Demek ki birileri bunu istemiyor!

İstemiyorsa da bunun vardır elbet mantıklı bir açıklaması…

Uzunca bir süredir yine şikayetler gelmeye başladı…

Hekim-hasta ilişkilerinde!

Öncelikle şunu belirtmekte yarar görüyoruz ki, diploması aldığı zaman ettiği yemine bağlı kalan ve kalmaya devam edecek olanları bir yana koyuyoruz…

Ama yemini filan unutanlar da yok değil!

Onlar yaptıkları kutsal mesleğin kutsallığında filan değiller…

Olaya tamamen ticari bakanlar bunlar!

Tabi ki hekimler bize göre belki de standartların çok üstünde maddi kazanç sağlamaları gerek ama…

Bunu yaparken de bu işin kutsallığını unutmamak kaydıyla!

Eğer sen devlette tedavi gören bir hastayı özele sevk etmek için çaba harcarsan ve bundan komisyon alırsan işin ne etik yanı kalır ne de ahlaki tarafı…

Kutsallık filan hak getire!

Bu konuda bazı devlet hekimlerinin isimleri de var elimizde, bağlantılı oldukları özel sağlık kurumları da…

Onları ileriki tarihlerde, zamanı geldiğinde muhakkak araştırıp soruşturduktan sonra kamuoyunun gündemine getireceğiz!

Ama burada asıl konumuz hastalar…

Onların hakları!

Verilmeyen hakları…

Devletin hekimleri tarafından eşit muamele görmemeleri!

Devlet hastanelerinde yeteri kadar sağlıklı hizmet alamamaları…

Kaderlerinin bazı hekim simsarların iki dudağı arasında kalmaları!

Bunu için önemlidir, hem de çok iyi hazırlanan Hasta Hakları Yasası’nın bir an önce hayata geçirilmesi…

Hani geçerlerde de kutladık ya devletin kuruluşunu!

Sonsuza kadar da yaşatacağız yemini ettik…

Devletin yaşaması için önce insanının sağlıklı ortamlarda yaşaması bunu için de hizmet alması gerek!

Onun için de hasta hakları önemli…

Hasta Hakları Yasası’nın uygulamaya girmesi de hayati!

Peki, yılan hikayesine dönen bu yasa niye hala uygulamada değil?

Çünkü bu konuda da statüko var arada takoz olmuş…

Hastanın hakları verilirse ve adam gibi bir sağlık sistemi kurulursa, birilerinin etik dışı haklarının da önüne geçilecek!

Foyaları ortaya çıkacak…

Komisyonculuk, simsarlık, bir takım pazarlıklar yapılamayacak!

Yasa geçerse hastalar haklarını gerekirse mahkemelerde çok daha rahat ellerinde bir takım bilgi ve belgelerle arayacak…

Yanlış iş yapanlardan hesap sorulabilecek!

Yasa geçtiği takdirde hekim sadece hekimlik yapabilecek…

Ticaret tarih olacak!

Devletten özele hasta kaçırmalar ve bundan rant elde etmeler de…

Gelmiş geçmiş hiçbir hükümet döneminde konu ciddi bir şekilde masaya yatırılmadı…

Haliyle merak ediyoruz böyle önemli bir yasa ilgilerini çekecek mi diye!

Özelde çalışmak ile devlette çalışmanın hele de yönetici olmanın farklılıklarını da gördüler…

Şimdi artık söylemleri bırakıp eylemlere geçme vakti gelmiştir!

Hasta Hakları Yasası’nın da artık gündeme getirilip bir an önce hayata kazandırılması için beklemenin bir manası yoktur…

Daha iyi yönetim, adil ve eşit bir toplum yaratmak için hükümet olmuşlardır!

Ortada hasta haklarının yasalaşmaması için de çeteleşen bir statüko takımı vardır…

Bunları aradan çıkarıp, hastanın çağdaş ortamlarda sağlık hizmet alması ve haklarını her alanda aramaları için hazırlanan bu yasanın ivediliği söz konusudur!