Bir on-line gazetede sürekli diplomasız yödak profesörü konu ediliyor. Sürekli de bir cümle kullanıılyor:
“danışmanlık yaptığı bazı insanların da doktoralarının ellerinden alınması gündemde”, diye yazıyor.
Daha sözü edilen kişinin istifası, maaşını almaktan men edilip edilmediği, yargıya havale edilip
edilmeyeceği belli değilken, danışmanı olduklarının gündem olması mümkün mü?
Size bu konuda ne bildiğimi söyleyeyim. Konuyu örtbas etmek isteyenlerin bir stratejisi de olabiliyor bu
söylem. O yüzden gazete bu duyumu nereden aldığını açıklamalı. Ben 10 yıl kadar önce ilk sahteciyi
deşifre ettiğimde sahteci ve çevresi öğrencilere gidip “o sahteci ise sizin de tekrar ders alıp, yeniden o
derslerin parasını ödemeniz gerekir, o yüzden ucu size dokunur, sahtecinin arkasında durun!” demişler,
bazı öğrenciler de sahtecinin arkasına geçmişti. Hepsi değil ama en çok onların sesi çıkmıştı.
Sahteciden ders aldığınızda bundan dersi alan öğrenci değil ÜNİVERSİTE sorumludur. Hakkınızı sahteciliği
örtbas ederek değil, üniversitelerden GERÇEK ve KALİTELİ eğitim talep ederek arayın.
Çünkü bugün kendinizi korumak adına sahteciliği ört bas etmeye de çalışsanız, özellikle kamu
üniversitelerimizle de ilişkili sivil toplum üyeleri uluslararası arenada ”sahte devletin sahte
üniversitelerini” ortaya koymak için can hıraş uğraşmaktadır. Gün gelip düğmelere basıldığında, eğer bu
sahtecilik sorunu aşılmazsa, ne kadar ört bas etmeye kalkarsanız da hepinizin diplomaları ve payeleri de
elinden alınacaktır. Çünkü açıkça söylemek gerekirse, bu sahtecileri bir tek ada yarısı inkar edip, en
yükseğinden maaşa bağlamaktadır. Diploma ve intihalsiz doktora tezi ispatı kolay meselelerdir.
O yüzden ne yapmalı? Kaliteli, gerçek eğitim hemen şimdi! talebi İle üniversitelerinize gidin. Bunun için
önce DAÜ’den açıklama isteyin. Hala diploma görmeden öğrenci alıyor mu, kimleri hangi kriterle mesela
doktora programına kabul ediyor? Hesap sorun, kamu üniversitesidir açıklamak zorunluluğu vardır.
Bunun yanında somut taleplerle gidin:
1-Hocaların Denkliği olan diplomalarının YÖDAK’ta toplanmasını isteyin
2- Hoca olarak sınıfa giren, okutmandan profesöre herkesin Master ve doktora tezinin halka açık şekilde
on line arşivlenmesini ve ulaşılabilir olmasını talep edin.
3- Master ve doktora bütün tezlerin tez danışmanı ve komite üyelerinin tez kapaklarında olmasını talep
edin.
4- Yazılan bütün tezlerin intihal kontrolünden geçirilmesini talep edin.
DAÜ ve LAÜ kamu üniversitelerimizdir, yani sizin verginizle hocalarına maaş vermektedir, o yüzden de bu
şeffaflığı getirmek kamu sorumluluklarıdır.
Bu arada mesleklerini ayaklar altına alanların haberleri çıkmasına rağmen üniversitelerinizi işgal eden
çoğunluğun sessizliği ne anlama geliyor? Her alanda halkı suçlayan, “aptallık basan”, “onursuzluk” basan
bazı öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinde olanlara müdahalesizliği, sessizliği ve kabulü hangi etiketi
hak ediyor?
Haydi ada yarısı, şimdi uyanma ve sorma zamanı, eğitim olmazsa geri kalan asla düzelmeyecektir.