Görneç’te ani ölüm! Görneç’te ani ölüm!

TV, Kıbrıs Türk Haber WEB TV ve Lefke Haber WEB TV’nin lisans almalarına oy birliğiyle karar verildi.

Toplantıda, lisans almak üzere Yayın Yüksek Kurulu’na başvuruda bulunan ancak eksik belgeleri bulunan WEB TV ve dijital platform yayıncılığı yapan tüm kuruluşlara, süratli bir şekilde eksik belgelerini tamamlamaları için ek süre tanındı.

Kurul toplantısında, ayrıca değiştirilmiş şekli ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’na göre 30 Nisan tarihini geçiren ve Kurul’a internet üzerinden yayın yapmak üzere (WEB TV/Radyo/IP TV/Radyo dijital platformlar ve benzerleri) lisans başvurusunda bulunmayan kuruluşlar ile ilgili yasal uyarı ve işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Söz konusu yasada "Geçici Madde Mevcut IP TV- Radyo, İnternet TV-Radyo ve DMB TV-Radyo Yayınlarının Düzenlenmesi" (2)(3)’te yer alan “Bu madde kapsamında olup bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girmesinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Kuruldan izin almayan yayıncıların direktör ve/veya sahipleri suç işlemiş olur ve haklarında bu Yasanın 44'üncü maddesinin (4)'üncü fıkrası uygulanır.” maddesi ile 44 (4)’te yer alan “Bu Yasa kurallarında belirtilen şekilde lisans almadan yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların direktör ve yöneticileri bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde haklarında 50.000.-TL (Elli Bin Türk Lirası) para cezası veya beş yıla kadar hapis cezası veya her iki ceza birden verilebilir” şeklindeki yasa maddesi ilgili kuruluşların dikkatine getirildi.