YÖDAK, Prof. Dr. Turgay Avcı başkanlığında, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen polis soruşturması, tutuklamalar ve iddialarla ilgili olağanüstü toplantı yaptı.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda alınması gereken acil önlemler ve üyeler tarafından hazırlanan konuyla ilgili öneriler ele alınarak, kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, her yıl eylül ve şubat ayları sonunda mezun öğrenci listelerinin tüm üniversitelerden düzenli olarak YÖDAK’a iletilmesinin istenmesine, YÖDAK’a 65/2005 Sayılı Yükseköğretim Yasası gereği sağlanması gereken alt yapı ve nitelikli personel (akademik kurumlarda çalışmış) desteğinin yerine getirilmesi durumunda, KKTC üniversitelerinden mezun öğrencilerin diplomalarının YÖDAK’tan da onaylanması gerektiğinin ilgili makamlara bildirilmesine karar verildiği kaydedildi.  

Açıklamada ayrıca, yükseköğrenim Burs ve Bilgi Sisteminde (YÖBİS) mezun verilerinin bulunduğu ve bu bilgilere erişimin sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğunun ilgili kurumlar ve kamuoyuna bildirilmesine ve alınan kararların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bilgi için gönderilmesine karar verildiği ifade edildi.

-Mesnetsiz resmi olmayan bilgilere kamuoyunun itibar etmemesi istendi

YÖDAK’ın yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde gerekeni yapacağı ifade edilen açıklamada, mesnetsiz resmi olmayan bilgilere kamuoyunun itibar etmemesi istendi.

Açıklamada, “KKTC Yükseköğretimindeki kabul edilemez usulsüzlüklerin giderilmesi için her türlü iradenin ortaya konacağını ama bu süreçte de KKTC’nin kalbi olan ve doğru çalışan üniversitelerimizin de zarar görmemesi için hepimizin hassasiyet göstermemizi halkımızla paylaşırız” ifadelerine yer verildi.

-Kararlar 

Açıklamada olağanüstü toplantıda 3 başlık altında alınan kararlar şöyle sıralandı:

“1- YÖDAK Başkan ve Üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede; diploma onaylama konusunda YÖDAK’ın herhangi bir yetkisinin olmadığı, KKTC yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaların (önlisans, lisans, lisansüstü) onay makamının KKTC Milli Eğitim Bakanlığı olduğunun, Yükseköğrenim Burs ve Bilgi Sisteminde (YÖBİS) mezun verilerinin bulunduğu ve bu bilgilere erişimin sadece KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nda olduğunun ilgili kurumlar ve kamuoyuna bildirilmesine ve aşağıda alınan kararların KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakanlığı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bilgi için gönderilmesine ve basın yolu ile kamuoyuna bilgi verilmesine karar verilmiştir. 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden; basına yansıyan konu hakkında tüm mezunların listesinin (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ayrı ayrı) YÖDAK’a gönderilmesinin istenmesine,

Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner ve konu ile ilgili yetkililerin dinlenilmek üzere ivedi olarak YÖDAK’a davet edilmesine,

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin ileri disiplin işlemleri kapsamında değerlendirilmek üzere KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylanmış mezun listesinin, acilen (YÖBİS sisteminde bulunan) KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep edilmesine,

İlgili konu ve benzeri durumlar için inceleme yapabilmek adına KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan YÖBİS ve YÖKAS sistemlerini tam yetkili olarak kullanma yetkisinin istenmesine,

YÖDAK Teşkilat Şemasında bulunan Bilgisayar Görevlisinin acilen YÖDAK’ta görevlendirilmesinin KKTC Başbakanlığı ve KKTC Maliye Bakanlığı’ndan istenmesine,

Polis Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan tahkikat kapsamında elde etmiş olduğu öğrenci kayıt ve kabullerine ilişkin belge ve bilgiler, diplomaların veriliş biçimlerine ilişkin bilgi ve belgeler yine akademik alana ait usulsüzlüklerle ilgili tespit edilmiş olan bilgi ve belgelerin istenmesine aynı zamanda Polis Genel Müdürlüğü’nden konuyu görüşmek üzere randevu talep edilmesine,

Rektörler Kurulu’nun acilen toplantıya çağrılmasına,

2- Olağanüstü toplantıda alınması gereken önlemler olarak

Diploma onayı YÖDAK’ın sorumluluk alanına dahil olmamasına rağmen ortaya çıkan koşullar ile bu sorumluluğu YÖDAK’ın üstlenmesini gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, her yıl Eylül ve Şubat ayları sonunda mezun öğrenci listelerinin tüm üniversitelerden düzenli olarak YÖDAK’a iletilmesinin istenmesine,

YÖDAK’a 65/2005 Sayılı Yükseköğretim Yasası gereği sağlanması gereken alt yapı ve nitelikli personel (akademik kurumlarda çalışmış) desteğinin yerine getirilmesi durumunda, KKTC Üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin diplomalarının YÖDAK’tan da onaylanması gerektiğinin ilgili makamlara bildirilmesine,

KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Kabul ve Transfer Koşullarının (önlisans, lisans ve lisansüstü) da yapılarak merkezi seviye tespit sınavının (önlisans ve lisans için) da eklenmesi konusunun acilen hayata geçirilmesi gerektiğine,

Üniversiteler tarafından verilen tüm Akademik Atama ve Yükseltilmelerin yılda iki kez düzenli olarak (Haziran ve Aralık aylarında) YÖDAK’a gönderilmesine,

Polis Genel Müdürlüğü, Muhaceret Dairesi’nden KKTC üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerin ve görev alan akademisyenlerin giriş / çıkış bilgilerine ulaşım sağlaması hakkının verilmesine,

3-Acilen hayata geçirilmesi gereken kararlar olarak,

YÖDAK’ın İdari ve Mali özerkliğinin acilen ele alınması,

YÖDAK’ın çok ACİL Dijital Alt yapısının kurulması ve elektronik ortamda tüm üniversitelerin verilerine erişim sağlaması gerektiğinin ilgili kurumlara iletilmesine,

2017 yılı öncesi MEB’den Açma Ön İzni alan fakat henüz Öğretime Başlama İzni süreçlerini tamamlamayan üniversitelerin KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanmasına,

65/2005 Sayılı Yükseköğretim Yasası’nın gelişen yükseköğretim alanının ihtiyaçlarına göre revize edilmesi ve yasallaşması,

Yasanın emrettiği şekilde yapılmakta olan denetimlere ek olarak, denetim süreçlerinin daha etkin yürütülebilmesi için çalışmaların yapılması ve ortaya çıkan sıkıntıların / sorunların önlenebilmesi için YÖDAK’a altyapı, akademik tecrübeye sahip personel ve araç tahsis edilmesinin gerektiğinin ilgili kurumlara iletilmesine Başkan ve tüm üyelerin katılımıyla oy birliği ile karar verilmiştir.”

Editör: Haber Merkezi