YSK tarafından yapılan duyurularda, 2022 Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği, Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeliğine adaylığını koyacak kişilerin, 28 Kasım 2022 tarihinde, devlet daireleri için uygulanan çalışma saati sonuna kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna başvurmaları gerektiği kaydedildi. Duyuruda, başvurular ile birlikte Yasa gereği sunulması gereken belgeler de açıklandı.

- Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği

YSK’nın 10 numaralı duyurusuna göre, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı için siyasi partilerin, aday listelerinde gösterilen adayların doğum yerlerini, doğum tarihlerini, anne - baba adı ve soyadlarını ilgili ilçe seçim kuruluna bildirmeleri ve başvurularıyla birlikte şu belgeleri sunmaları gerekir:

“1. Aday olacak kişilerden temin edilecek, Anayasa’nın ve değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarına, partiden aday gösterilmeyi kabul ettiklerine ve başka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediklerine ilişkin beyanları.

2. Polis karakter belgesi.

3. Oy verme günü olan 25 Aralık 2022 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğunu gösteren muhtar belgesi.

4. KKTC Kimlik Kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

5. Erkek adayların Yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

Bağımsız adaylar başvurularını Anayasa ve Yasanın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarını belirten bir yazı ile ilgili İlçe Seçim Kuruluna yaparlar.

36 ve 68 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti 36 ve 68 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti

Arzu edenler İlçe Seçim Kurullarında bu amaç için hazırlanan formlardan yararlanabilirler. Bağımsız adayların yukarıda 2,3,4 ve 5. sırada belirtilen belgeleri başvurularına eklemeleri Yasa gereğidir. Başvurular ile birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde, ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilir. Siyasal Partilerin başvurularında, özellikle Anayasa’nın 68. maddesi ile 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık için başvurmayı düzenleyen 58. maddelerini dikkate almaları gerekmektedir. Adayların, arzu etmeleri halinde, kimlik kartlarında bulunan isim ve soy isimlerinden hangileri ile oy pusulasında yer almak istediklerini, başvuruları esnasında, belirtmeleri gerekir.

Bağımsız Belediye Başkan adaylarının, partilerin amblemine benzememek koşulu ile istedikleri işareti, aday gösterme tarihinden sonraki üç gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri gerekmektedir. Adaylar, 29 Kasım 2022, Salı günü Bayrak Radyosunda 18.30 haber bülteninden hemen sonra geçici olarak ilân edileceklerdir.”

-Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeliği

YSK’nın 11 numaralı duyurusuna göre ise, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliğinde bağımsız adayın başvurusu, Anayasa’nın ve değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğunu belirten, adayın imzasını taşıyan bir yazı ile yapılır. Adayların başvuruları ile birlikte şu belgeleri sunmaları gerekir:

“1. Polis karakter belgesi.

2. Oy verme günü olan 25 Aralık 2022 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğunu gösteren muhtar belgesi.

3. KKTC kimlik kartı veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

4. Erkek adayların Yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

Başvurular bağımsız aday tarafından şahsen yapılabileceği gibi, yukarıda belirtilen başvuru ile ilgili tüm belgelerin, adayın yazılı olarak yetkilendireceği herhangi bir kişi tarafından İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması şeklinde de yapılabilir. Birden fazla bağımsız aday, aynı kişiyi tek tek veya toplu olarak, başvuruların İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması için yetkilendirebilirler. Başvuru ve yetkilendirme ile ilgili müracaatlar herhangi bir şekle tabi olmamakla birlikte, arzu eden adaylar İlçe Seçim Kurulları tarafından bu amaç için düzenlenen formlardan yararlanabilirler. Başvurular ile birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde, ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilir. Bağımsız adayların başvurularında, özellikle Anayasa’nın 68. maddesi ile değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık için başvurmayı düzenleyen 58. maddelerini dikkate almaları gerekmektedir. Adayların, arzu etmeleri halinde, kimlik kartlarında bulunan isim ve soy isimlerinden hangileri ile oy pusulasında yer almak istediklerini, başvuruları esnasında, belirtmeleri gerekir.

Adaylar 29 Kasım 2022 Salı günü, Bayrak Radyosunda, 18.30 haber bülteninden hemen sonra geçici olarak ilan edileceklerdir.”

Editör: Haber Merkezi