Seniha Andaç yaşam savaşını kaybetti! Seniha Andaç yaşam savaşını kaybetti!

Öğretmenler (Değişiklik), Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik), Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) yasa tasarıları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasaların içeriğiyle ilgili görüş ve öneriler, tasarıların Resmi Gazete'de yayımlanmasını izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

ÖĞRETMENLER (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARI

Genel gerekçesine göre, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı geçici öğretmen ve ilkokul öğretmeni alımı, ilkokul öğretmeni ve özel ders öğretmeni tanımları, ilkokul öğretmenlerinin öğretmenliğe atanmasında aranan nitelikler, ilkokul öğretmenleri, orta, mesleki ve teknik öğretim okulu öğretmenlerinin haftalık ders saatlerini düzenleme, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılmasını sağlama amacıyla hazırlandı.

Düzenleme, rehber öğretmenlerin ilköğretim kadrolarına atanması, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin eski adı olan ‘Öğretmen Koleji’ isminin ilgili yasadan kaldırılarak yasanının güncelleştirilerek, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerine ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarıyla yerleşerek sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olanların kendi dallarında öğretmen olarak atanabilmesini içeriyor.

Tasarıda, “A” Öğretmen ve “B” öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi,  Bakanlığın onay koşuluyla ilgili öğretmenlere ek çalışma ödeneği çıkartılarak, haftalık ders saatleri üzerinde ek ders görevi verilmesi konusunda düzenleme de yer alıyor.

EMLAKÇILARIN KAYIT VE İŞLEMLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

Öte yandan genel gerekçesine göre, Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yabancıların ilçe tapu dairelerinde yaptıkları taşınmaz mal sözleşme kayıtlarında yaşanan sorunların giderilmesi için hazırlandı.

Tapu devir işlemleriyle ilgili geçici madde konulan yeni düzenlemede, kaza tapu amirliklerinde dört adet üzeri taşınmaz mal satış sözleşmesi yaptıranların Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yasası’nın 9’uncu maddesinin yürürlük süresi boyunca devir işlemi gerçekleştirmelerine olanak sağlandı.

YABANCILAR VE MUHACERET YASASI’NDA DA DÜZENLEME YAPILDI

Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda da düzenlemeye gidildi. Değişikliğin genel gerekçesine göre, ziyaretçi, ikamet, iş kurma veya iş yapma izinlerinin süresi bitmiş ve KKTC’de izinsiz olarak bulunan yabancılara izinsiz olarak kaldıkları her gün için günlük asgari ücret miktarı tutarında para cezası öngörülüyor,  cezayı ödemeyen yabancıların ülkeye giriş yapmasına izin verilmediğinden özellikle burada aile bağları bulunan birçok yabancı KKTC’den çıkış yapmama yoluna giderek ülkedeki kayıt dışı iş gücünün artmasına sebep oluyor.

Söz konusu düzenleme, yabancı kişilerin yüksek miktarlarda gerçekleşen para cezalarını ödeyemedikleri için yurt dışına çıkmaması veya ülkeye giriş yapmaması nedeniyle yaşanan sosyal sorunları giderebilmek için hazırlandı.

Buna göre, ilgili izinleri tamamlamayan veya süresi bitmiş izinlerini uzatmayıp para cezası alan yabancı uyruklu kişiler, aylık asgari ücret miktarında para cezasını ödemeleri halinde, cezanın geri kalanından sorumlu tutulmayacak. Ülkeye girişine engel konulan ve yurt içinde cezalı konumda olup, söz konusu yasal değişiklik yürürlüğe girdiği tarihten sonra yurt dışına çıkan yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişte aylık asgari ücret miktarı tutarında para cezası ödemeleriyle ilgili kurallar da düzenlendi.

Ülkede ikamet izinli olarak bulunan yabancıların, ülkedeki eşleri, yirmi beş yaşından küçük olan bekar çocukları ve on sekiz yaşından büyük olan engelli çocukları 60 gün içerisinde Muhaceret Dairesi’ne başvuru yapmaları ve Muhaceret Dairesi tarafından onay verilmesi durumunda aleyhlerinde verilen para cezalarından muaf tutulacak ve kendilerine 60 günlük ikamet izni verilecek.

Ülkeden çıkış yapmadan söz konusu değişiklik yasasından yararlananlara Muhaceret Dairesi tarafından hiçbir harç alınmadan 60 günlük ziyaretçi izni verilmesi ve yurt dışından ülkeye giriş yapıp da 60 günlük vize verilmesi halinde ön izinden muaf tutulacak.

KKTC’de izinsiz olarak bulunan, para cezası alması gereken ancak cezası tespit edilip alınamayan yabancı kişilerin izinsiz oldukları süreler için yürürlükteki aylık asgari ücret tutarında para cezasını ödemeleri şartıyla bu değişiklik yasa tasarısı yürürlüğe girdiği tarihten önceki para cezalarından sorumlu tutulmayacak.

KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiği ve/veya izinsiz olarak çalıştığı tespit edildiği için Muhaceret Dairesi tarafından aleyhinde tutuklama-ihraç kararı alınan, ancak söz konusu karar herhangi bir sebeple durdurulan veya ertelenen ve yine aynı durumda olup yurt dışında bulunan yabancı uyruklu kişilerin yürürlükteki aylık asgari ücret tutarında para cezasını ödemeyerek bu düzenlemedeki geçici maddelerden yararlanabilecek.

Ülkede herhangi bir mücbir sebep yaşanması durumunda işlemlerini tamamlayamayan yabancı uyruklu kişilere işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla, Muhaceret Dairesi tarafından kaybedilen süre kadar ek süre verilecek.

Editör: Haber Merkezi