Yeni Güzelyurt Devlet Hastahanesi için ihale açıldı… Yeni Güzelyurt Devlet Hastahanesi için ihale açıldı…

Kararnamenin genel gerekçesinde, üniversitelerin önemine işaret edilerek tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan ekonomik krizin ülke ekonomisinde son derece stratejik bir konuma sahip olan merkezi devlet yönetimi kapsamındaki özel bütçeli idareye sahip üniversitelerin bütçelerinde sıkıntılar yaşanmasına ve mali sorunların doğmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Genel gerekçede, “bu bağlamda ülkenin lokomotif sektörlerinin başında gelen yükseköğrenim sektörünün sürdürülebilir hale getirilmesi ve diğer ülkelerdeki üniversitelerle rekabet edebilirliklerinin artırılması amacıyla ilgili yasalar uyarınca 2023 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait kesinleşmiş vergi borçları, vergi cezaları, özel usulsüzlük cezası ile bunlara ilişkin gecikme zamları ve gecikme faizlerinin ödenmesine olanak sağlamak amacıyla gerekli mali düzenlemenin yapılması, ortaya çıkan ekonomik kriz sürecinde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası uyarınca, Merkezi Devlet Yönetimi kapsamındaki Özel Bütçeli İdareler (II. Cetvel) içerisinde yer alan üniversitelerin kesinleşmiş vergi borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlanması ve tahsili gecikmiş vergi borçlarının tahsilatının hızlandırılarak mali açılım sağlanmasının hedeflendiği” kaydedildi.

Editör: Haber Merkezi