Raporda “Kuzey Kıbrıs’ta yüksek öğretimle ilgili uygulanan, birçok üniversite kurmak ve Kıbrıs’a çok öğrenci çekmek” olarak özetlenebilecek stratejilerin ivedilikle değiştirilmesi gerektiğinin altı çizildi; öncelikle uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılarla ilgili farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Kıbrıs’a gelen öğrencilerin sağlık, fiziksel ve kurumsal altyapı, barınmayla ilgili muhtelif ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, onları ırkçılık, cinsel taciz ve insan simsarlarından koruyacak çok boyutlu ve çok aktörlü bir mekanizma oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu da kaydedildi.

DAÜ-SEN düzenlediği basın toplantısında, hazırlanan rapor hakkında bilgi verdi. KTÖS’te yer alan basın toplantısında DAÜ-SEN Genel Sekreteri Mustafa Rıza, Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurt ve Uluslararası Öğrencilerin Sesi Örgütü (President VOIS Cyprus) Başkanı EmmanuelAchiri birer konuşma yaptı.

SORUNLAR 8 BAŞLIK ALTINDA TOPLANDI

“Çok kültürlü bir ortama uygun bir altyapının ve insan sermayesinin eksikliği”, “İş hayatında yaşanan hak ihlalleri”, “Barınmayla ilgili sorunlar”, “Fiziksel ve kurumsal altyapıyla ilgili sorunlar”, “Sağlıkla ilgili sorunlar”, “Önyargı, ayrımcılık ve ırkçılık”, “Cinsel taciz”, “Kıbrıs’ta öğrenci vizesiyle gelip yasadışı işlerle uğraşan öğrenciler” başlıkları altında sorunların detaylandırıldığı raporda olası çözüm önerileri ifade edildi.

Üniversitelerle devlet yetkilileri tarafından ivedi olarak sorunların çözümü yönünde adım atılması gerektiğinin altı çizildi.

“ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARLA İLGİLİ FARKINDALIK YARATILMALI”

Raporda, uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılarla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla yüksek lisans öğrencilerinin bu konuda akademik çalışma yapmasının teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Eğitim Bakanlığı ya da Başbakanlık tarafından uluslararası öğrencilerin yaşadığı sorunlarla ilgili üniversite öğrencilerine yönelik kamu spotu ve afiş yarışması düzenlenmesi ve basının uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunları gündeme getirmesi gerektiği kaydedildi.

Kıbrıs’a gelen öğrencilerin sağlık, fiziksel ve kurumsal altyapı, barınmayla ilgili muhtelif ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, onları ırkçılık, cinsel taciz ve insan simsarlarından koruyacak çok boyutlu ve çok aktörlü bir mekanizma oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Raporda, “Bir üniversiteler adası olan ülkemizde bu çok boyutlu mekanizmanın yerleştirilmesi, sığ siyasi çekişmeleri ve kısa vadeli siyasi getiri kaygılarını aşacak partiler üstü bir yaklaşımla irdelenmesi ve hükümetten hükümete göre değişmeyecek bir ortak düşünce sistematiğinin ve ilkesel politikaların yerleştirilmesiyle mümkündür. Başka bir deyişle, ülkemiz açısından yaşamsal önem taşıyan bu alanda geliştirilecek politikalar parti ya da hükümet politikası değil devlet politikası olmalıdır. Bu politikalar kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilir politikalar olarak üniversitelerin etkin bir biçimde yer aldığı eşgüdüm ve denetim yönetişim yapılanmaları tarafından tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir” denildi.

RIZA: “DEVLETİN ARTIK BU ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMASINI TALEP EDİYORUZ”

DAÜ-SEN Genel Sekreteri Mustafa Rıza, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede bir üniversiteler sektörü oluştuğunun artık kabul edilmesi gerektiğini ve bu sektörün özelikle yurt dışından gelen öğrenciler sayesinde yılda 1 milyar dolar civarında kaynak yarattığını dile getirdi.

Yurt dışından gelen öğrencilerin adada ciddi kültürel, sosyal, maddi, yanlış vaatlerle ülkeye getirilme ve taciz gibi ciddi sorunlarla karşı karıya kaldıklarını kaydetti ve zaman zaman polis şiddetine maruz kaldıklarını savundu.

Bunları artık düzeltme zamanı geldiğini kaydeden Rıza, devletin artık bu çocuklara sahip çıkmasını talep etti ve bu gençlerin başvurabilecekleri devlet mercileri olması gerektiğini vurguladı.

Farkındalık amacıyla bu raporu hazırladıklarını dile getiren Rıza, devamının geleceğini söyledi.

BOZKURT “ÖĞRENCİLERİ EKONOMİYE KATKI YAPAN İSTATİSTİKLERDEN İBARET OLARAK GÖRMEMEK GEREKİR”

DAÜ-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurt da öğrencilerin kendilerine aktardığı deneyimlerden yola çıkarak, Uluslararası Öğrencilerin Sesi örgütüyle istişare içerisinde bu raporu hazırladıklarını kaydetti.

Raporun, üniversitelerle ilgili olarak bugüne kadar izlenen stratejinin değişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu dile getiren Bozkurt, şu anda 19 tane üniversite olduğunu, kuruluş izni ve öğretime başlama izni olanlar da eklenince üniversite sayısının 38’e ulaşacağını belirtti. Planlama olmadan üniversitelerin artırılmasının ciddi sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Bozkurt, öğrencileri ekonomiye katkı yapan istatistiklerden ibaret olarak görmemek gerektiğinin altını çizdi.

ACHİRİ: “RAPORDA YER ALANLAR ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN GÜNLÜK HAYATLARINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR”

Uluslararası Öğrencilerin Sesi Örgütü Başkanı Emmanuel Achiri de raporda belirtilen 8 sorunun uluslararası öğrencilerin gündelik hayatlarında yaşadıkları sorunlar olduğunu kaydetti ve raporu bir başlangıç olarak gördüklerini, devlet yetkililerinin ve siyaset yapıcılarının yaşadıkları sorunları görmesi ve önlemler almasını istediklerini dile getirdi.

Kıbrıs’ın ne kadar güzel ve çok kültürlü bir ada olduğunun farkında olduklarını da kaydeden Achiri ancak burada da ilerletilebilecek şeyler olduğunu ve bunu birlikte çalışarak yapabileceklerini umduğunu ifade etti.

Editör: TE Bilisim