Türk Sigorta, binaların depremde hasar görebilirlik risklerinin gözleme dayalı bir yöntemle bilgisayar ortamında belirlendiği bir sistem geliştirdi.

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ardından deprem kuşağında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki binaların depreme dayanıklılığı tartışılmaya devam ederken, ülkemizdeki yapı stokunun oldukça eski olmasından ötürü sigorta sektörü de konuyu binalarda oluşacak riskler açısından ele alıyor.

Finansal alandaki dijitalleşmeye öncülük eden Türk Bankası Grubu’nun bir iştiraki olan Türk Sigorta Ltd., güvenilirliği bilinen birçok bilimsel kaynaktan yararlanarak binaların depremde hasar görebilirlik risklerinin gözleme dayalı bir yöntemle bilgisayar ortamında analizinin ve değerlendirmesinin yapıldığı bir sistem geliştirdi.

Bu yöntemle, binanın yaşı, taşıyıcı sistemi, kat durumu, rutubet sorunu, zemin katın genel özellikleri, bina çıkmaları, yapılan müdahaleler, kullanım amacının değiştirilip değiştirilmediği, binada daha önceki hasar ve çatlaklar ve binanın şekli gibi parametreler kullanılarak deprem riski açısından detaylı bir sorgu ve puanlama yapılıyor ve binanın depremde hasar görebilirlik durumları ortaya çıkarılıyor.

Bu sonuçlara göre binaların durumları aşağıdaki gibi dört kategoride tespit ediliyor:

Cevdet Yılmaz, Cengiz Topel Anıtı'nı ziyaret etti Cevdet Yılmaz, Cengiz Topel Anıtı'nı ziyaret etti

Binanızda Ciddi Bir Deprem Riski Bulunmamaktadır.

Binanızda Düşük Deprem Riski Bulunmaktadır.

Orta Deprem Riski Söz Konusu, Yapı Uzmanlarca İncelenmeli.

Deprem Etkilerine Açık Bir Yapıya Sahipsiniz. Öncelikle Yapınızın Mimar ve Mühendisiyle Temasa Geçerek Uzman Bir Kuruluştan Tespit İsteyiniz.

Konu hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklama yapan Türk Sigorta Ltd. Genel Müdürü Engin Arı, geliştirdikleri bu yöntemle amaçlarının, bir yandan sigorta deprem riski düşük binalara yüksek primler; riski yüksek binalara da düşük primlerle bilinçsiz fiyatlamanın önüne geçilmesini sağlamak ve sigortalıların, binaların deprem riskleri hakkında bir ön bilgi edinip önlem almalarını motive ederek, olası bir depremde can ve mal kayıplarının daha az olmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Türk Sigorta Ltd. Genel Müdürü Engin Arı açıklamasında, bu yöntemle elde edilen öneri, yorum ve sonuçların hiçbir şekilde bir mühendislik danışmanlığı kapsamında olmadığını belirterek, “bu yöntem, sigorta poliçe tanzimi öncesinde deprem riskinin kısa çalışma ile analiz edilerek gözleme dayalı tespitine yöneliktir, benzer mühendislik alanlarında analiz yapıldığı anlamı taşımaz” dedi.

Editör: Haber Merkezi