Memur-Sen olarak 11/11/2021 tarihinde, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na 2022 Mali bütçesi ve ekonomik sorunların çözümüne yönelik, görüş ve önerilerimizi yazılı olarak ilettik. Görüşlerimize uygun olarak Başbakan’ın tüm ekonomik paydaş örgütlerle toplantı yaparak başlattığı çözüm üretme çalışmalarını, Memur-Sen olarak memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz.

KKTC Meclisi’nde 2022 Mali yılı bütçesi % 24.10 oranında gelir karşılıksız olarak onaylandı. Diğer bir deyişle 2022 bütçemiz % 24.10 açıkla onaylandı. Şimdiki seçim Hükümeti ve seçim sonrası oluşturulacak hükümet, sürdürülebilir Mali bir yapı oluşturmak zorundadırlar. 45 yıldır KKTC, Türk Lirası kullanıyor. Ancak Tl’nin üzerinde para politikası belirlemede yönetsel bir yetkimiz yoktur. Son dönemde, döviz karşısında Tl’nin aşırı değer kaybı ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bu değer kaybını Tl basarak, bir şekilde telafi edecektir. Kendi sektörlerinin teşvik ve destekleri bu yolla telafi edilecektir. Ancak, ithalatı dövize bağlı olan KKTC’nin böyle bir imkanı yoktur. Memur-Sen olarak bizim önerimiz, Tl’nin ekonomimizde yarattığı zararın TC-KKTC ekonomik protokollerine, Tl’nin değer kaybı oranında, KKTC bütçesine hibe katkısı konulması yoluyla çözebileceğidir.

2.5 ayda asgari ücret % 33 oranında değer kaybetmiştir. Asgari ücretli, Kamu çalışanı, emekli, ithalata dayalı tüm sektörler, çiftçi ve hayvancı’nın, bu şartlarda ayakta kalması ve yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bütçe açığını kapatmamızın ve Kamu Maliyesi’ni güçlendirmemizin tek bir yolu vardır. Kayıt dışılığı kayıt altına almak zorundayız. Vergi artışı gibi hatalı bir yola girilirse, bunun sonucunda kayıt dışılık daha da teşvik edilmiş olur. Bu da mali felaketimiz olur. Hiçbir altın ve döviz rezervine sahip olmayan, 2022 bütçesinin 3 katı kadar iç ve dış borç sahibi KKTC Devleti’nin, Euro’ya geçişini savunanlar, olmayacak duaya, siyasetten amin diyorlar.

Memur-Sen olarak, iktidarı – muhalefeti , tüm ekonomik örgütleri ve paydaş sivil toplum örgütlerini, bu gerekçeleri dikkate alarak, günü değl, geleceğimizi kurtarmak için, ortak akılla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hepimiz ayni geminin yolcuları olduğumuzu asla unutumamalıyız.

Editör: Haber Merkezi