10 maddeden oluşan “Kısa Vadeli Ekonomik Önlem Paketi” önerisi yapan GİAD, gümrük kapılarında uygulanan stopaj vergisinin %4 seviyesinden %1 seviyesine çekilmesini, katma değer vergilerinin tekrardan gözden geçirilip olabilecek en makul seviyeye çekilmesini de istedi.

GİAD’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 maddelik “Kısa Vadeli Ekonomik Önlem Paketi” önerisi şöyle:

“1)    Türkiye ile yapılan tüm ticaretin yasa gücü kararname çıkartılarak Türk Lirası ile yapılmasının zorunlu kılınması ve ilgili ticaret ödemelerinin de Türk Lirası ile yapılması;

2)    İşletmelere yönelik pandemi döneminde uygulanan, sonrasında kapsamı daraltılan sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı destek paketlerinin kapsamının yeniden genişletilmesi;

3)    Gümrük kapılarında, ithalat kalemleri için uygulanan döviz kurlarının makul bir seviyede sabitlenmesi, gümrük vergilerinin faturalarda belirtilen döviz rakamı üzerinden değil, Türk Lirası cinsinden belirtilen rakam üzerinden tahsil edilmesi (Türkiye Cumhuriyeti şirketleri ile yapılan ticaret için);

4)     Gümrük kapılarında uygulanan stopaj vergisinin %4 seviyesinden %1 seviyesine çekilmesi, katma değer vergilerinin tekrardan gözden geçirilip olabilecek en makul seviyeye çekilmesi;

5)    Katma değer vergisi mahsup süresinin aylık olarak değil, her çeyrekte yapılacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve işletmelerin nakit akışının rahatlatılması;

6)     Türk Lirası üzerinden yapılan kira sözleşmelerini teşvik etmek ve Türk Lirası dolaşımını artırmak için stopaj vergilerinin asgari düzeye indirilmesi;

7)    Özellikle döviz üzerinden yapılan kira sözleşmelerine uygulanan stopaj vergisinin yasanın el verdiği en yüksek seviyede uygulanması;

8)    Döviz krediler için tekrardan yapılandırma koşullarının belirlenmesi ve Bankacılar Birliği ile bu sürecin detaylandırılıp ivedilikle hayata geçirilmesi;

9)    İşletmeler için düşük faizli kredi  (KGF destekli) ve finansmana erişim şartlarının iyileştirilmesi. Bu paketlerin tabandaki ve gerçekten ihtiyaçlı işletmelere eşit şartlarda dağıtılması için kriterlerin yeniden gözden geçirilmesi;

10)     Yerli üreticinin (sanayii, tarım ve hayvancılık vb) ucuz finansmana ulaşımını göreceli olarak kolaylaştırmak, eş zamanlı olarak ithalatta uygulanan gereksiz, artık hükmünü yitirmiş, sadece piyasayı pahalılaştıran fonların gözden geçirilip ortadan kaldırılması.”

Editör: Haber Merkezi