Belediyelerin günün koşullarına ve halkın beklentisine cevap verebilmesinin ortak hedef olması gerektiğini vurgulayan Tatar, Anayasa Mahkemesi’nin 25 Aralık’taki seçime 18 belediyeyle gidilmesi kararını değerlendirdi.

Tatar, kararının Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyerek, yasanın hazırlanmasına katkı koyan milletvekillerine ve bürokratlara teşekkür etti.

"YÖDAK ve polisten diploma soruşturmasına yönelik açıklama bekliyoruz" "YÖDAK ve polisten diploma soruşturmasına yönelik açıklama bekliyoruz"

-"Anayasa Mahkemesi, doğru bir karar üretmiştir"


Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Anayasa Mahkemesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Ana Muhalefet CTP tarafından açtığı davayı karara bağlayarak 25 Aralık'ta 18 belediyeyle seçime gidilmesi yönünde karar üretmiştir.

Yüce Meclis tarafından kabul edildikten sonra onayıma sunulan bahse konu yasa, her yasada olduğu gibi gerek kendi hukukçularımın gerekse Başsavcılık'ın görüşü alınarak hukuka uygunluğu teyit edilip tarafımca imzalanmış ve Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu son kararını, bugüne kadar üretilen tüm kararlarda altını çizdiğim şekilde saygıyla karşılıyorum. Üretilen bu karar özelinde, Anayasa Mahkemesi, doğru bir karar üretmiştir.

 Halkımızın iradesinin temsili yüce Meclisimiz tarafından üretilen tarafımca onaylanan ilgili yasayla belediyelerimizin yapısal sorunlarının çözümü konusunda en büyük adım atılmış; direkt olarak kentsel ihtiyacın karşılandığı, halka en yakın idari yönetim organları olarak kabul edilen, halkla iç içe kurumlarımız olan belediyelerin çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesinin yolu açılmıştır.

Daha önce altını çizdiğim gibi, belediyelerin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak bu yasayla sayıca fazla olan belediyelerin fiziki ve beşeri olanakları birleştirilerek halka daha kaliteli ve verimli hizmet verilmesi sağlanacaktır.

Ortak hedefimiz; belediyelerin, günün koşullarına ve halkın beklentisine cevap verebilmesi olmalıdır. Bu düşüncelerle Anayasa Mahkemesi tarafından alınan kararın halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, ilgili yasaya emek veren her bir milletvekili ve bürokratı tüm kalbimle tebrik ediyorum.

Halkımıza günün koşullarına uygun, etkin hizmet verilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenlemenin bu denli geciktiği bir ortamda, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün yasalaşan tasarıyla birlikte belediyelerle ilgili reform çalışmalarının ivedilikle yaşam bulacak olması; yerel yönetimlerin, dolayısı ile direkt olarak halkımızın lehine önemli bir kazanımdır.

Belediyelerimizi geliştirerek denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmasına imkân sağlayacak bahse konu yasayla yerel yönetimlerimizin kendi sorumluluğunu yerine getiren özerk kuruluşlar olmasını sağlamak, temel hedefler arasındadır.

Belediyelerin mali açıdan da sürdürülebilirliğini sağlayarak var olan hukuki sorunları çözebilmesine olanak tanıyacak, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın yaşama geçmesine katkı koyan tüm milletvekillerine ve bürokratlara teşekkür ederim.”

Editör: Haber Merkezi