TMK önüne getirilen yeni başvurunun Loizidou benzeri mülkiyet başvurularından olduğu öğrenildi.

AİHM’in ihlal kararının icra denetimi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi önünde sürüyor. Bu başvuruda başvuru sahibi Rum'un TMK’ya başvurusunun Delegeler Komitesi önündeki icra sürecini de olumlu etkilemesi bekleniyor.

Bazı sendikalar genel grev yapıyor Bazı sendikalar genel grev yapıyor

Benzer içerikli olan Lozidou kararındaki başvuru sahibinin aksine, bu başvurudaki Kıbrıslı Rum başvuran, TMK önünde çözüm aramayı tercih etti.

Bu gelişmenin, TMK’nın etkinliğini, Rum tarafının iddialarının aksine pekiştirdiğine dikkat çekiliyor.

- Loizidou davası

Kıbrıslı Rum Titina Loizidou, 22 Temmuz 1989'da, KKTC'de toprak ve mülkünün kaldığı gerekçesiyle Türkiye aleyhine AİHM'e başvurmuştu. AİHM, Loizidou'nun başvurusunu karara bağlayarak, Loizidou'ya maddi tazminat ödenmesine karar vermiş ve  2 Aralık 2003'te Loizidou'ya tazminat ödenmişti. Delegeler Komitesi, 22 Eylül 2022'de AİHM'in Loizidou kararına yönelik, TMK tarafından alınan önlemleri etkin ve yeterli bularak, incelemeyi kapatmıştı.

Editör: Haber Merkezi