Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ALO 183 Acil Sosyal Hizmet İhbar Hattı ile ilgili basında çıkan asılsız haberleri büyük bir üzüntüyle karşıladığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ALO 183 Acil Sosyal Hizmet İhbar Hattı ile ilgili olarak basında çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Taçoy açıklamasında, “Bakanlığımız bünyesinde verilmekte olan ve son derece gerekli ve bir o kadar da hassas bir hizmet olan ‘ALO 183 Acil Sosyal Hizmet İhbar Hattı’na ilişkin olarak bazı basın-yayın organlarında çıkan asılsız haberleri büyük bir üzüntüyle karşılamış bulunmaktayım.” ifadelerini kulandı

Taçoy, hassas bir konuda haber yapılırken eğer bakanlığına da bilgi amaçlı başvuruda bulunulsaydı, kamuoyunu yanıltan ve belki de söz konusu çalışmalara engel teşkil edebilecek bir güvensizlik ortamına neden olabilecek şekilde gerçeklerden yoksun bir haber yapılmayacağını ifade etti.

Çalışmaların sekteye uğramaması adına kamuoyuna bilgi verme ihtiyacı doğduğunu belirten Taçoy şöyle devam etti:

“Bakanlığımız bünyesinde hizmet vermekte olan Sosyal Hizmetler Dairesi’nin boş bulunan müdürlük görevini Bakanlık Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Meray Dürüst’ün vekaleten yürütmesi kararı üretilmiştir.

Sayın Dürüst de bunun üzerine çalışma ortamını Sosyal Hizmetler Dairesi hizmet binasına taşıyarak, burada göreve başlamıştır. Aynı anda yürütmek durumunda olduğu Bakanlık Müdürü görevine ilişkin olarak bir adet personeli de söz konusu çalışma ortamına dahil etmek istemiştir.

Bir yandan Sosyal Hizmetler Dairesi hizmetlerini yerinde ve aksatmadan yürütürken, diğer yandan da Bakanlık Müdürlüğü görevine ilişkin sorumluluklarını da yerine getirmek hedefiyle çalışma ofisini Sosyal Hizmetler Dairesi’ne taşımış, bakanlık müdürü görevi için de bu işe hakim bir personeli buraya dahil etmiştir.

Bahse konu haberlerde yer almakta olan ‘odacısını yerleştirmek maksadıyla bakanlıkta yer alan 183 Acil Sosyal Hizmet İhbar Hattı hizmetinin verildiği odanın boşaltılmasını istedi’ şeklindeki ifadeler gerçeklerden uzak, doğruluk değeri olmayan ve kanımca maksatlı amaçlar için dile getirilmiştir.”

Bakanlık’ta olduğu söylenen söz konusu odanın, aslında Sosyal Hizmetler Dairesi binasında olduğunun altını çizen Taçoy, bu vahim hatanın yapılan haberin bilgiden yoksun ve kulaktan dolma dedikodularla beslenmesinin bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

“Sosyal Hizmetler Dairesi’nde yer alan iki adet oda ve bu odalarda aynı maksatla (telefon çağrılarına yanıt vermek) oturan iki ayrı personelin tek bir odaya taşınması ve boşalan odaya da Bakanlık’tan gelen personelin yerleştirilmesi söz konusu iki personele teklif edilmiş ve kabul görmüştür.” diyen Taçoy, hatta söz konusu iki personel hangi odada oturacaklarına bile kendilerinin karar verdiklerini, Bakanlık personelinin de diğer odaya yerleştiklerini ve Bakanlık Müdürü Meray Dürüst’ün Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ilişkin görevini icra ederken Bakanlık Müdürlüğü görevine ilişkin işlerin koordinasyonunu üstlendiğini kaydetti.

Aynı haberde “mağdurlar ile yüz yüze görüşme yapılabilmesi engellenmiştir” şeklindeki ifadelerin de tamamen yanlış ve gerçeklerden uzak olduğu belirten Taçoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"YDP Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adayını çıkaracak" "YDP Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adayını çıkaracak"

“Sosyal Hizmetler Dairesi’nin söz konusu binasında bu maksatla tesis edilmiş ve uzmanların görüşleri doğrultusunda hizmette olan bir ‘görüşme odası’ bulunmaktadır.

Gerek duyulması halinde söz konusu odada yüz yüze görüşmeler yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Kayıt işlemi tamamen uzmanların görüş ve direktifleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Büyük acıların ve toplumsal travmaların yaşandığı bir dönemde, son derece hassas bir konuda verilen hizmetlere ilişkin olarak, bazı şahısların kişisel çıkarları gözetilerek yapılmış olan gerçek dışı haberler son derece yaralayıcı ve aynı zamanda da sunulan hizmetlerin amacına ulaşmasını da sekteye uğratabilecek derecede tehlikelidir.

Keşke bu kadar hayati bir konuda haber yapılırken, kulaktan dolma dedikodularla hareket etmek yerine bakanlığımıza başvurulsaydı ve kamuoyu yanıltılmasaydı. Yürütmekte olduğumuz görevlerin toplumsal açıdan taşıdığı öneme binaen söz konusu duruma ilişkin gerçekleri tüm çıplaklığı ile halkımızın bilgisine getirir, bu yöndeki çalışmaları yüksek bir özveri ile yerine getirmekte olan tüm bakanlık personeline teşekkürlerimi sunarım.”

Editör: Haber Merkezi