Varol, İdare’nin sözleşme hükümlerini uygulayarak bahse konu araziyi başkasına kiraladığını ve aynı zamanda Yasanın amacına uygun davrandığını belirtti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol yaptığı yazılı açıklamada, Seyit Orkan’ın yaklaşık yirmi yıldır Çayönü köyünde kain rezerv tarımsal arazi kiraladığını, 2022-2023 dönemi için aynı arazileri kiralamak amacıyla İskân ve Rehabilitasyon Dairesine başvurduğunu, ancak müracaat etmediği gerekçesiyle başvurusunun değerlendirilmediği ve söz konusu arazilerin başka kişilere kiralandığını iddia ederek konunun soruşturulmasını talep ettiğini belirtti.

Yapılan başvuru üzerine konunun, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğine dikkat çeken Varol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Seyit Orkan’a Çayönü mevkinde 75 dönüm arazi bu amaçla geçmişte kiralanmış ancak İdarenin tespitlerine göre Sayın Seyit Orkan tarafından bahse konu arazilerin ekilip biçilmediği gibi, kiralayandan yani İdareden yazılı izin almaksızın üçüncü bir şahsa kiraladığı tespit edilmiştir. Sayın Seyit Orkan ve Devlet Emlak Malzeme Dairesi arasında imzalanan Sözleşmenin 3. maddesi “Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmaksızın kiralanan malı kısmen veya tamamen başkalarına kiralayamaz ve başkalarının işgaline terk edemez.” Yine Kira Sözleşmesinin 10. maddesi “Kiracının belirtilen şartların herhangi birine riayet etmediği takdirde, kiralayanın işbu malı başkasına kiralama hakkı olduğunu düzenlemektedir.

46. Güzelyurt Portakal Festivali bugün başlıyor 46. Güzelyurt Portakal Festivali bugün başlıyor

Taraflar arasında imzalanan Sözleşmeye, Sayın Seyit Orkan’ın riayet etmediği İdare tarafından tespit edilmiş ve İdare sözleşme hükümlerini uygulayarak bahse konu araziyi başkasına kiralamış ve aynı zamanda Yasanın amacına uygun davranmıştır.”

Editör: Haber Merkezi