Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne bazı ilaçların geldiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gelen ilaçlar şöyle:

“Teşhis amaçlı kullanılan ilaçlar, kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, mineraller, sistemik mantar ilaçları, solunum sistemi ilaçları, sara hastalığı ilaçları, sistemik antiviral ilaçlar, kanama durduran ilaçlar, immünoglobülinler, sistemik kortizonlar, kan ve perfüzyon solüsyonları, peptik ülser ve reflü ilaçları, vitamin A ve D, Antibiyotikler, lokal anestezi ilaçları, antidotlar, kan sulandırıcı ilaçlar, kalp hastalığında kullanılan damar genişletici ilaçlar ve multivitaminler.”

“Nakil dışı görevlendirmelerde yetki aşımı yapıldı" “Nakil dışı görevlendirmelerde yetki aşımı yapıldı"

İlaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam edeceği kaydedildi.

1Blumet 50mg/5mLDİAGNOSTİK AJANLAR

2Bonedro 4mg/5mLKEMİK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

3Calciles 10mL 5ampKALSİYUM

4Candisept 200mgSİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER

5Cortair 0,5mg flkOBSTRÜKTİF SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

6Epilem 500mg/5mL 10flkANTİEPİLEPTİKLER

7Frecit 24mg/mL IV infüzyonluk çözeltiSİSTEMİK ANTİVİRALLER

8Haemate P IV flkANTİHEMORAJİKLER

9Hepatitis B Immünoglobülin 200IUİMMÜNOGLOBÜLİNLER

10Hidrozon 100mg IV/IMSİSTEMİK KORTİKOSTEROİDLER

11Human Albumin %20 100ccKAN VE KAN ÜRÜNLERİ

12Myacit 100mg flkSİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER

13Myacit 50mgSİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER

14Omeref 40mg IVPEPTİK ÜLSER VE GASTRO-ÖZOFAGEAL REFLÜ İLAÇLARI

15Parical 10mcg/2mL 5ampVİTAMİN A VE D

16Penerem 1000mg tek doz flkDİĞER BETALAKTAM ANTİBAKTERİYELLER

17Priloc %2LOKAL ANESTETİKLER

18Promin 5000IU/5mL IVANTİDOTLAR

19Rhophylac IM/IV 1500IUİMMÜNOGLOBÜLİNLER

20Ronkotol 2,5mg/2,5mL nebulizasyon için inhalasyon çözeltisiOBSTRÜKTİF SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

21Tiroxan 12,5mg/50mL flkANTİTROMBOTİKLER

22Trinity 10mg/10mL IV 10ampKALP HASTALIĞINDA KULLANILAN VAZODİLATÖRLER

23Tygex 50mg 10flkSİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER

24Vasparin 25000IU/5mLflkANTİTROMBOTİKLER

25Venavit 10mL 4flkMULTİVİTAMİNLER

Editör: Haber Merkezi