Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, “Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma İle Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen Veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında  Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulmasına kararı almıştı.

-Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine getirildi

Ulusal Birlik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili  Özdemir Berova ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili Erkut Şahali’nin birlikte sunmuş oldukları Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:29/2/2023) Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 85’inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu

Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya yasa önerisinin içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini 7 gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

Öneriyle, Seçim ve Halkoylaması Yasasının ilgili madesinde seçim yasakları süresince Kamu Hizmeti Komisyonunun yetkisi dahilindeki sınavların yapılmasının ertelenmesini emrettiği belirtilerek, yasa değişiklik önerisinin  KHK’nın daha önceden takvime bağladığı sınavların seçim yasakları döneminde yapılabilmesine olanak sağlamak hedefleniyor.

Yasa önerisinin yasalaşmasıyla birlikte KHK’nın sözlü sınavları dışındaki Yeterlilik ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ile diğer yazılı yarışma sınavları seçim yasaklarından çıkarılarak yapılması sağlamacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağına ise Yüksek Seçim Kurulu karar verecek.

-Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi

Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi de  Resmi Gazete’nin 2 Mayıs tarihli sayısında yayımlandı.

Önerinin genel gerekçesinde 2015 yılında yapılan Siyasal Partiler Yasasının çağdaş kurallar getirmekle birlikte  uygulamada bazı sorunların yaşanmasına sebep olduğu belirtilerek,  özellikle Yüksek Mahkeme ve Sayıştayın mali denetimi konusunda yaşanan sorunlarınn şekli hususlarla ilgili olduğu belritildi.

Anayasa'ya göre demokratik yaşamın en önemli unsurlarından olan siyasal partileri şekil düzenleme ve format değişikliğinden dolayı zora  zora sokmanın demokrasinin de toplumun da faydasına olmadığı ifade edildi.

2015 yılından önce mevcut yasaya göre mali  kayıtlarını tutan siyasal partilerin 2015’ten sonra yaptıkları ilk kurultaylarında yeni yasaya göre hazırlık yapıp Yüksek Mahkemeye sunma imkanı bulamadıkları için   2015’ten sonra yaptıkları ilk kurultay  eski yasa kurallarına tabii olacak.

“KKTC’nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere destek olmaya devam edeceğiz” “KKTC’nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere destek olmaya devam edeceğiz”

Yasa önerisi makbuzların 5 yıl yerine 10 yıl, elektronik veya dijital olarakta saklanabilmesi, mahkemeye karşı sorumlu olan yetkili kişinin değişmesi halinde bunun mahkemeye bildirilmesi, her kişinin kendi döneminden sorumlu olması, mali denetim için uygulanacak bir yıllık sürenin her parti için kendi kurultayından itibaren bir yıl olacak şekilde  belirlenmesi gerekçeleriyle hazırlandığı kaydedildi.

-TAK Bütçesi de yayımlandı

Cumhuriyet Meclisinin 25 Nisan tarihli 48’inci birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) 2023 Mali Yılı Bütçe Yasası da Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan edildi.

Editör: Haber Merkezi