Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yönetim kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin önerdiği yeni sözleşme ile tekrardan e-reçete düzenlenmeye başlanmasını güven duymadıkları için hekimlere önermelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sigortalar Dairesi bünyesinde hazırlanan hastaların ilaca erişimi ile ilgili yeni düzenlemeler gündemde olduğu ifade edilen açıklamada, reçetelerle ilgili yapılan soruşturma ve tutuklamalar sonrası hastaların ilaca erişiminde ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekildi.

-“Hekimler muayene ettikleri hastalarına reçetelerini yazmaya, hastalarının tedavisini düzenlemeye devam ediyor”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu durumun sorumlusu, sorunlu olduğu düşünülen reçetelerle ilgili soruşturmayı hekim-daire arasındaki sözleşme kuralları dahilinde yapmak yerine polise bildirilip konunun tam bir meslek onuru zedeleme noktasına gelmesine neden olan Bakanlık ve Sosyal Sigortalar Dairesi yöneticilerinin olduğunu tekrardan vurgulamak isteriz. Hekimler olarak, bu soruşturma yöntemi nedeni ile güvensiz hissetmemiz neticesinde sigorta online sisteminden reçete yazmaktan uzaklaştık. Hekimler muayene ettikleri hastalarına reçetelerini yazmaya, hastalarının tedavisini düzenlemeye devam etmektedir.”

13/1976 sayılı yasa tahtında hazırlanan reçete tüzüğüne bağlı olarak reçete yazmayı önermenin tek güvenli yolu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uzun süredir üzerinde çalışılan ve bir türlü kullanıma giremeyen e-reçete ve ilaç takip sisteminin sorunların çözümü için hekimler, eczacılar ve hastalar açısından hem kalıcı, hem de güvenli çözüm yolu olacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“1 Ocak’ta devreye girecek sistemde, 40 yaş altı sigortalı kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, örneğin çocuklarına tek reçete 4 kalem ilaç ödeneceği belirtilmektedir. Bu durum, 2 çocuğu olan bir ailenin sadece bir çocuğunun ilaçlarının ödeneceği anlamına gelmektedir. 40 yaş üstü kişilere de 2 reçetede 4'er kalemden en fazla 8 ilaç ödeneceği belirtilmektedir. Bu, Sosyal Sigortalar Yasası'nın sigortalılara sunulacak hizmetleri tanımlayan 73. maddesinin 4.fıkrasında ‘Tedavi süresince ilaçların sağlanması’, maddesine açık şekilde aykırıdır. İlgili bakanlık ve daireyi yasal yükümlüklerini tam yerine getirmeye ve hasta haklarına saygılı kararlar üretmeye açıkça davet ederiz.” 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Yeni kurulacağı iddia edilen sistemin, eski sistemin süslenmiş şekli olduğu ileri sürülen açıklamada, geçtiğimiz dönemde de yaşanan daire içi denetleme yetersizlikleri ve eksikliklerinden doğan sorunlara çözüm bulunması ve denetim mekanizmaları kurulması gerektiği kaydedildi.

-“Sigorta kapsamı dahilindeki ilaç listesi konusunda kararlar alınırken KTTB ile hekimlerle birlikte çalışmalıdır”

Denetim mekanizmalarındaki eksikler nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmasından endişe duyduklarına dikkat çekilen açıklamada, “Sosyal Sigorta Dairesi yönetimi meclisinde reçete inceleme, sigorta kapsamı dahilindeki ilaç listesi konusunda kararlar alınırken KTTB ile hekimlerle birlikte çalışmalıdır. İlgili bakanlık ve daire idaresi mutlaka meslek örgütleri, birliklerle birlikte hareket edip ortak çözüm yolları bulmalıdır” denildi.

Editör: Haber Merkezi