Sahte diploma skandalından sonra polis teşkilatında hiç gecikilmeden üst düzey değişikliklere gidildi...

Bu değişiklikler hangi kıstaslara göre yapıldı bilemiyoruz ama atamalar komutanın iki dudak arasında olduğuna bakılırsa çok da sorgulamaya gerek yok!

Askere bağlı olduğu sürece de komutan ne derse olacak...

En azından siyasilere bağlı olmasından çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz!

Üst düzey atamalar yapıldıktan sonra yeni müdürler haliyle devlet erkanını ziyaretlere başladılar...

Bu da bir gelenek olsa gerek!

Bizce bunun da bir mahsuru yok...

Yeter ki siyaset polisin içine girmesin, alınacak kararlarda etkili olmasınlar!

Bir de siyasetin bu işlere bulaştığını düşünsenize...

...

Dikkat ettiyseniz ziyaretler sırasında bir önemli gerçek ortaya çıktı...

Bunu diyen devlet makamları;

Poliste önemli derecede çalışan yetersizliği vardır...

Bizim bildiğimiz bin kadar eksiklikle çalışıyorlar!

Ama yine devlet makamlarının da dediği gibi polis görevini layıkıyla yapıyor...

Bakın işte bu çok doğrudur!

Şu anda teşkilatta çalışan her bir polis iki arkadaşının görevini üstlenmiştir...

Hele de asayiş olaylarının kat kat arttığı böyle bir dönemde bir polis memurunun iki kişinin görevini yapması ya da yapmaya çalışması öncelikle insan haklarını ayaklar altına almakla eş anlamlıdır!

Bu polis memurları ve aileleri için tam bir işkence demektir...

...

İyi de poliste çalışan sayısı niye eksiktir?

Araç, gereç ve teknik malzeme niye tamamlanmamaktadır?

İşte bu soruların muhatabı da tamamen devleti yönetenlerin ya da yönettiklerini zannedenlerindir!

Çalışan, araç, gereç gibi eksiklikler yine bu devletin makamlarının ayıbından başka bir şey değildir...

O makamlarda oturuyorsanız devletin bazı stratejik kurumlarındaki eskilikleri gidermek sizden başkasının görevi değildir!

Polislik zaten büyük özveri isteyen bir görevdir ama onlardan bu kadar özveri beklemek ayıptır, günahtır, büyük bir suçtur...

Polis, sivil savunma ve yargının çığlıklarına kulaklarınızı yumduğunuz müddetçe de sizler oturduğunuz koltuğunun hakkını vermiyorsunuz demektir!

...

Başta polis olmak üzere, yargı ve sivil savunma şu anda bu ülkede üvey evlat pozisyonundadır...

En büyük sorunları da istihdam yetersizliğinden kaynaklanmaktadır!

Çünkü bu kurumlara arka kapıdan istihdamların yapılması normal devletin kurumlarında olduğu gibi kolay değildir...

Buraları sınav ister, mülakat ister, tabi ki liyakat ister!

Bu ülkede istihdam ve atamalarda liyakata göre değil parti rozetine göre bakılarak istihdam yapılır...

Onun için de stratejik önem kazanan kurumlar kendi sorunlarının kaderine terk edilmişlerdir!

Böyle de devam edeceği yönünde korkularımız vardır...

...