Türbenin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile diğer yetkililer katıldı.
Türbenin önünde gerçekleştirilen törende,  Pertev Paşa’nın geçmişi okunurken, Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca anıt özel defterini de imzaladı
Gazimağusa Fazıl Polat Paşa imamı Faruk Seçkin Kuran-ı Kerim, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal da dua okudu.
TATAR
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada,  1571 yılında  Kıbrıs’ın fethinde  Pertev Paşa’nın donanmanın önderlerinden olduğunu kaydederek,   türbenin yeniden yenilenerek ziyarete açıldığını kaydetti.
Tatar, “Buraları 1571’den sonra vakıf malları olarak tarihimize kavuşturulmuş. Burada atalarımızın çok derin izleri vardır.” diyerek, Maraş topraklarının, ata malı olan  vakıf malllarının  İngiliz sömürge yönetimi döneminde hukuka meydan okunarak,  İngiltere ile Osmanlı Devleti ararasındaki sözleşmeye de aykırı olarak birilerine peşkeş çekildiğini, dokusuna, kimyasına doğasına müdahale edilerek tarihe ihanet edildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar Rumlar ve Yunanlıların  1950 ve 60’li yıllarda üstünlüklerini  kullanarak üzerinde inşaatlar yaparak  Maraş’ı turizme açtıklarını, kapalı Maraş konusundaki ihtilafta ise  toprağının ata malı olarak  Vakıflar’ın olduğunu,  üzerine yapılan inşaatların ise başka bir hukuk meselesi olduğunu söyledi.
1,5 yıl önce  Maraş açılımıyla yeni bir siyaset geliştirdiklerini söyleyen Tatar,  bu yeni siyasetin Maraş’taki kamu alanlarının vatandaşların ve yabancı ziyaretçilere açılması olduğunu söyledi.
Maraş’ta 47 yıl sonra yeni bir durumun ortaya çıkarıldığını, insanlığa kazandırmak için Maraş açılımı yapıldığını söyleyen Tatar, “Biz hukuka uygun bir şekilde bu açılımı yaptık” dedi.
Tatar,  Maraş’ta hak iddia edenlerin Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla  mallarına, mülklerine  hakları ölçüsünde kavuşabileceklerini hatırlattı.
Maraş’ın bütün olarak KKTC sınırları içerisinde olduğunu vurgulayan Tatar, “Bu bizim  egemenlik ağımızdadır.  Farklı yerlerden farklı merkezlerden Maraş’ın  BM kontrolüne verilmesini  ve  Güven Artırıcı Önlemler bağlamında farklı  şekilde birtakım al vere girmeyi asla  kabul etmeyeceğimizi buradan bir kere daha vurguluyorum” dedi.
Tatar, Maraş’ın KKTC sınırları içerisinde olduğunu ve yavaş yavaş yerleşime açılacağına inandığını söyledi.
 Tatar, KKTC’nin mücadelesini egemen bir devlet olarak sürdürmesinde ulusal çıkarların  ve milli menfaatlerin söz konusu olduğunu kaydederek, gelinen aşamada yan yana yaşayan iki ayrı eşit egemen devlet  olarak mücadeleyi sürdürmekte olduklarını dünyaya duyurduklarını ifade etti.
Maraş açılımının  da  yeni siyasetin bir boyutu olduğunu söyleyen Tatar,  müzakere masalarında 50 yıldır federal çözüm için uğraş verildiği için Maraş’ın 1-5 yıl öncesine kadar açılamadığını söyledi.
Tatar, “Federal bir çözümün Kıbrrıs Türklerinin beklentilerine  yanıt veremeyeceği de ortaya çıkmıştır” dedi.
BENTER
Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter törende yaptığı konuşmada,  Pertev Paşa’nın  Kıbrıs’ın fatihanlarından olduğunu, fetihten sonra da Maraş’ta ve diğer yerlerde vakıf kurarak çeşitli hayır işlerinde bulunduğunu ifade etti.
“Bugünlerde tarihi biraz hatırlamamız gerekiyor. Tarihimizde alacağımız çok güzel dersler var”  diyen  Benter, 2. Selim’in  Kıbrıs’ın fethi konu olduğunda  Şeyhülislam Ebussuud Efendi’den “ Kıbrıs’ın fethi için  fetva istediğini, Ebussuud Efendi’nin de Kıbrıs’ta  cürüm altında olan insanlar, (Türkler, Rumlar, Ermeniler) bulunduğunu,  cürümün önlenmesi, ticaret gemilerine ve hacca giden insanlara korsanların dokunmaması için fetva verdiğini kaydetti.
Benter, Kıbrıs’ın fethinden sonra da 2. Selim’in ferman yayınlayarak, savaş olduğu, adadaki insanların refah içerisinde yaşayabilmesi için vergilerin düşük tutulmasını istediğini, ayrıca Müslüman olmayan tebaya zarar gelmemesini, din ve ticaret hürriyetlerinin gözetilmesini istediğini söyledi.
Osmanlı hakimiyetinde adada 300 yıldır değişik din ve ırklardan insanların huzur içerisinde yaşadığını vurgulayan Benter,  “Bizim atalarımızın getirdiği adaletten dolayı...” dedi.
2. Selim’in Kıbrıs’ta ilk iş olarak  vakıf kurarak iyilik medeniyetinin temellerini attığını  söyleyen Benter,  Lala Mustafa Paşa’nın  da kapalı Maraş’ın büyük bölümü dahil binlerce dönüm araziyi   kendi parasıyla satın aldığını söyledi.
Benter, Lala Mustafa Paşa’nın fetih yaptıktan sonra gücü olmasına rağmen toprakları kişilerden kendi parasıyla satın aldığını ve vakfettiğini   vurguladı.
“Bizim atalarımız buraları fethettiğinde  ayrım gözetmeksizin vakıf işleri yaparak, dünyaya iyilik medeniyeti örneği verdi” diyen Benter, kapalı Maraş’ın 300 yıl vakıf malı olarak kullanıldığını söyledi.
Benter, Kapalı Maraş denilen bölgenin 300 yıl vakıf malı olarak kullanıldığını herkesin kabul ettiğini, bunda tartışma konusu olmadığını,  tartışmanın bu malların vakıf malı olmaktan çıkarılarak kişilerin üzerine geçirilmesi noktasında olduğunu,  bunun da kanunlara aykırı olduğunu, vakıf malının herhangi bir şekilde vakıf malı  olmaktan çıkarılamayacağını söyledi.
Benter Pertev Paşa’nın da fetih bittikten sonra hayır işlerine dönerek, vakıflar kurduğunu belirtti.
Açılışın ardından kapalı Maraş içerisindeki Millet Bahçesi önünde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası halk konseri vedi.
Konseri Cumhurbaşkanı Tatar da izledi.

Yusuf Can Pehlivan’ın ölüm sebebi araştırılıyor Yusuf Can Pehlivan’ın ölüm sebebi araştırılıyor

Editör: Haber Merkezi