46. Güzelyurt Portakal Festivali bugün başlıyor 46. Güzelyurt Portakal Festivali bugün başlıyor

Ongan yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası ihale süreci devam ederken ülkenin yakıtsız kalmaması için elden teklif alınarak 60 bin ton yakıt ihtiyacının karşılanmasına gidildiğini ifade ederek, alınan teklifler değerlendirilerek, ülkenin iddia edildiği gibi zarara uğratılmadığını kaydetti.

Ongan, Yenidüzen Gazetesi’nin bugün yer alan manşet haberinde "60 bin tonda 12 milyon dolarlık zarar’ başlığı ile Kıbrıs Türk halkının son yapılan akaryakıt ihalesinde zarara uğratıldığının" iddia edildiğine işaret ederek, Dubai Merkezli "Ks Trading Fzc" isimli şirket ortaklarından Seyfettin Sivri’nin söylediklerine dayandırılarak ortaya atılan bu  iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığını kaydetti.

Ongan elden teklif alma usulü ile yapılan 60 bin tonluk yakıt alımı sürecinin şu şekilde ilerlediğini aktardı:

“Teklifler 22 Temmuz 2022 Cuma gününe kadar Başbakanlığa elden kapalı zarf içerisinde verildi. Bir tek Yenidüzen Gazetesi’nde devletin zarara uğratıldığını iddia eden KS Trading Fzc şirketi mavi bir dosya içerisinde teklifini açık iletti. Alınan tüm teklifler aynı günün sonunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanına kapalı bir zarfa konularak teslim edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Akyiğit’ten ertesi gün sabah Yönetim Kurulunu toplayarak bu teklifleri değerlendirmesi ve prosedürü mevzuata uygun olarak çalıştırması istendi.  Bu durumda KIB-TEK normal prosedürü çalıştırarak, alınacak Yönetim Kurulu kararını Maliye Bakanlığına iletmek ve Maliye Bakanlığı tarafından bu konuda hazırlanacak önergenin Bakanlar Kuruluna sunulması, bunun ardından da Bakanlar Kurulu tarafından doğrudan alım için karar üretilmesi gerekiyordu.

Ertesi gün yani 23 Temmuz Cumartesi günü Yönetim Kurulu toplanarak kapalı zarfta kendilerine verilen teklifleri değerlendirdi. 6 firma tarafından verilen tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında Yönetim Kurulu tarafından ekte verilen tablo hazırlandı. Hazırlanan tablo ile birlikte KIB-TEK Yönetim Kurulu ekte sunulan kararı üreterek Maliye Bakanlığından akaryakıt temini için en uygun teklif veren firmadan alım yapılmasının uygun olacağını bildirdi. KIB-TEK yönetim kurulunun yazısını ve hazırlanan tabloyu aynı gün alan dönemin Maliye Bakanı önerge hazırlayarak prosedürü sonlandırmak üzere Bakanlar Kuruluna konuyu getirmeyi uygun görmedi. Konunun aciliyet arz etmesi nedeniyle Başbakanlık olağanüstü olacak şekilde Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırdı. Toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Sayın Berhan Ongan prosedürü anlattı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tabloyu Bakanlar Kurulu’na sundu.  Konu böylece Bakanlar Kurulu’nun bilgisine geldi. Kurulda yapılan değerlendirmede söz konusu teklifler incelendi ve en uygun fiyat ve en kısa tedarik süresi teklifini veren firma ile sözleşme imzalanması Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlandı.

Söz konusu gazete manşetinde yer alan haber doğru değildir. Ekteki tekliflerden de görüleceği gibi ilgili  şirket  direktörünün teklifi kabul edilmiş olsaydı ülke zarara uğratılacaktı. İlgili şirket direktörü ton başına 1310 Dolar teklif vermişti. Bu teklif verilen teklifler içerisinde en yüksek olan teklifti. Bakanlar Kurulu vermiş olduğu kararda en uygun fiyat teklifini verip, en kısa sürede yakıtı getirecek olan firmadan söz konusu yakıtın platts değeri artı 75 Dolar navlun bedeli olacak şekilde ortalama ton başına 680 Dolara almış oldu.   Söz konusu gazete manşetinde yansıtıldığı gibi devlet 12 milyon dolar zarara uğratılmadı. Aksine iddia sahibi şirketten alım yapılmayarak ton başına devletin 630 Dolar fazla ödeme yapması engellenmiştir Yani devlet Sayın Seyfettin Sivri’nin şirketinden alım yapmayarak toplamda 37 milyon 800 bin dolar fazla ödeme yapmaktan kurtarılmıştır. 

Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanan alımla ilgili olarak gazetede yer alan bu alımın standart dışı ve kirli olduğu iddiası da gerçek dışıdır. Şu anda alımı yapılacak olan yakıtın kükürt değeri yüzde 1 olup standartlara ve teknik şartnameye uygun olduğu iddia edilenin aksine ekteki tabloda görüleceği gibi KS Trading Fzc isimli şirketin getireceği yakıtın teknik şartnameye uygun olmadığı Yönetim Kurulu tarafından ekte verilen tabloda belirtilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Editör: Haber Merkezi