Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin, kiralama ve kiraya verme işlemlerini Kamu İhale Yasası tahtında gerçekleştirmesi gerekirken farklı bir tüzük doğrultusunda yaptığının tespit edildiğini belirtti. Varol, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin yasal düzenlemeye aykırı hareket ettiğini kaydetti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yetkililerinin 2022 ve 2023 yıllarında süresi biten kira sözleşmelerinin yenilenmesi ve yeni kiraya verme işlemlerini yasaya aykırı biçimde gerçekleştirdiği iddiasına ilişkin başvurusunu görüşerek, rapor hazırladıklarını belirtti.

Hazırlanan raporla ilgili bilgi veren Varol, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nda, Bakanlık ve/veya dairelerin kiralama işlemlerinde özel yasalara göre hareket etmelerine olanak sağlayacak bir hüküm bulunmadığını dolayısıyla Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin kiralama ve kiraya verme işlemlerini bu yasa tahtında gerçekleştirmesi gerektiğini kaydetti. Varol, Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) alınan görüşün de bu yönde olduğunu ifade etti.

Varol, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin kiralama işlemlerini 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’na uygun olarak değil 60/94 sayılı Eski Eserler Yasası altında çıkarılan Taşınmaz Eski Eserleri Kullanma ve Kira Tüzüğü’ne göre yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Varol, “Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü cevap yazısında, kamu yararı gözetilerek kiralama işlemlerini kendi özel yasalarına göre devam ettirdiklerini ifade etmektedir. Yasaya aykırı olduğu açıkça görülmesine, ilaveten Hukuk Dairesi’nden (Başsavcılık) alınan iki yasal görüşte de bu aykırılığın altı çizilmiş olmasına rağmen bu hukuksuzlukta nasıl bir kamu yararı gözetildiğini değerlendirmek mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi: “Çocuk dilenciliğinin önüne geçilmesi için dairemiz gerekeni yapacak” Sosyal Hizmetler Dairesi: “Çocuk dilenciliğinin önüne geçilmesi için dairemiz gerekeni yapacak”

İdarenin işlemlerini hukuki bir temele ve yetkiye dayandırmak durumunda olduğuna vurgu yapan Varol, idarenin kamu yararının ne olduğu hususunda kendi kanaatine göre değil, mevzuat kaynaklı bir yetkiyi esas alarak işlem yapmakla yükümlü olduğunu belirtti.

Varol, “27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın hukuka uygun davranma yükümlülüğüne ilişkin beşinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ‘İdare, Anayasaya ve yasalara uygun faaliyette bulunur’ hükmüne rağmen Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin açıkça bu ilkeye ve yasal düzenlemeye aykırı hareket ettiği kanaatindeyim.” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi 2