Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Atilla Atilla’nın Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Eşya Alma meselelerinden methaldar olduğunu belirtti. Korgan, 09.07.2015 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelen Lefkoşa’da sakin Zehra Avcı’nın verdiği bilgide, Alayköy-Lefkoşa bölgesinde F-53 7-3-1000 ak, F-56 3-1-3400ak, F-57 4-3-1000ak, F 55 3-0-2700ak, F54 2-1-1700 koçan numaralı 6 adet arsanın 1/2 hissesinin kendi adına olduğunu, 23.12.2009 tarihinde bu arsaların Mehmet Atilla Atilla isminde bir şahsa satıldığını ifade edip kendisinin herhangi bir şekilde bu satışı gerçekleştirmediğini ifade edip şikâyetçi olduğunu anlattı. Polis, yapılan mesele ile ilgili olarak halen ayni dosyada zanlı olarak bulunan noter Ayşe Miralay'ın yapmış olduğu 11.12.2009 tarihli Zehra Avcı'nın vermiş olduğu vekâletin imza kısmındaki imzanın sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı mesele ile ilgili olarak Ayşe Miralay’ın hakkında tanzim edilen C/813/2015 sayılı dosyanın mahkemede görüşüldüğünü belirtti. Polis, yine mesele ile ilgili olarak zanlı Mehmet Atilla Atilla'nın düzenlenmiş olan bu vekâletname ile bahse konu arazileri 23.12.2009 tarihinde adına aldığının tespit edildiğini anlattı.

Girne-Değirmenlik Ana yolunda kaza... Girne-Değirmenlik Ana yolunda kaza...

Polis, zanlının KKTC'ye 07.11.2021 tarihinde giriş yaptığını ve mesele ile ilgili yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 günde 1 ispatı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.