Toplantıda ilk olarak İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliğine ilişkin tezkere görüşüldü.

Maliye Bakanı Alişan Şan, polis teşkilatının önemli bir kurum olduğunu, Polis Genel Müdürü Yardımcılığı mevkiinin boşaldığını ve Genel Müdür'ün de görev süresinin yakında biteceğini söyleyerek, görevlerin aksamaması ve atamaların yapılması adına düzenleme ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

Üst düzey yöneticilerin akademiden gelen ve alaylı olarak ikiye ayrılabileceğini dile getiren Şan, düzenlemeyle atamaların yapılabilmesinin sağlanacağını ifade etti.

-Erhürman

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, PGM’nin herkesin hassasiyet göstermesi gereken bir kurum ve ciddi bir işgücü yükü altında olduğunu söyleyerek, yasal değişiklikle ilgili tam olarak murat edilenin ne olduğunun anlaşılması gerektiğini söyledi.

PGM Yardımcılığına atanacak nitelikleri taşıyan kimsenin olmadığını, iki yıl ilçe polis müdürü olma koşulunu yerine getiren kimsenin bulunmadığını söyleyen Erhürman, Polis Genel Müdürü’nün atama koşullarına bakıldığında da yasa değişikliği gerçekleşirse PGM yardımcısı olan bir kişinin bir gün bile bu görevde bulunması halinde PGM olabileceğinin sağlanacağını kaydetti.

Erhürman, poliste terfi yeri için yapılan düzenlemelerin mahkemeye gittiğini, mahkeme önünde birçok dava olduğunu ve sonuçlanamadığını, bu noktaya yükselişlerin önünün de kesildiğini, yasa değişikliğinin davaların sonucunu bekleyenler açısından sıkıntı yaratabileceğini söyledi.

Erhürman, hükümet kanadından tatmin edici bilgi alamadıklarını, bu nedenle ivediliğe onay vermeyeceklerini belirtti.

Tezkere, oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra, 65/2005 Sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Kurul'da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi geçildi.

-Erhürman: "Paranın çoğu Kıb-Tek'in borçlarına gidecek"

LTB denetimlerini bayram öncesi de sürdürdü LTB denetimlerini bayram öncesi de sürdürdü

Meclis'te daha sonra Meclis İçtüzüğü'nün 62. maddesi tahtında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “son siyasi gelişmeler” başlığında konuşma yaptı.

Erhürman, kısa süre önce Türkiye ile ek protokol imzalanacağının gündeme geldiğini, Meclis'in ve ana muhalefetin konudan haberdar olmadığını söyleyerek, “Bu, kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Ek protokol rakamlarını değerlendiren Erhüman, bunun, elektrikle ilgili borçların ödenmesine yönelik olduğunu, ne taahhüt verildiğinin de bilinmediğini söyledi.

Bütçeye katkı olarak gelen paranın AKSA’ya gittiğini, yine gelecek katkının büyük bölümünün Kıb-Tek borçlarına ödeneceğini dile getiren Erhürman, kurumun, Sayıştay raporuna gerek kalmaksızın yapılan uygulamalarla zarara uğratıldığını belirtti.

Erhürman, yine seçimlerden önce "ek protokol ve para geldi, biz para kopardık deneceğini" savunarak, bu paranın bilerek zarara uğratılan kurumun borçlarını ödemek için geldiğini iddia etti.

-"Yarattığınız düzen balon gibi patladı"

Protokolün KKTC’nin kalkınmasıyla ilgisi kalmadığını savunan Erhürman, “Yarattığınız düzen balon gibi patladı” dedi.

“Bu memleket kendi ayakları üzerinde durabilir” diyen Erhürman, Türkiye’den gelen rakamların TL’nin yarattığı açığı kapayacak durumda olmadığını ileri sürdü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın TPIC’in devlet kurumu olduğuna ilişkin belge bulunduğunu söylediğini kaydeden Erhürman, söz konusu belgede TPIC'in anonim şirket olduğunun yer aldığını, özel bir şirket olduğunu, devletin hissedar olmasının bir şey değiştirmediğini söyledi.

İhalesiz akaryakıt getirme konusundaki sıkıntının devam ettiğini dile getiren Erhürman, özel şirketle nasıl uluslararası anlaşma imzalandığını sordu.

Erhürman, ihalesiz akaryakıt için beş yıllık protokol imzalanmasını eleştirerek, CTP’nin hükümet döneminde yaptığı uygulamaların ihaleyle yapıldığını söyledi.

-KHK Sınav Tüzüğü'nde değişiklik

Kamuda örgütlü iki sendikanın karşı çıkmasına rağmen KHK’nın sınav tüzüğünde değişiklik yapmaya hazırlandığını söyleyen Erhürman, KHK’nın yapacağı sınavlarla ilgili tüzük değişikliklerin önem taşıdığını, ana muhalefet ve sendikalarla istişare edilmeden değişiklik yapılmaması gerektiğini belirtti.

Erhürman, hademeler konusunda ara emri alındığını söyleyerek, mahkeme kararında grevdeyken dışarıdan başka kişilerin grevdekilerin işlerini yapamayacağını yer aldığını belirtti.

Hademelerin taleplerinin meşru olduğunu, iş güvenesi istediklerini dile getiren Erhürman, sağlıkta da aynı sorunun yaşandığını, bunların her çalışanın hakkı olduğunu kaydetti.

-Arıklı: "TPIC BOTAŞ'ın alt kuruluşu"

Erhürman'ı yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Enerji Bakanı ile imzaladığı protokolde TPIC ile ilgili maddeye atıfta bulunarak, TPIC’in BOTAŞ’ın alt kuruluşu olduğunu belirtti.

TPIC’in Türkiye Enerji Bakanlığı’nın kontrolünde ona bağlı bir şirket olduğunu dile getiren Arıklı, protokolde navlunun TPIC’e yüklendiğini yani KIB-TEK’in ödemesi gereken parayı TPIC’in üstlendiğini belirtti.

Arıklı, TC Enerji Bakanlığı’nın parayı ödemeyi üstlendiğini, bu noktada tartışmanın “anlamsız bir tartışma” olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ek protokole yapacağı yaklaşık 2 buçuk milyar TL’lik katkı miktarıyla ilgili bilgi veren Arıklı, Türkiye’nin 200 milyon TL’lik navlunu ödeyeceğini belirtti.

-Çavuşoğlu: "Önemli olan öğrencilerin mağdur olmaması"

Daha sonra söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hademe konusunun mahkemede olduğunu, mahkeme kararına uygun davranıldığını söyledi.

“Önemli olan öğrencilerin mağdur olmamasıdır” diyen Çavuşoğlu, nihai kararı mahkemelerin vereceğini, hademelerin haklarına saygılı olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Maliyenin kaynakları açısından bazı ödemelerin geciktiğini, bu gecikmeden duyulan rahatsızlığın ortak olduğunu kaydetti.

-"Sendika umut vermek için maksadını aşan sözler söyledi"

Emekçilere karşı herhangi bir antipatilerinin olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, sendikanın çalışanlara umut vermek için maksadını aşan sözler söylediğini, altının dolu olmadığını ülkenin çalışma şartlarının gerektirdiği koşulları düzenlemenin bir kişinin değil hükümetin görevi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, mahkeme kararına göre ülkede taşeron hizmet anlayışının yeniden şekilleneceğini kaydetti.

-Erhürman: "TPIC neden ihale yöntemiyle uygulama yapmıyor?"

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin protokole madde koyarak TIPC isimli anonim şirkete ödeme yapacağını söyledi.

Erhürman TPIC’in neden ihale yöntemiyle uygulama yapmadığını sorarak, ihale yapılmadan yakıt gelmesiyle KKTC’de hukukuna aykırılık oluştuğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu’nun hademeler ve sağlıktaki temizlik işçilerinin her hükümet döneminde korunduğuna ilişkin sözler söylediğini dile getiren Erhürman, iş güvencesinin tehdit olarak kullanılmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

(GÖZ/GÜL)  Ek verilecek 

Haber: Gözde Süreç Sarı 

Editör: Haber Merkezi