Çevre Platformu eylemlilik süreci başlattı... Çevre Platformu eylemlilik süreci başlattı...

Genel Kurul'da nisap sağlanamadığı için toplantıya yarım saat ara verildi.