Mamülcü iş insanları olarak, çalışanlarının en iyi maaşlar alarak insanca yaşamalarını ve ailelerini rahat yaşatmalarını isteyen kişiler olduklarını çalışanın mutluluğunun, işyerinin de devamlılığı açısından en önemli kriterlerden biri olduğunu ifade etti.

Mamülcü, yazılı açıklamasında, bununla beraber, bir iş yerinin devamlılığını ve rekabet gücünü sağlayan bir başka unsurun maliyet analizi olduğunu belirterek, “Eğer işletmeler maliyetlerini karşılayamaz ise ya kapatır ya da işçi çıkarmak zorunda kalır. Aslında bu eko sistem kendi içerisinde hem işçi hem işveren hem de devlet üçgeninde karşılıklı bir anlayışla yürütülür.” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirlenen artışı “ülke gerçeğinden yoksun ve popülizm” olarak niteleyen Mamülcü. bu kararda yükün tamamen işverenin üzerine yıkıldığını, Türkiye’nin bu konuda ortaya koyduğu iradenin iyi anlaşılıp uygulanmadığını savundu.

“İŞVERENİN SIRTINA YÜKLENEN AKIL DIŞI UYGULAMA…”

Mamülcü açıklamasında şunlara yer verdi:

“Ne kadar acıdır ki, tamamen işverenin sırtına yüklenen bu akıl dışı uygulama başta pahalılığı, işsizliği, göçü ve kayıt dışılığı teşvik etmekte ve girdi maliyetlerin artması ile birçok iş yerinin kapanmasına yol açacaktır.

İçinden geçtiğimiz ve ülkede birçok işyerinin kapanmasına yol açan, pandeminin yarattığı ağır koşulların hafifletilmesi ve özel sektörün önünün açılması gerekirken, işverenler için yapılan bu yükseltmeler işverenlerin boynunda asılı olan ipin çekilmesinden başka bir şey değildir.

Oysa, devlet tarafından verilmesi gereken teşvikler, KDV ve Gümrük Harçlarının peşin ödenmesinin kalkması, SSK ve İhtiyat sandığı ödemelerinin devlet tarafından karşılanması işverenleri de işyerlerini ayakta tutması için teşvik edecek en önemli unsurlar olarak ortada dururken bunların yapılmaması bizleri üzdüğü kadar çalışanlarımızı da rahatsız etmiştir.

Geldiğimiz bu aşamada, yapılan değişikliğin günümüz koşullarına, hakka adalete vicdana alın terine ve en önemlisi işletmelerimizi ayakta tutma hakkını infiale uğrattığından yasal haklarımızın saklı olduğunu belirtir, uzlaşı yoluyla soruna adil, kalıcı ve tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceği bir uzlaşı yolunun sağlatılması gerekliliğini tüm kamuoyu ile paylaşırız.”

Editör: Haber Merkezi