Bakanlar Kurulu tarafından Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ne ve Maliye Bakanlığı’na atama yapıldı.

Gazimağusa’da iş kazası Gazimağusa’da iş kazası

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nin yeni müdürü Gürsel Gürbüz, Maliye Bakanlığı’nın müdürü ise Yusuf Ersoy oldu.  

Editör: Haber Merkezi