Lefkoşa, 16 Şubat 2023: 1974 yılı öncesi inşaa edilerek 5 Blok, 11 kat, 110 daireden oluşan ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yasal hak sahibi olduğu Gazimağusa Deniz Yıldızı Apartmanları (Laguna) hakkında Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği’nden (KTMMOB) binanın depreme dayanıklılığının ölçülmesi ve bilimsel güçlendirme yöntemlerinin önerilmesi konusunda bilirkişi raporu talep etmiştir. 5-6 ay süren yoğun bilimsel çalışma neticesinde, KTMMOB tarafından Mayıs 2021 tarihinde bilir kişi raporu tanzim edilmiştir.

Hazırlanan bilirkişi raporuna göre sair hususlar yanında özetle “Söz konusu mevcut hal şartlarında olası bir deprem durumunda beklenen ‘Can Güvenliği’ performans seviyesi sağlanmamaktadır.” tespiti yapılmıştır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 5 bakıcı bekçi ve uzman kadrosu ile yıllarca bakımını ve idamesini sağladığı Deniz Yıldızı Apartmanları raporda da belirtildiği gibi günümüz itibariyle 50+ yaşını doldurmuş yorgun bir binadır. Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmeyen bina, zamanın bilgi, malzeme ve tekniğine göre inşaa edilmiş, yapım aşamasında betonunda deniz kumu kullanılmış ve aynı zamanda denizin etkilerine maruz kalmıştır. Ayrıca bilinmelidir ki binanın sadece temelinde değil tüm katlarında yorgunluk ve korozyon (paslanma) vardır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ciddi maddi kayıpları olacağı kesin olmasına rağmen, apartman sakinlerinin can güvenliği düşünülerek, tehlike durumunu açıklayan ve tahliye talep eden 4 Kasım 2021 tarihli ihbar Deniz Yıldızı sakinlerine dağıtılıp, ortak alana asılmıştır. Kasım 2021 ayı itibariyle yeni kira mukavelesi imzalanmamıştır. 4 Kasım 2021 tarihli ihbarda bilirkişi raporunu tetkik için Deniz Yıldızı sakinleri İdaremize davet edilmiştir. Kasım 2021 – Ocak 2022 ayları arasında Deniz Yıldızı sakinleri tarafından atanan avukat ile avukatlarımız arasında bilgi alışverişi yapıldı, sorulan sorulara cevap verildi. 18 Ocak 2022 tarihinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresinde, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından hazırlanan bilimsel rapor, KVİ yetkilileri ve KTMMOB uzmanları tarafından sunum haline getirilmiş ve apartman sakinlerine işbu bulgular eşliğinde sunularak durumun ciddiyeti anlatılmıştır.

AB Günü, Zahra Sokak'ta kutlandı AB Günü, Zahra Sokak'ta kutlandı

8 Eylül 2022 tarihinde Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa Kaymakamlığına binanın mühürlenmesi için gerekli yazılar gönderilmiştir. Şu anda Deniz Yıldızı Apartmanlarında geçerli sözleşmesi bulunan kiracı yoktur ve takriben bir buçuk yıldan beridir de hiçbir kiracıdan kira alınmamaktadır.

Özetle, binada can kaybının ve maddi/manevi bir zararın yaşanmaması adına KVİ, tüm yerel makamları yetkilerini kullanmaya davet etmiş, kiracılara ise süreç boyunca konutları boşaltmaları adına birçok yazılı ihbar göndermiştir. Ancak, bazı kiracılar bilimsel gerçeklere direniş göstererek, can güvenliğini hiçe sayarak, binada kalmaya devam etmektedir.

Mayıs 2021 yılında, uzman bir ekip tarafından hazırlanan ve var olan olumsuzlukları gösteren rapora ek olarak, 14 Şubat 2023 tarihinde bilirkişiler tarafından hazırlanan güncel hasar tespit çalışmasında, 2021 yılına kıyasla kolonlarda ilave hasar gözlemlendiği raporlanmıştır. Yapılan hasar tespit çalışmaları esnasında uzmanlar, “Gözlemlerimize göre pek çok defa bu kolonlar tamir edilmiştir; ancak mevcut hal şartlarında artık bu tamirlerin statik açıdan pek bir anlamı yoktur tam tersi, yıkılan İSİAS otelindeki gibi insanları yanıltır.” açıklamasına da yer verildi. Raporun neticesinde ise “Yapı mevcut hal itibariyle can güvenliği açısından tehlike arz etmekte ve derhal güvenli mesafe çerçevesinde mühürlenip kapatılmalıdır.” sonucuna varılmıştır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin tüm çabalarına rağmen, binaları tahliye etmeyip, uzmanlar tarafından hazırlanan bilimsel raporları hiçe sayarak, komplo teorileri oluşturmak, binada yaşayan herkesi tehlikeye atmaktır. Binada yaşamın devam etmesi ve/veya tahliye edilmemesi halinde, yaşanacak herhangi maddi/manevi zarardan Kıbrıs Vakıflar İdaresi sorumlu olmayacaktır. Keza, can ve mal kayıplarının yaşanmaması adına söz konusu binaların ivedilikle ilgili kurumlar tarafından incelenip mühürlenmesi gerekmektedir. İlerleyen zamanlarda yaşanması mümkün olan her bir olumsuz gelişmeden konuya zamanında müdahale etmeyen ilgili kurumlar ve/veya işbu taşınmazları tahliye etmekten imtina eden kişiler sorumlu tutulacaktır. Bu bağlamda KVİ, tüm kiracıları acilen binayı boşaltmaya ve konu ile ilgili tüm yerel makamları, resmi kuruluşları yetkilerini acilen kullanmaya ve doğacak can ve mal kayıplarını önlemeye davet etmektedir.

Editör: Haber Merkezi