“Kimliksizler Derneği”nden yapılan açıklamada, bir süre önce resmi tüzüğüyle İçişleri Bakanlığı’na başvuran “kimliksizlerin” tüzüğü, Hukuk Dairesi tarafından da onaylandı ve dernek Kaymakamlık’ta kayıt ve tescil edildi.

“Yürüttüğü insan hakları mücadelesini kurumsallaştırmak ve üyeleri ile birlikte demokratik temsiliyeti gerçekleştirmek”  amacıyla kurulan  Kimliksizler Derneği, üye başvuruları almaya başladığını ve yakında ilk genel kurulunu gerçekleştireceğini duyurdu.

-“Dernek aidat almayacak, hiçbir para ilişkisine girmeyecek”

Karma evlilik mağduru ailelerin içine düşürüldüğü çaresizlik duygusundan dolayı maddi ve manevi olarak sıkıntılar yaşandığını ve bu konunun suistimale açık olduğunu vurgulayan Kimliksizler Derneği, hiçbir faaliyetlerinde para ilişkisine girmedikleri gibi derneğe üyelik için de aidat alınmayacağını belirtti.

Dernek tüzüğünde “Dernek, hak mücadelesi alanında gönüllü emek ile çalışacak olup siyasi amaç veya kâr amacı güden bir kuruluş değildir. Hiçbir şekilde gelir elde etmeyecektir” maddesi yer aldığı belirtilen açıklamada, “Bu maddenin değiştirilemeyecek bir madde olduğu” vurgulandı.

Tüzükte derneğin amacı ise şu şekilde açıklanıyor:

T&T ve Taşyapı, Boğaz piknik alanını temizledi T&T ve Taşyapı, Boğaz piknik alanını temizledi

“Eşlerden biri Avrupa Birliği vatandaşı Kıbrıslı Türk olup diğer eşin Avrupa Birliği vatandaşı olmadığı evliliklerdeki eşlerin ve karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların, gençlerin ve kişilerin, Avrupa Birliği vatandaşlık hakları ve buna bağlı olarak; aile bütünlüğü, çocuk hakları, eğitim hakkı, çalışma ve seyahat özgürlüğü gibi temel insan haklarından faydalanmaları için mücadele etmektir.”

-“25 Nisan’daki kitle toplantısında kurucular tanıtılarak üye başvuruları alınacak”

Açıklamaya göre, 25 Nisan Salı günü saat 18.00’de KTAMS Barış Salonu’nda yapılacak kitle toplantısında, Kimliksizler’in kurucu üyeleri tanıtılarak, derneğin amaç ve hedefleri, bugüne kadar izlediği yol ve ileriye dönük planları konuşulacak.

Katılımcıların soruları cevaplanarak görüş ve önerileri alınacak. Toplantıda derneğe üyelik başvuruları da kabul edilecek.

Editör: Haber Merkezi