Kimliksizler Derneği, ilk genel kurulunu yaptı. Dernek yönetimine, Can Azer, Emine Kıral Sevim, Nazen Şansal, Serdar Tarın ve Ümit Demirci seçildi.

Bıçaklı, Metin Arhun’u kınadı Bıçaklı, Metin Arhun’u kınadı

Dernekten verilen bilgiye göre, KTAMS Barış Salonu’nda yapılan genel kurul, kurucu üyeler adına Can Azer’in konuşması ile başladı. Genel kurulda, derneğin kuruluş amacı, eylem ve etkinlikleri anlatıldı, ayrıca Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne 675 imza ile dilekçe başvurusu yapıldığı ve dilekçenin işleme alınıp “Destek (Support)” seçeneğinin açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu dilekçenin, “Kıbrıslı Türklere yapılan ve başta çocuk hakları olmak üzere insan haklarına aykırı olan kimlik vermeme uygulamasını hukuki bir dille Avrupa Parlamentosu’na şikayet ettiği” belirtildi.

Azer, dünyanın her yerinden herkesin Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi web sayfasına girerek, (EU Petitions Web Portal) bu insan hakkına destek olabileceğini belirtti.

Dilekçenin AB Parlamentosu’nun gündemine gelmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamları üzerinde baskı yaratabilmesi için bu aşamada tüm karma evlilik mağdurlarına ve destekçilerine görev düştüğünü belirten Can Azer, herkesi dilekçeyi “Support” etmeye çağırdı.

Yeni Yönetim Kurulu adına kapanış konuşmasını yapan Emine Kıral Sevim de, derneğin hukuksal ve eylemsel mücadelesinin kolektif emekle ve tüm üyelerin katkılarıyla büyüyerek devam edeceğini ifade etti.

Genel Kurulda oy birliği ile şu karar da alındı:

“Bizler Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları ve aileleri olarak, başta çocuklarımız için olmak üzere, Anayasal hakkımız olan ve Avrupa Birliği hukukuna göre de verilmesi gereken Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerimizi almak amacıyla, eylemlilik başta olmak üzere yasal ve yargısal yollarla ve her türlü platformda mücadelemizi sürdüreceğmizi duyururuz.

Bir yandan adamızda barış ve kardeşliği içtenlikle savunurken diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının yaptığı ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı sesimizi yükselteceğimizi; keyfi ve hukuk dışı uygulamalarla Kıbrıslı Türk çocukların mağdur edilmesine olan itirazımızı uluslararası kurumlara da taşıyacağımızı yineleriz.

Adamızda, çocuk haklarını savunan, eşit yurttaşlığa inanan ve devletlerin her şeyden önce insan haklarına saygılı olmasını bir çağdaşlık kriteri olarak gören tüm örgütlerle işbirliğini ve dayanışmayı arzuladığımız belirtirken, üyelerimizin her türlü eleştiri ve katkısına açık bir şekilde faaliyetlerimizi yürüteceğimizi ilan ederiz.”