banner118
banner141

"Sorun gece kulüpleri değil seks işçiliğidir..."

İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS: “GECE KULÜPLERİNİ YASAL BİR ZEMİNE OTURTMAK, POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNCELİĞİMİZ”

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:03
647 Okunma
"Sorun gece kulüpleri değil seks işçiliğidir..."

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, gece kulüplerini yasal bir zemine oturtmanın, politika oluşturmanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, gece kulüplerinin kamu düzeni, genel sağlık, insan hakları, iş güvenliği, çalışma hayatı koşulları ve birçok alanı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, insanların sömürülmesine izin vermemek, insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmak ve köleliğe varan çalışma koşullarını iyileştirmenin kendilerinin temel görevi olduğunu vurguladı. 
İçişleri Bakanı Baybars, ülkede her kim olursa olsun, insan hakkı ihlalinin önüne geçilmesinin ve ne sebeple ülkede olduğuna bakılmaksızın kişileri korumak için bazı yasal düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu kaydetti. 
İçişleri Bakanlığı’nın çağrısıyla düzenlenen gece kulüpleriyle ilgili çalıştayda konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, çalıştayın; bugün var olan bir şeye yokmuş gibi davranma döneminin ortadan kalkması ve sessizliğe son vermek amacıyla düzenlendiğini belirtti. 
Gece kulüpleri konusunda yasalarda var olan tanımlamalarla, fiilen gerçekte var olan uygulamalar arasındaki farklılıkların açık yüreklilikle konuşulması, tartışılması, çözüm üretilmesi gerektiğini ifade eden Baybars, “bunu yapmazsak, ülkemizin üzerinde yıllardır var olan bu lekeyi kaldırmamız mümkün olmaz” dedi. 
Gece kulüpleri konusunda yapılan çalışmayı bu bilinçle başlattıklarını söyleyen Baybars, çağdaş bir devlette fiilen var olan ama yasayla düzenlenmediğinden yokmuş gibi kabul edilen uygulamaların olamayacağını, eğer bu tür uygulamalar olursa hukuk devletinden söz etmenin mümkün olmayacağını belirtti. 
Soruna eğilmekteki en önemli ihtiyaçlarının hukuken bu sorunu doğru konumlandırmak ve doğru tanımlamayı yapabilmek olduğuna işaret eden Baybars, bu yapılmazsa, hem ülkede, hem de uluslararası platformda dile getirilen, eleştirilen ve utanç gibi önümüze gelen sorunla mücadele etmenin mümkün olmadığını vurguladı. 
“TANIMLANMAMIŞ SORUNLARIN DENETLENMESİ DE MÜMKÜN DEĞİL” 
Tanımlanmamış sorunların denetlenmesinin de mümkün olmayacağını belirten Baybars, sorunlar tanımlanmazsa kişilere karşı yapılan ihlallerin engellenemeyeceğini, köleliğe varan çalışma koşullarının da sorgulanamayacağını kaydetti. 
Devletin aslında fiilen var olan uygulamalara el atmış gibi görünse de, yasada yer almadığı için hukuken tanımlanmasının mümkün olmadığına işaret eden Baybars, şöyle devam etti: 
“Gece kulüpleri ve benzeri eğlence yerleri yasası uyarıca verilen tüm yetkilerin bugüne kadar doğru kullanılmaması ve ortaya çıkan insan hakları ihlallerini görmezden gelmediğimiz, daha önceki hükümetlerin tüm görmezden gelmelerine karşın durduğumuz, bugün de bunu tüm toplumla tartışmak istediğimiz için buradayız.” 
Gece kulüpleri yasası hakkında bazı verilere de değinen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, gece kulüpleri ile ilgili yasanın bir komisyon kurmayı öngördüğüne, yasa altında oluşan komisyonun üyelerinin de belirlendiğine dikkat çekti. 
İçişleri Bakanlığı’nın bu komisyona başkanlık ettiğini anlatan Baybars, komisyonun görevinin yasadaki gece kulüplerini denetlemek, gece kulübü izinleri vermek noktasıyla sınırlı kaldığına dikkat çekti. 
Baybars, gece kulüpleri komisyonun görevlerine bakıldığında ise, bu görevlendirmelerin sadece gece kulüpleri ile sınırlı olduklarını kaydetti. 
“ÜLKEDENİ SORUN GECE KULÜPLERİ DEĞİL, ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR…”
Baybars konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Aslında bu ülkedeki sorun gece kulüpleri değildir, belki bir ironidir bu çalıştayın adını gece kulüpleri hakkında çalıştay koymak. Bu ülkedeki sorun çok daha büyüktür. İnsan ticaretini, insan hakları ihlalini, seks işçiliğini konuşmamız lazım.” 
Konuşmasına “Ülke içindeki tüm ihlalleri görmezden gelmemiz mümkün değildir” şeklinde devam eden Baybars, devlet kanadından bakıldığında gece kulüpleri konusunda İçişleri Bakanlığı’nın hem sorumlulukta, hem de denetlemekte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın en büyük ortakları olduğunu kaydetti. 
İlgili yasadaki tanımlara da değinen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, konsomatris ve revü artistlerinin görüldüğünü ama gerçekten bunlarla ilgili bir düzenleme yapılarak, fiiliyatta hayata geçirilmediğini söyledi. 
“MEVCUT YASA VE YASAYA BAĞLI ÇIKAN TÜZÜKLER BİRBİRİYLE ÇELİŞİYOR”
Baybars, mevcut yasa ve yasaya bağlı çıkan tüzüklerin birbiriyle çeliştiğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından tüzüğe göre yapılan sağlık kontrollerine de dikkat çeken Baybars, bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan denetleme olmadan konsomatris veya revü artisti olmanın mümkün olmadığını söyledi. 
Tüm bunlara bakıldığında, gece kulübü çalışanlarının çalışma izni aldıktan sonra her hafta düzenli toplu sağlık kontrolüne gitmesinin öngörüldüğünü ifade eden Baybars, o zaman da gece kulüplerinde gerçekten seks işçiliği varlığının kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. 
Yasalarla dışlanmış bir eylemin, fiiliyatta hepimizin karşısında bir gerçek gibi durduğunu söyleyen Baybars, gece kulüpleri hakkında bir takım bilgiler de paylaştı. 
5 TANE AKTİF OLMAYAN 37 GECE KULÜBÜ, 2018’DE KONSOMATRİS OLARAK ÇALIŞAN 217 KİŞİ 
Baybars, ülkede 5 tane aktif olmayan, toplam 37 tane gece kulübü olduğunu belirterek, gece kulüplerinde 2018 yılında ön izin ve çalışma izniyle 217 kişinin konsomatris olarak çalıştığını söyledi. 
Konsomatrislerin ülkeye giriş çıkış, çalışma izinleri alınması, çalışırken uygulanan kurallara bakıldığında da temel insan hak ve özgürlüklerinin sıkıntıya düştüğünün görüldüğüne dikkat çeken Baybars, yasada konsomatrislerin ülkeye girdiklerinde pasaportunu polise teslim etmesinden bahsedildiğini, bunun da aslında seyahat özgürlüğünün elinden alınması anlamına gelebilecek bir uygulama olduğunu kaydetti. 
Toplu sağlık kontrollerinin yapılması zorunluluğunun da insan hakları ve özgürlükleri açısından sıkıntılı bir uygulama olduğuna işaret eden Baybars, yine ülkenden çıkmak için zorunlu bildirim yapılmasının öngörülmesinin de bir takım ihlalleri ortaya çıkardığını anlattı. 
Tüm bunlara bakıldığında mevcut fiili durumla, yasal durumun birbiriyle örtüşmediğini vurgulayan İçişleri Bakanı Baybars, bu durumun devletin önceliği olduğunu, ülkede her kim olursa olsun insan hakkı ihlalinin önüne geçilmesi ve ne sebeple ülkede olduğuna bakılmaksızın kişileri korumak için bazı yasal düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu kaydetti. 
“BU KADINLAR ÜLKEMİZDE, İNSAN ONURUNA YAKIŞMAYACAK KOŞULLARDA ÇALIŞMAKTADIR”
“Bu kadınlar bizim ülkemizde, insan onuruna yakışmayacak koşullarda çalışmaktadırlar” diyen Bakan Baybars, gece kulübü tanımlamasının da yanlış olduğunu, bundan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. 
“YASAL DÜZENLEMELERİN GETİRİLMESİ KAÇINILMAZ”
İçişleri Bakanı Baybars, şöyle devam etti: 
“Ülkede seks işçiliğini konuşacaksak, tanımlayacaksak veya çalıştay sonrasında ortaya çıkması muhtemel veya çalıştayı takip edecek bir dizi başka çalışmalardan sonra kısa orta ve uzun vadede bir takım çalışmalar yapacaksak, denetimlerin eksiksiz yapılacağı yaslar, çalışanların haklarını koruyacak düzenlemeler ve insan ticaretini önleyecek, insan ticaretiyle mücadele edebilecek yasal düzenlemelerin getirilmesi kaçınılmazdır.” 
Devletin gece kulübü denilen sorun hakkında bugüne kadar kafasını hep kuma gömdüğünü söyleyen Baybars, bunun kendilerinin tercih ettiği bir durum olmadığını belirtti. 
Hükümet olarak bunun kendi sorumluluklarında olduğunu vurgulayan Baybars, gece kulüplerini bir yasal zemine oturtmanın, politika oluşturmanın öncelikleri olduğunu kaydetti. 
Baybars, gece kulüplerinin kamu düzeni, genel sağlık, insan hakları, iş güvenliği, çalışma hayatı koşulları ve birçok alanı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.
“Uluslararası hukukun bir parçası olmak istiyorsak, bunun öngördüğü kuralları kendi ülkemizde uygulamaktan da kaçınamayız diye düşünüyorum” diyen Bakan Baybars, bu konuda da düzenleyici görevin kendilerinde olduğunu kaydetti. 
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, insanların sömürülmesine izin vermemek, insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmak ve köleliğe varan çalışma koşullarını iyileştirmenin kendilerinin temel görevi olduğunu vurguladı. 
Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından konuyla ilgili verilmiş karara da dikkat çeken Baybars, ülkede seks işçiliği yapıldığının ilk defa mahkeme kararlarına yansıdığını, bunun da, kendilerinin bu konudaki çalışmaları devam ettirmelerinin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha yargı eliyle ortaya çıkardığını kaydetti. 
Çalışma Bakanı Zeki Çeler ile bundan yaklaşık 1 buçuk ay önce gece kulübünde meydana gelen bir ölüm olayı sonrasında bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatan Baybars, bununla ilgili olarak takibi yaptıklarını, bu konulara eğileceklerini belirttiklerini, bugünkü toplantının da bunun bir göstergesi olduğunu söyledi. 
Ortak bir yol, ortak bir akıl için böyle bir çalıştay düzenlemeyi uygun gördüklerini belirten Baybars, ortaya çıkacak raporlamalar çerçevesinde, kısa, orta ve uzun vadede çözümler bulunabileceğine inanç belirtti. 
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, konuyla ilgili tüm katılımcılarla istişare içinde tüm sorunları ortadan kaldırarak, sorunu çözeceklerine inandığını dile getirdi. 
Baybars, konuşması sırasında yapılan protestoyu da anlayışla karşıladığını belirterek, bununla birlikte, bunun bir çalıştay olduğunu ve çalıştaya saygı gösterilmesini de istedi. 

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın Fotoğraf: Erol Uysal

Son Güncelleme: 18.04.2018 14:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.