banner174
banner151

Özersay’ın milletvekilliğinden çekilmesine yönelik tezkere okundu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı. Toplantıda, HP Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilmesine yönelik tezkere okundu, komite üyeliklerine yönelik değişiklikler bilgiye sunuldu, YYK üyeleri belirlendi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:12
Özersay’ın milletvekilliğinden çekilmesine yönelik tezkere okundu

İlk olarak onaya sunulacaklar bölümünde Genel Kurul’un yarınki bileşiminin, 3 Haziran Cuma gününe ertelenmesine ilişin kararı oy birliğiyle onaylandı.

Ardından, Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

-Şahali

Bu sırada CTP Milletvekili Erkut Şahali söz alarak, Yönetim Kurulu’nun çalışmasına imkan sağlayacak bir değişiklik olduğunu söyleyerek, yasada belirtilen bağlı bakanlık tanımının “ilginç” olduğunu belirtti.

Şahali, dairenin hangi bakanlığa bağlı olacağının pazarlık konusu olacak bir duruma getirildiğini savundu.

Serbest Limanla ilgili kuşkulu durumlar olduğunu savunan Şahali, farklı bakanlıkların sorumluluğu altında bulunan ve eski eser restorasyonunda kullanılan taşın, çıkarılması, işlenmesi gibi tüm süreçlerin Turizm Bakanlığı kontrolüne verileceğini, bu konunun yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Şahali, ivediliğe olumsuz oy vereceklerini söyledi.  

-Başbakan Üstel

Şahali'yi yanıtlayan Başbakan Ünal Üstel, uzun süreden beri kurum kuruluş ve dairelerle ilgili koalisyon hükümetleri oluşturulurken görüşmeler yapıldığını söyleyerek, bunula ilgili sıkıntılar yaşandığının da gözlemlendiğini belirtti.

Üstel, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası bulunmadığından koalisyonlar oluşturulurken kurum ve kuruluşların bağlı olduğu bakanlıklarla ilgili değişiklikler yapıldığını dile getirerek, bu yasayı çalışacaklarını ve Meclis'e getireceklerini ifade etti.

Üstel, bu yasa tasarısıyla serbest bölgenin çalışmasının sağlanacağını vurguladı.

Tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

-Komite üyeleri değiştirildi

İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi’nde Ziya Öztürkler’in bakan olması nedeniyle yerine Ahmet Savaşan, Ekonomi Maliye Bütçe Plan Komitesi'ne Olgun Amcaoğlu’nun bakan olması nedeniyle yerine Resmiye Eroğlu Canaltay'ın atanmasına yönelik tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Yerel Yönetimler Mevzuatına İlişkin Düzenlemeleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de ise DP’yi temsilen Hasan Tosunoğlu yerine Serhat Akpınar atanmasına yönelik tezkere oy birliğiyle onaylandı.

Ardından Cumhuriyet Meclisi komitelerinin gündeminde bulunan yasa tasarılarının Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 91. maddesine atfen görüşülmeye devam edilmesine karar verildi.

Yasalar şöyle:

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı, Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı, TC hükümeti ile KKTC hükümeti arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün onaylanmasının uygun bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı, TC ile KKTC arasında ile Askeri sağlık alanında işbirliği protokolünün onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin (Onay) Yasa Tasarısı, TC ile KKTC arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin KKTC’de eğitim Araştırma Yerleşkesi (ASBÜ-KKTC) Kurmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin (Onay) Yasa Tasarısı, Yerel Kuruluş Organlarına İlişkin Seçimlerin Ertelenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yol Güvenliği Yasa Tasarısı. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı, Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarısı, Gümrük Vergileri Tarife Değişiklik Yasa Tasarısı, Gümrük ve İstihsal Değişiklik Yasa Tasarısı, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı, Yollar ve Binalar Değişiklik Yasa Tasarısı.”

-Özersay’ın milletvekilliğinden çekilmesine ilişkin tezkere okundu

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilmesine ilişkin tezkeresi okunarak, bilgiye sunuldu.

-Başkanlık Divanı yarın Özersay'ın istifasını değerlendirecek

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başkanlık Divanı’nın yarın 09.30’da toplanacağını ve Özersay’ın da katılacağı toplantıda bu konuya yönelik çalışma yapılacağını belirtti.

Töre, milletvekilliğinden çekilme prosedürünü bilgiye getirdi.

-Erhürman

Daha sonra 62. madde tahtında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz alarak, Meclis Başkanı’nın icraatlarına değinerek, neden koruma talep ettiğini, tehlike altında mı hissettiğini sordu.

Erhürman, polis eksikliği yaşanırken neden böyle bir adım atıldığını ve Meclis’te görev yapan tüm polislerin neden değiştirildiğine dair de sorular yöneltti.

Sanayi Odası’nda yapılan toplantıda odayı tartışmalara dahil etmek istemediğinden konuşmasını tamamlamadan salondan ayrıldığını söyleyen Erhürman, Meclis’te ana muhalefet başkanı olarak odadaki toplantıda ne yaşandığını bilgiye getirme yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın işi olduğunu önce konuşmak istediğini divana söylediğini, divanın Tatar’ı önce konuşmaya davet ettiğini ancak reddettiğini savunarak, Tatar ve Üstel’in yerlerinden kendisine müdahale ettiğini ileri sürdü.

Erhürman, konuşmasında protokolün mali yönüne yönelik eleştirilerde bulunduğunu ancak Türkiye’yi eleştirdiğinin söylendiğini, "uzatma biz de konuşacağız" dendiğini bunun üzerine oda üyelerine saygı gereği oradan ayrıldığını söyledi.  

“Haddini aşan tahammülsüz tavrı buradan bir kez daha kınıyorum” diyen Erhürman, UBP’nin bu konuya ilişkin açıklamalarını da eleştirdi.

Reform hükümeti olarak gelen hükümetin ilk ivediliğini istediği yasa tasarısının bakanlıklara bağlı dairelere yönelik olmasını eleştiren Erhürman, protokollerin Meclis'ten geçirilmeden hayata geçirilmesinin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını, Meclis’ten geçmeyen protokolün nasıl yürürlüğe gireceğini sordu.

Erhürman, protokolü her eleştireni Türkiye’yi eleştirmekle suçlamanın “çocukça bir hareket olduğunu” söyledi.

-Töre

Daha sonra söz alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin itibarını herkesin düşünmesi gerektiğini, bir CTP Milletvekilinin kendisine "katillik bastığını", başka bir milletvekilinin "faşist" suçlamasında bulunduğunu söyleyerek, “Korktuğumdan değil Meclis'in ve başkanın bir itibarı vardır” dedi.

Yakın koruma değil bu isim altında kendisine eşlik edecek ve işlerine yardımcı olacak bir koruma talep ettiğini belirten Töre, Meclis'in içinde CTP milletvekillerinin kendisini hedef gösterdiğini savundu.

Töre, “Ben devletime ve makamlarına saygılıyım. Meclisin itibarını hep birlikte savunacağız. Yakın korumayı korktuğumdan değil bana yardımcı olması için davet ettim” dedi.

“Kahrolsun faşizm kahrolsun emperyalizm kahrolsun komünizm” diyen Töre, kimseye Rumcu demediğini söyledi.

-Erhürman

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Tehdit altında hissetmiyorsanız, bu memleketin polisleri sizin askıcınız mı” diye sordu.

Erhürman, Başbakanlık yaptığı ve mevzuatta yer almasına rağmen koruması bulunmadığını söyleyerek, “Hangi mevzuatta Meclis Başkanı'na koruma verilir?” diye sordu.

Meclis’te böyle bir teamül bulunmadığını söyleyen Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü’nün polis ihtiyacı olduğu açıklamaları varken, Meclis Başkanı'nın üç koruma ile ilgili tavrını eleştirdi.

Erhürman, bir parti başkanına dava açılması için şikâyet edilmesi ile birisinin kullandığı sözleri eleştirmenin farklı şeyler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendisine söylediği sözlerle ilgili dava yoluna gitmediğini dile getiren Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı kimin ağzından ne çıktığına bakar” dedi.

Tatar’ın "susması yoksa kendisini susturacağını" söylediği açıklamaları bulunduğunu savunan Erhürman, bu sözlerle ilgili yayını kürsüde göstererek, devletin itibarının bu şekilde korunamayacağını, bu yaşananların toplumda gerginlik yarattığını söyledi.

Meclis Başkanı Töre, bu sırada 62. madde tahtındaki konuşmalarda sürenin uzamasını eleştirdi.

-Yeni YYK üyeleri

Daha sonra, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişki Raporu, komite başkanı Yasemin Öztürk tarafından okundu ve oylamanın ardından rapor oybirliğiyle onaylandı.

Bu çerçevede YYK üyeleri şu isimlerden oluştu:

“UBP; Hüseyin Gürlek, Fevzi Hansel, Yünsal İlhan, Neriman Saygılı, Yasemin Tanpınar. CTP; Direnç Civa Akgün, Hüseyin Gürşan, Mert Özdağ.”

Oylamanın ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Meclis Genel Kurulu'nun, bir sonraki toplantısı 3 Haziran Cuma günü saat 10.00’da yapılacak.

(GÖZ/GÜL) Fotoğraflı

Haber: Gözde Süreç Sarı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner168

banner162

banner180

banner187

banner184

banner181

banner178

banner146