banner165
banner174

İş yerlerinde alınacak önlemler Resmi Gazete'de yayınlandı

Bakanlar Kurulu kararınca Covid 19 salgını kapsamında işverenlerin sorumlu olup iş yerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler belirlendi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:05
İş yerlerinde alınacak önlemler Resmi Gazete'de yayınlandı

Bakanlar Kurulu kararınca Covid 19 salgını kapsamında işverenlerin sorumlu olup iş yerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararlar uyarınca iş yerlerinde, inşaat şantiyelerinde, kapalı ortam ve ofislerde Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıkladığı önlemlerin alması, işlemlerin yapılması istenecek.

Asgari hususların yerine getirilmesinde işverenlere, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına alacakları önlemler konusunda yol göstermesi için kontrol listeleri oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı’nın salgın önlemleri çerçevesinde belirleyeceği süreye bağlı olarak işverenler Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bahse konu önlemleri yerine getirmekle yükümlü olacak.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROLLÜ TEK KAPIDAN YAPILACAK… İŞ YERLERİ SIK HAVALANDIRILACAK

Kapalı ortam kapsamına giren kamu kurum, kuruluş, özel ofis, market atölye gibi iş yerleri ile ilgili açıklanan önlemler arasında giriş ve çıkışların tek bir kontrollü kapıdan sağlanması, kişilerin içeriye Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirler doğrultusunda ve gerekli kontroller yapılarak alınması, iş yerlerinin sık havalandırılması ve temizlenmesi var. 

Ateş, öksürük, nefes darlığı belirtisi olan personelin iyileşene kadar çalıştırılmaması ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi de duyurulan önlemler arasında.

VARDİYA ÇALIŞMA PLANI

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki kişilerin hastalık sona erene kadar çalıştırılmaması, şantiyedeki faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik vardiya gibi bir çalışma planı oluşturulması, ara dinlenmeler de dahil çalışma süresi içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olması da açıklanan önlemlerden.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle iş yerlerinde alınması gereken genel önlemleri açıkladı.

İşte o açıklama:

“35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca her İşverenin işyeri için Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken genel önlemlere ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:

– 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan mevcut acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını (COVİD-19) dikkate alınarak revize edilmelidir. İşyerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara da yer verilmelidir.

– Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili açıklamaları takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

– Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki kişiler
salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.

– Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.

– Faaliyette olan işyerlerinin en az haftada bir kez uygun dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Faaliyete yeni başlayacak olan işyerlerinin ise faaliyete başlamadan önce işyeri dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları yapılmalıdır. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün temizlenmelidir.

– Çalışanların kullandıkları cihazlar düzenli olarak temizlenmeli; işyerlerinde mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir.

– İşyeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak için uygun bir çalışma organizasyonu yapılmalıdır. İşyeri belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılmalıdır.

– El hijyeninin önemini anlatan bilgilendirme talimatlarının işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılması sağlanmalıdır.

– Çalışanlar, işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır. Ayrıca işyerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

– Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır.

– İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalıdır.

– Sağlık açısından risk gruplarında yer alan çalışanların, evden çalışmaları konusunda olanak sağlanmalıdır.

– İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışarıdan alınan hizmetlerden acil olmayanlar iptal edilmelidir.

– Servis aracı ile ulaşım mümkün mertebe kısıtlanmalı, kullanım zorunluluğu gibi durumlarda servis kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis içerisinde oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler çerçevesinde gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar ile ilgili önlemler alınmalıdır.

– Yemekhanenin düzenli bir şekilde havalandırılması sağlanmalı. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır.

– Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.

– Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları: 0533 850 11 88 & 05488501188) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.

– İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.”

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca inşaat şantiyelerinde Koronavirüse (COVID-19) karşı alınması gereken önlemler ve oluşturulması gereken organizasyonlara ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:

– Tüm inşaat şantiyelerinde, 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını (COVİD-19) dikkate alınarak revize edilmelidir. İşyerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara ilişkin hususlara da yer verilmelidir.

– İnşaat sektöründe yer alan tüm işletme ve şantiyelerin, yeni çalışma saatleri Çalışma Bakanlığından ilan edilinceye kadar, Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

– Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki kişiler
salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.
– Birden fazla işverenin bulunması durumunda salgına karşı alınacak tedbirlerde işbirliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterilmelidir.

– Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenmelidir. Bu çalışanların birbirleriyle yeterli bilgi alışverişinde bulunması ve koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürmesi sağlanmalıdır.

– Çalışanların ve şantiye alanına giren kişilerin, alana giriş-çıkış kayıtları düzenli olarak tutulması sağlanmalıdır.

– Salgına yakalanma riskini artıran faaliyetler, çalışma veya dinlenme alanları ve bu riske maruz kalabilecek çalışanlar belirlenmelidir. Riski en aza indirmek için gerekli tedbirler planlanmalıdır.

– Büyük çalışma ekipleri daha küçük birimlere ayrılmalı ve çalışanların sosyal mesafe sınırlamalarına uygun hareket etmesi sağlanmalıdır.

– Şantiyedeki faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik (vardiya, vb.) bir çalışma organizasyonu/planı oluşturulmalı; Ara dinlenmeler de dahil olmak üzere çalışma süreleri içerisinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olması sağlanmalıdır.

– Salgınla mücadele sürecinde işin yürütümü ile ilgili çeşitli aksamaların yaşanabileceği dikkate alınmalı, işi yetiştirme telaşının çalışanlarınızı tehlikeye atmasının doğru bir planlama ve uygun tedbirler ile engellenebileceği unutulmamalıdır.

– Çalışanlar ve ziyaretçiler, zorunlu hijyen kuralları hakkında sık sık bilgilendirilmeli ve bu husustaki kurallara uygun hareket edildiğinin takibi sağlanmalıdır. Zorunlu haller dışında şantiye alanına ziyaretçilerin girmesine izin verilmemelidir.

– Özellikle yemekhane, yatakhane, lavabo ve tuvaletler gibi çalışanların sosyal mesafeyi ihlal etme ihtimalinin söz konusu olduğu alanlarda sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınmalıdır. Çalışanlar için yeterli ve uygun miktarda su, sabun ve alkol bazlı el dezenfektanları temin edilmelidir.

– Yemekhane ve yatakhanelerin düzenli bir şekilde havalandırılması sağlanmalı. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır.

– Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.

– Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve izole bir biçimde en yakın ve uygun sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.

– Her inşaat şantiyesi için “İnşaat Şantiyesinde Virüs Salgını Kontrol Listesi (İSG.ÇD.F06)” doldurulmalı ve kontrol listesine göre gerekli önlemlerin alındığı beyan edilmelidir.

– İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

İnşaat Şantiyelerinin Faaliyete Başlama Süreci:

– Bakanlar Kurulu tarafından inşaat sektörünün faaliyete başlama tarihinin açıklanmasından sonra İnşaat Şantiyesinde Virüs Salgını Kontrol Listesi (İSG.ÇD.F06), işverenler (varsa İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı) tarafından doldurulup gerekli önlemlerin alındığına dair kontrol listesi üzerine yazılı beyan yapılmalı ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne, Çalışma Dairesi’ne iletilmek üzere teslim edilmelidir.”

Son Güncelleme: 02.05.2020 12:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner168

banner162

banner172

banner171

banner50

banner164

banner146