banner152
banner151

“İHTİYAÇ FAZLASI HAYVANLAR TC’YE İHRAÇ EDİLECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Basın Toplantısı düzenleyerek Ankara temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve proje aşaması tamamlanan “Bitki Deseni Planlama Projesi”ni kamuoyuyla paylaştı.

28 Eylül 2016 Çarşamba 20:22
“İHTİYAÇ FAZLASI HAYVANLAR TC’YE İHRAÇ EDİLECEK”
 Çavuşoğlu, Ankara ziyaretinin ana amacının muhatap bakanlıklarla ilişkileri geliştirmek ve sorunlara çözüm aramak, kuraklık konusunda ihtiyaç duyulan ek kaynağın temin edilmesi ve TC’den gelen suyla ilgili yapılması gereken çalışmaları hızlandırmak olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, ziyaretlerde Tarım ve Hayvancılık konusunda da çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunarak girişim başlatma imkanı yaratmak amacında olduklarını ifade etti.

Ankara’da sırasıyla TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TC Maliye Bakanı Naci Ağbal, TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve TC’nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’i, ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

“51 BİN 500 M’LİK HAT DÖŞENECEK”

Çavuşoğlu, TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’yla gerçekleştirdikleri görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, görüşmede, su temin projesi kapsamında adaya ulaşan suyun geçiş dönemi sonrası ile ilgili ihale şartnamesi, ilave yatırımlar ve sulama projesiyle ilgili çalışmaların ivedi olarak hızlandırılması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, “Dün itibarıyla ilave yatırımlardan 18 adet projenin ihalesinin yapıldığı ve yasal sürecin tamamlanmasının ardından, 51 Bin 500 m’lik hat döşeneceği bilgisini almış olmak son derece sevindiricidir” dedi.

Ayrıca yağmur suyu ve kanalizasyon konularında tespit ve eksikliklerin projelendirilmesi konusunda da çalışmalar yapılmasını kararlaştırdıklarını söyleyen Çavuşoğlu, konu ile ilgili çalışmalar yapmak üzere önümüzdeki günlerde ekiplerin KKTC’ye gelerek Bakanlık yetkilileriyle ve Kıbrıs’ta kurulacak ekiplerle çalışacağını da kaydetti.

Çavuşoğlu, öte yandan bu görüşmede ülkenin ağaçlandırma faaliyetlerinin yanında, Bakanlığıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve üreticilerin de işbirliğiyle gelir getirici ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu çerçevede zeytin, harup, badem gibi ağaçların dikilmesi konusunda ivedi olarak çalışma başlatılması kararı aldıklarını da belirtti.

“KURAKLIK KONUSUNDA EK KAYNAK TEMİNİNİN HIZLANDIRILMASINDA HEMFİKİR OLDUK”

Yaşanan kuraklık nedeniyle ihtiyaç duyulan ek kaynağın temini konusunu önceden TC Başbakanı Binali Yıldırım’la değerlendirdiklerini ve olumlu bir yaklaşım aldıklarını anımsatan Çavuşoğlu, TC Maliye Bakanı Ağbal’la görüşmelerinde de konunun detaylarını değerlendirirken, ek kaynağın temininin hızlandırılması noktasında hemfikir olduklarını vurguladı.

Ağbal’la görüşmelerinde mali konuların yanı sıra tarım sektörünü de değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu bağlamda dünyada rekabetin arttığı şu günlerde tarımsal altyapının geliştirilmesinin, sürdürülebilir bir tarım için elzem olduğu ve bu yönde ülkemizde tarım altyapılarının geliştirilerek rekabet edebilir bir seviyeye getirilmesi konusunda fikir birliğine vardık” dedi.

“İHTİYAÇ FAZLASI HAYVANLAR KARKAS OLARAK TC’YE İHRAÇ EDİLECEK”

TC, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’le de çiftçi kayıt sistemi konusundaki isteklerin hayata geçirilmesi, hayvan alımları, bakanlıklar arası işbirliği konularını ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, ihtiyaç fazlası hayvanların değerlendirilmesi amacıyla karkas olarak TC’ye ihraç edilmesi kararını aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, “Bunun yanında Çiftçi Kayıt Sistemi’nin hayata geçirilebilmesi için teknik desteğin TC Tarım Bakanlığı tarafından sağlanması ile tarım sektörünün modernizasyonu ve çağdaş bir seviyeye ulaştırılması için TC Tarım Bakanlığı ile ilgili geniş kapsamlı işbirliği protokolünün imzalanarak hayata geçirilmesi kararı ürettik. Bu çerçevede hazırlıklara derhal başlanarak protokol iki Bakanlık arasında imzalanacaktır” dedi.

TÜRKEŞ’TEN TÜK KONUSUNDA DESTEK

Çavuşoğlu, son ziyaretlerini TC Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’e yaparak Ankara’da gerçekleştirdikleri diğer ziyaretlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

“KURAKLIK İÇİN KAYNAK AKTARILACAK”

Öncelikle bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Kuraklık Tazminatlarının ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan ek kaynak konusunu Türkeş’e de aktardıklarını belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti;

“50 milyon olarak ön görülen kaynak talebimizi kendi işleyişleri içerisinde derhal yaptıkları görüşmelerin neticesinde uygun bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir. Bu konuda gösterdikleri olumlu yaklaşımla hemen harekete geçildi. Bu bağlamda kuraklık ödemesinin ilk taksitinin ödenebilmesi için 25 milyonluk kaynak önümüzdeki hafta içinde aktarılacak ve tarım sigortamızda mevcut olan kaynakla birlikte çiftçilerimize ilk ödemeyi yapma şansımız olacaktır”

Çavuşoğlu, Türkeş’le, son günlerde gündemimizde önemli bir yer tutan Toprak Ürünleri Kurumu konusunu da görüştüklerini belirterek, konu ile ilgili ortaya koydukları öneri ve hedeflere ulaşmak için, TMO’dan teknik bir ekibin KKTC’ye gönderilerek kurumun yasal düzenlemelerinin hızlandırılarak çağdaş bir yapıya kavuşturulması konusunda katkı yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkeş’in, izlenen yolun Ekonomik Program’a uygun olduğu ve bu çalışmaların yasal sürecinin tamamlanmasıyla birlikte reform kapsamında değerlendirileceğini ifade ettiğini de belirtti.

Ankara ziyaretimizde görüştüğü tüm bakanların gösterdiği ilginin kendilerini cesaretlendirdiğini de dile getiren Çavuşoğlu, kendilerine destek olan tüm yetkililere teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU BİTKİ DESENİ PLANLAMA PROJESİNİ DE KAMUOYUYLA PAYLAŞTI

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Bitki Deseni Planlama Projesi’ni kamuoyuyla paylaştı.

İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu gıdanın üretilmesi yanında, ekonomiye ve istihdama katkısı açısından da son derece önemli olan tarım sektörünün günümüz koşullarına uygun akılcı bir şekilde planlanmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Üreticilerimizin de yıllardır talep ettiği, Tarım Master Planı’nın hazırlanması hem ülkenin ihtiyaç duyduğu gıdanın üretilmesi, hem de kırsal kalkınmanın sağlanması açısından zaruridir” dedi.

TARIM MASTER PLANI’NIN BU YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASINI ÖNGÖRÜYORUZ

Tarım Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı Tarım Master Planı’nın bu yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini belirten Çavuşoğlu, “Bilindiği gibi, mevcut kaynaklarımıza ilaveten, kısa bir süre önce KKTC Su Temin Projesi kapsamında adamıza ulaşan içme ve kullanma suyunun yanında, önümüzdeki yıllarda, tarımsal amaçlı kullanım için de bir proje gerçekleştirilmektedir. Tüm bu gelişmelerle birlikte, üreticilerimizin; iç ve dış pazarlar için üretim yaparken daha iyi gelir düzeyine kavuşabilmeleri, üretim kaynaklarının daha etkin kullanılması için, ülkemizin sahip olduğu tarımsal kaynakların tespiti, geliştirilmesi ancak hangi ürünlerin, nerede, hangi miktarda üretileceğinin planlanmasıyla mümkündür” dedi.

Çavuşoğlu, tüm bu soruların cevabını içerecek ve önümüzdeki dönemde tamamlamayı planladıkları Tarım Master Planı’nın oluşturulması için önemli bir katkı yapacak, Bitki Deseni Planlama Projesi’nin, Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tamamlanarak kitapçık haline getirildiğini açıkladı.

Proje’nin, 2000 yılında başlatılmış olan Detaylı Toprak Etüt ve Haritalama Projesi, Bitkisel Adaptasyon Çalışmaları ve 2012 yılında gerçekleştirilen KKTC Bitkisel Üretim Çalıştayı baz alınarak, mevcut durumun değerlendirilmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konması ile bilimsel olarak şekillendirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, projede, Mevcut durum, Optimum Koşullarda Elde Edilebilecek Verim, İhtiyaç Duyulan Ek Üretim Alanı ve Ürün Miktarı ve İhtiyacın Karşılanabilmesi için önerilen çeşitlerin detaylı bir şekilde yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, projenin detaylarını şöyle açıkladı;

“KKTC’nin 17 tarım bölgesi için planlama yapılmıştır. Projede 48 farklı bitki türü kullanılmıştır. Tarla Bitkileri ile ilgili 5 yıllık, Bahçe Bitkileri ile ilgili 10 yıllık bir hedef belirlenmiştir. İthalat ve ihracat verileri ile arz - talep ilişkilerinin bilimsel verilerle harmanlanması sonucu ortaya çıkan planda yetiştirilmesi önerilen türlerin alan bazında planlanması da gerçekleştirilmiştir. Hangi bölgede, hangi türlerin, ne kadar alanda yetiştirilmesinin yanında her türle ilgili yapılacak olan eylem planları ile ilgili hedefler belirlenmiştir”ü

Çavuşoğlu’nun ardından projenin hazırlanmasına katkı koyan uzmanlar teknik detaylarını sunum eşliğinde aktardı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

Son Güncelleme: 28.09.2016 20:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner161

banner146

banner157

banner68

banner40