CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in santrallerinde kullandığı fuel-oil temin ve taşımacılığı için Kamu İhale Komisyonu aracılığıyla çıkılan ihalelerin, “peşi sıra iptal edilmeye devam edildiğine" işaret edilerek, “UBP-DP-YDP hükümetlerince son iki yıllık sürede çıkılan yedi ihale iptal edilmiştir. Aralık 2020–Eylül 2022 tarihleri arasında, kurumun yıllık yakıt ihtiyacının karşılanması için tam dokuz kez ihaleye çıkılmasına rağmen, sadece bir tanesi sonuçlandırılabilmiştir” denildi.

-“Akaryakıt için bugün 1,350 dolar civarında ödeme yapılmaktadır…. Halkımız yüksek fatura bedellerine mahkûm edilmektedir”

“Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildiğinde, ‘yakıt ihalelerindeki vurgunu önceleyeceğim’ iddiasında bulunmuştu” denilen açıklamada, “Ancak öyle görünmektedir ki; söz konusu iddiaların tam aksine, Ocak 2021’de başlayan ihale iptalleriyle önceden 32-38 dolar arasında değişen navlun ücretlerinin, ihalesiz direkt alımlarla 150 dolar seviyelerine kadar çıkarılması başarılmıştır! İhale ile alınacak olsa taşımacılıkla birlikte 700 dolar ödenecek akaryakıt için bugün 1,350 dolar civarında bir ödeme yapılmaktadır. Aradaki fark toplumun cebinden çalınmakta, halkımız yüksek fatura bedellerine mahkûm edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

-“Kıb-Tek’i bu hale getirenlerden hesap soracağız!”

“Hukuka ve etik değerlere aykırı şekilde gerçekleşen ihale iptalleri neticesinde, KIB-TEK’in yakıtsız kalmaması adına yapılan direkt alımların usulsüz olduğunun başta Sayıştay Başkanlığı olmak üzere çeşitli raporlarda da tespit edildiği” belirtilen açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

“İhaleli alımlarda talep edilen yakıt niteliğine uygun olmayan kriterlerdeki yakıtlar, direkt alım yolu ile santrallerde kullanılmakta, insan ve çevre sağlığı göz ardı edilmektedir. Ayrıca santrallere de çok büyük zararlar verilmektedir.

Halkımız günlerce ve saatlerce süren elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalmakta, maddi külfet altına sokulmaktadır. Bugün artık bilinçli olarak devam ettirildiği anlaşılan bu kriz ortamı içerisinde, ihalesiz alınan yakıtlara ödenen ek maliyet, 235 Milyon TL’yi aşmış durumdadır.

Ercan'daki grev 60 gün süreyle ertelendi Ercan'daki grev 60 gün süreyle ertelendi

Bu rakam içerisinde, yüksek üretim maliyetine sahip mobil santrallerin işletilmek zorunda kalınması nedeniyle oluşan ek maliyetler bulunmamaktadır. Bu rakam içerisinde, KIB-TEK’in borçlanmak zorunda kalması neticesinde oluşan faiz yükü de yer almamaktadır.

KIB-TEK'in tek yükümlülüğü akaryakıt alımı olmamakla birlikte yaratılan bu kaotik ortam içerisinde kurumun esas sorunları konuşulamaz hale gelinmiştir.

Santraller için elzem olan malzemelerin eksik bırakılması konuşulamamaktadır. Enerji arz güvenliği ve elektrik fiyatlarını aşağıya çekecek olan yatırımlar konuşulamamakta, kurumun geleceği bilinçli olarak tehlikeye atılmaktadır.”

Açıklamada, “CTP’nin, KIB-TEK’i yönettiği her dönemde halka, kaliteli, kesintisiz ve mümkün olduğu oranda ucuz enerji temin edilmesi için ciddi bir çalışma içerisinde olduğu” belirtilen açıklamada, “CTP’nin bir kez daha kurumu düşürülmüş olduğu durumdan çıkaracak bilgi, beceri ve cesarete sahiptir. Ancak bu kez iyi yönetime ek olarak ciddi bir soruşturma ve yargılama süreci yürüteceğiz ve kurumu bu hale getirenlerden hesap soracağız” ifadelerine yer verildi.