Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul gelecek birleşimlerle ilgili de karar aldı. Karar şöyle:

 

"Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul gelecek birleşiminin saklı kalmak kaydıyla genel kurulun birleştirilerek yasama faaliyetlerinin öncelikli olma koşuluyla yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirilmesine, 21-22 Kasım tarihli genel kurul birleşiminin birleştirilerek, 21 Kasım tarihinde yapılmasına, 28-29 Kasım tarihli genel kurul birleşiminin 28 Kasım tarihinde yapılmasına ve 5, 6 ve 12 Aralık tarihli genel kurul birleşim günlerinde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan komitesinde bütçe çalışmalarına devam edileceğinden bu tarihlerde ön görülen birleşimlerin iptal edilmesine ve buna bağlı olarak Genel Kurul birleşiminin 13 Aralık tarihinde yapılmasına karar verildi."

 

Karar oy birliğiyle kabul edildi.

 

Daha sonra Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin gündeminde bulunan Kıb-Tek’in AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin teskeresi okundu.

 

-Erhürman

 

Konuyla ilgili ilk konuşmayı CTP Başkanı Tufan Erhürman yaptı.

 

Erhürman konuşmasında, okunan yasa tasarısının itiraf niteliğinde olduğunu kaydetti.

 

Ülkenin ekonomik dar boğazdan geçtiğini, halka bunun zam olarak yansıtılmaması gerektiğini dile getiren Erhürman, bu borcun Maliye’nin üzerine alınması ve kurumun daha fazla zarara uğratılmaması gerektiğini defalarca söylediklerini belirtti.

 

Erhürman, "Bu borcu Kıb-Tek'in üzerinde bırakmayın halka yansıtmayın, Maliye'nin üzerine alın, Kıb-TEk görev zaarı yazmasın, bunun yükü maliyenin üzerinde olsun. 2018'de biz bunu yaptık" dedi.

Bu uygulamaların hiçbirinin yapılmadığını ve kuruma borç yazılmaya devam edildiğini söyleyen Erhürman, kurumun borçlarını ödeyemez hale geleceği konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını kaydetti.

 

Hangi mevzuata göre borçların Maliye’nin üzerine alındığını soran Erhürman, hangi kalemden ne ödemesi yapıldığının açıklanmasını istedi. 

 

Borcu ve borç üzerindeki faizi hükümetin yarattığını söyleyen Erhürman, ihalesiz ve çok daha pahalıya akaryakıt alımı yaparak faizi de artırdıklarını belirtti.

Erhürman, Kıb-Tek'in hükümet tarafından zarara sokulduğunu savunarak neden Kıb-Tek'in borçları içinde AKSA'nın öncelikli olduğunu sordu. 

TC ile Protokole bu konuda bir şey yazılmadığını, gerekli önlemin baştan alınmadığını kaydeden Tufan Erhürman, başta alınması gereken önlemleri büyük bir böbürlenmeyle reddedildiğini, bu yapılanlarla KKTC’nin bakkal dükkanına çevrildiğini kaydetti.

Erhürman, yapılanların "kurtarma operasyonu" olarak anlatılmasını eleştirdi.

 

Türkiye’den para geliyor müjdesiyle Kıb-Tek’e olan borcun ödenmesinin direk AKSA’ya ödenmesinin doğru olmadığını söyleyen Erhürman, hükümetin sadece Meclis ile değil halk ile dalga geçmeye devam ettiğini ve eninde sonunda yine bunu halkın sırtına yükleneceğini kaydetti.

 

Son yapılan hizmet alımıyla ilgili de nasıl bir sözleşme yapıldığının kimse tarafından bilmediğini dile getiren CTP Genel Başkanı Erhürman, bunların çözümünün çok açık olduğunu, bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

 

-Arıklı "Kıb-Tek ayda ortalama 100 milyon TL zarar ediyor"


 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı cevabi konuşmasında, Kıb-Tek’in herkesin malı olduğunun doğru olduğunu söyledi ve kurumun uzun zamandan beri görev zararı yaptığını kaydetti.

 

Kurumun aylık ortalama 100 milyon TL zararı olduğunu dile getiren Arıklı, zararı halka yansıtmaları halinde birçok sıkıntı yaşanacağını söyledi.

 

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği kaynak ile sadece borçların kapatılmaya çalışıldığını belirtti.

 

-Erhürman

 

Erhürman, tekrar söz alarak, Kıb-Tek’in kâr amaçlı bir şirket olmadığını ve maliyetini karşılaması gerektiğini kaydetti.

 

Kıb-Tek’in 2018 yılı ortasında artıda devredildiğini dile getiren Erhürman, Kıb-Tek’in siyasi talimatla maliyetinin altında satış yapılması istendiğini söyledi ve kurumun siyasi müdahaleden kurtarmak gerektiğini belirtti.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen parayla bu durumun tedavi edilmediğini dile getiren Erhürman, Kıb-Tek’in maliyetinin artmasının en önemli, unsurlarından birinin de TL’nin değer kaybetmesi olduğunu, zamanında yapılmayan işlerden dolayı faizin de arttığını kaydetti.

 

Erhrüman, görev zararının hiçbir zaman halka yansıtılmaması gerektiğini defalarca söylediklerini dile getirerek, kurumun yıllarca göre zararı yarattığını belirtti.

 

Hükümete yapılan yapıcı önerilerine uyulmadığını dile getiren Erhürman, Kıb-Tek’in özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini kaydetti.

 

Enerji Dairesi’nin açılmasına hiçbir zaman karşı olmadıklarını kaydeden Erhürman, sadece enerji üst kurulunun ne yapacağını sordu ve bu kurulun oluşturulmasının çok anlamlı bir tartışma olmadığını belirtti.

 

CTP olarak Kıb-Tek’in yetkilerin düzenlediği konuda yaptığı çalışmaları samimiyetle paylaşabileceklerini söyleyen Erhürman, şu ana kadar yaratılan görev zararı ve faizden doğan zararın tamamen yönetimden kaynaklı zarar olduğunu kaydetti.

 

CTP Milletvekili Devirm Barçın da yerinde söz alarak, bu borcun yasa ile devlet borcu olarak üzerine alınmasının doğru olmadığını söyledi.

 

Polis haberleri Polis haberleri

Maliye Bakanı Alişan Şan da yerinden konuşma yaparak, bu konunun komiteye gideceğini, tam anlaşılmayan bir husus olması halinde komitede gerekli düzenlemelerin yapılabileceğini kaydetti.

 

Konuşmaların ardından, Kıb-Tek’in ASKA’ya olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısının ivediliği oy çokluğuyla kabul edildi.

Haber: Hurşide Baybora