KIB-TEK Yönetim Kurulu, Teknecik Elektrik Santrali’nde “10 günlük yakıt stoku” kaldığını belirterek, geçtiğimiz ay yapılan ve Ünal Üstel tarafından iptal edilen “pazarlık usulü” ihalede en düşük teklifi veren şirketten 24 bin metrik tonluk yakıt alınmasını önerdi.

Söz konusu “ihalesiz alım” önerisi, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak 19 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yakıt, ton başına 13 Dolar’la ihaleye giren Hayati Özok’dan alınacak.

Geçtiğimiz ay “KIB-TEK’e akaryakıt taşıma ve temini” ile ilgili Merkezi İhale Komisyonu tarafından düzenlenen pazarlık usulü ihale, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “ihalenin vicdanlara sığmadığı” sözleri üzerine iptal edilmişti.

Resmi Gazete’de yer alan karar şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, önergeye ekli sunulan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2022 tarih ve HP/93/2022 sayılı kararı doğrultusunda ; Teknecik Elektrik Santralında mevcut yakıt (fuel oil) stokunun yaklaşık 1 O gün için yeterli olacağı göz önünde bulundurularak, yakıt temininde ihalelerin sonuçlandırılamamış olmasından dolayı yaşanan sıkıntılar nedeniyle acil akaryakıt temini ihtiyacı olduğundan, daha önce Merkezi ihale Komisyonunun açmış olduğu 269/2022 numaralı pazarlık usulü yöntemi ile yapılan ihalede en düşük teklifi veren 3 firmadan, 17.10.2022 tarihinde KIB-TEK tarafından 24.000 mton'luk akaryakıt için istenilen ve kapalı zarf usulü ile alınan, Tasdik Memuru Av. Gökçe Çelik huzurunda açılmış olan teklifler; 1) Hayati ôzok Plats+ 13$ mton, 2) Gulf Bunker Petrol San. Tic. Anonim Şti. Plats+30$ mton, 3) Sülem Sistem Elektrik Ltd. Şti. Plats+80$ mton olarak verilmiş olup, önergeye ekte ayrıntıları verilen tekliflerden en düşük teklifi vermiş olan Hayati Ôzok'dan (Plats+13$ mton) 24,000 mt akaryakıtın temin ve taşıma hizmeti alınmasına karar verdi.”

Neslihan-Volkan Köylübay çifti de sahte diplomadan tutuklandı Neslihan-Volkan Köylübay çifti de sahte diplomadan tutuklandı

Editör: Haber Merkezi