Onbaşı, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmetlerinin, toplumun her bireyi için en temel ve anayasal hak olduğuna dikkat çekerek, devletin yönetim kademesindeki dönemin hükümeti ve bürokratlarının, bu hakkın sağlanması için gerekenleri yapmakla sorumlu olduklarını kaydetti.

Ülkede kamusal alandaki yasal mevzuatların eksik veya çağın gerisinde olduğunun bilincinde, sağlık alanında; ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarının bilimsel olarak analiz edilerek, ülke gerçekleriyle harmanlanan gerçekçi, ilerici, uygulanabilir ve liyakatin esas alındığı düzenlemelerin ivedilikle uygulamaya sokulması gerektiğine işaret eden Onbaşı, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın bu yasal reformun her aşamasında iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

Onbaşı yaptığı yazılı açıklamada, Tıp-İş’in yeni yönetiminin sendikalarının kuruluş amaçları doğrultusunda kamuda görevli tüm hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarını ve iş güvencelerini gözetmeye devam edeceğine işaret ederek, kamu sağlığının korunmasında ve kamusal sağlık hizmetlerinin hem nitelik hem de nicelik bakımından daha iyiye taşınmasında her zaman olduğu gibi aktif rol alacağını söyledi.

Sendikanın vatandaşların doğal ve yasal olan her türlü sağlık gereksiniminin en iyi şekilde temin edilmesi için uğraş göstereceğine işaret eden Onbaşı, yıllardır devam eden altyapı sorunlarına yenilerinin eklendiğini ve bu sorunların daha da büyüdüğünü söyledi.

Onbaşı şöyle devam etti:

-Yeni hastane talebi

“Kabul edilmelidir ki ülkenin en donanımlı devlet hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bu sorunların çözümüne yetersiz kalmaktadır. Bu noktada ülkemizin dokusuna uygun, toplumumunuz ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmiş, yatak kapasitesi buna göre hesaplanmış, yasal mevzuatlar çerçevesinde ve halkın sağlığına hizmet edip, gerçek sahibinin yine halkın kendisi olacağı tam teşekküllü bir devlet hastanesinin topluma kazandırılması elzemdir. Ayrıca Girne ve Güzelyurt bölgelerimizdeki yapımı yılan hikayesine dönen hastaneler de bir an önce tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulmalıdır.”

Hastanelerde hiç bitmeyen personel, cihaz, ekipman, cerrahi alet ve ilaç eksikliği sorununun ekonomik kriz nedeniyle daha da belirgin hale geldiğine dikkat çeken Onbaşı, uzun bir süredir yemek, kitabet, portör, temizlik ve güvenlik işlerinin taşeron şirketler eliyle yürütüldüğünü ve aracı firmaların anayasaya kuralları ihlal edilerek zengin edildiği, emek sömürüsüne devlet eliyle zemin hazırlandığını ileri sürdü.  

Onbaşı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu noktada sendikamız anayasamızın 120. maddesini ilgililere hatırlatmaktadır. İlaç sanayisinde kullanılan hammadde fiyatlarının artması Türkiye Cumhuriyeti’nde ilaç üretimini yavaşlatmış veya durdurmuştur. Bu da ilaç fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştur. Hükümet ivedilikle sadece Türkiye Cumhuriyeti değil ulaşabildiği her ülkeden ilaç tedarik edebilmek için gerekli girişimleri yapmalıdır. Ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmetleri, toplumun her bireyi için en temel ve anayasal haktır. Devletin yönetim kademesindeki dönem hükümet ve bürokratları bu hakkın sağlanması için gerekenleri yapmakla sorumludurlar.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak toplum sağlığına sahip çıkacağımızı, idarenin bu konudaki icraatlarının da takipçisi olacağımızı bildiririz.”

Alkollü sürücüler trafik kazasına neden oldu Alkollü sürücüler trafik kazasına neden oldu

Editör: Haber Merkezi