Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Altuğra, Uluslararası Final Üniversitesi'nin merhum iş insanı Ünal Çağıner anısına, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği katkılarıyla düzenlediğ iSağlık Hukuku Sempozyumu’nun açılışında bir konuşma yaptı.

 

“Beden ve ruh sağlığını kısmen ya da tamamen kaybedenler, diğer haklarını ve özgürlüklerini kullanamayabilirler. İnsanın en temel anayasal haklarının başında, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı ve bireyin sağlıklı yaşamasını gerçekleştirmesi de devletin görevlerinin başında gelmektedir” diyen Altuğra, devletin bu görevlerini anayasa şemsiyesi altında yerine getirerek, sağlık sektöründe çalışanların ve sağlık hizmetinden yararlananların haklarından sorumlu olduğunu belirtti.

 

Bu hakları düzenlemek için son yıllarda sağlık hukukunda önemli gelişmeler olduğundan, hukukçuların ve sağlıkçıların sağlık hukuku alanında bilgilenmelerinin önemini vurgulayan Altuğra, hekimlerin insan sağlığı için özveriyle çalıştığını ancak sağlık sektörünün giderek çok büyük ticari bir sektör haline gelmesinin, bu ticari sektör içerisinde hekimin ve hastanın haklarının korunmasının önemini artırdığını söyledi.

 

Altuğra, “Hastaların, hekimlerin ve  sağlık çalışanlarının korunmasının sağlanması ve haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için sağlık hukuku çalışmaları giderek artan bir ilgiyle devam etmektedir. Günümüzde hem hukukçu, hem hekim kimliğine sahip meslektaşlarımızın sayısı da giderek artmaktadır” diye konuştu.

 

Sağlık hizmeti sunumunun üç unsuru olan hasta, hekim ve sağlık tesislerinde, bunların birbirleriyle ilişkili olarak sağlık hizmeti sunumu  sırasında problemler ve anlaşmazlıklar olabildiğini ifade eden Altuğra, oluşan sorunların çözüme kavuşturulmasının, Sağlık Hukuku’nun görev alanlarından birini oluşturduğunu belirtti.

 

Sempozyum konusunun sağlığın önünün açılmasındaki temel noktalardan biri olduğunu kaydeden Altuğra, şunları kaydetti:

“ Hasta haklarının gelişimiyle, sağlık alanının gelişimi paralel olup,  Sağlık Bakanlığı olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmekteyiz. Bunun için, Hasta odaklı bir organizasyon olmalı, hem hastaların hem hekimlerin memnuniyeti temelinde organize edilecek bir sağlık sistemi oluşturulması, bu vizyonla sağlıkta yeniden yapılandırılma çalışmalarını önemsemekteyiz.

 

KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC  Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve KKTC Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği  katkıları ile düzenlenen “ VI.  Sağlık Hukuku Sempozyumu”  sağlık hukuku konularının mukayeseli olarak tartışılması ve KKTC Sağlık hukukunun gelişimi açılarından oldukça önemlidir.

 

S.G. ile B.Ö’nün bugünkü duruşmasında 14 emare daha sunuldu S.G. ile B.Ö’nün bugünkü duruşmasında 14 emare daha sunuldu

Ayrıca Sempozyum konuları, hukuk, sağlık alanındaki kişileri ve KKTC’de yaşayan herkesi yakından ilgilendiren ve herkesin bilgi sahibi olması gereken konulardır”.

Editör: Haber Merkezi