HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özersay “şu anda hakkında polis soruşturması olan isimleri sadece üst kademe yöneticisi makamından aldılar ama halen daha kamu görevlisi olarak görevde tutuyorlar, oysa bu durum Yasa’da da belirtildiği üzere kamuda sakınca oluşturmaktadır. Özetle geçici olarak kamu görevinden uzaklaştırılmaları gerekirken bu isimlere aslında kıyak çekilmiş olmaktadır ama Kamu Hizmeti Komisyonunun yasanın gereğini yapacağına ve buna izin vermeyeceğine inanıyoruz, bu konunun peşini bırakmayacağız.” dedi.
 

-“O bürokratlar kamu görevinden uzaklaştırılmalıdır”
 

Tatar, Mehteran eşliğinde gerçekleştirilen Bayrak Yürüyüşü'ne katıldı Tatar, Mehteran eşliğinde gerçekleştirilen Bayrak Yürüyüşü'ne katıldı

Hakkında polis soruşturması devam eden kamu görevlisinin özellikle böyle bir suçu işlemekle itham edilmesi halinde geçici olarak görevden uzaklaştırılması gerektiğine dikkat çeken Özersay, bahse konu kamu görevlisinin yarı maaş almaya başlaması ve günün sonunda mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde de mahkemenin devam ettiği süre zarfında geçen zamanın da emeklilik hakkına yansımaması gerektiğini kaydetti. Özersay şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda hakkında polis soruşturması devam eden kendi atadıkları üst düzey bürokratlarla ilgili Kamu Hizmeti Komisyonuna yazı gönderip kamu görevinden uzaklaştırılmasını talep etmek yerine, komisyona sadece polis soruşturmasını bildiren basit bir yazı gönderiyorlar veya eski görev yerine göndermeye kalkıyorlar!!! Oysa kendilerini sadece üst kademe yöneticiliği görevlerinden alıp bu kamu görevlisi olarak görev başında tutmaya devam ettikleri sürece bu isimler yargılama devam ederken hem tam maaş almaya devam edecekler hem de yargılama süresince geçecek süre emekliliklerine yansımaya devam edecek!”

Özersay, "sahte belge düzenlemek ve bunu tedavüle sürmek şeklinde suç işlemekle itham edilen ve hakkında cezai kovuşturma açılan kamu görevlisini, daha önce defalarca söylemelerine rağmen kamu görevinden uzaklaştırma yerine sadece bulunduğu makamdan alıp eski görevine göndermeye kalktıkları" görüşünü dile getirerek, “Yani kamu görevine devam et diyorlar! Kime diyorlar? Evrak sahtelemek ve bunu piyasaya sürmek suçunu işlemekle itham olunan kamu görevlisine diyorlar!” ifadelerini kullandı.

 
-“Turizm ve İçişleri  Bakanlıkları derhal adım atmalıdır”


Özersay açıklamasında, polis soruşturmasında adı geçtiğini iddia ettiği; mukayyit ile ilgili olarak Turizm Bakanlığı’na, Bakanlık Müdürüyle ilgili olarak da İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Personel Dairesine çağrıda bulunarak, Kamu Görevlileri Yasası’nın gereğini yaparak bu kişilerin kamu görevinden uzaklaştırılmaları için ya doğrudan kendilerinin adım atmalarını ya da KHK’dan bunu talep etmelerini istedi ve "bunun yasanın gereği olduğunu" vurguladı.

Özersay açıklamasında “Yasa’da da tarif edildiği üzere bu türden suçlamalarla haklarında cezai kovuşturma başlatılanların görevleri başında kalmaları ciddi sakıncalar içerecektir.” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi