-Berova

Tasarı üzerinde söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, muhalefetin anlaşmaya ilişkin yorumları dinlerken iş birliği hükümlerine ilişkin yorumların yol açabileceği yanlış anlaşılmalardan dolayı çok üzüldüğünü belirtti. Berova, özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda akla hayale gelmeyen ifadelerin kurgulandığını söyledi.

Anlaşmayla tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacağını ifade eden Berova, teknik, hukuki ve uluslararası tecrübelerin de kendileriyle paylaşılacağını belirtti. Berova, AB uyum yasalarını öne çıkarma adına teknik yapılandırmaların yapılacağını dile getirdi.

Geleneksel ve modern tıbbı tamamlayıcı uygulamaların mevzuatı olmadığından, bu anlaşmanın mevzuatın yapılabilmesinin önünü açacak bir anlaşma olduğunu söyleyen Berova, anlaşmanın 8 maddesinin anlamının da bu olduğunu kaydetti.

Mevzuatın oluşturulması konusunda Türkiye’den teknik destek almanın yolunun açılacağını dile getiren Berova, ülkenin her koşulda gelecek teknik desteğe ihtiyacı olduğundan mevzuat düzenlemelerini çok önemsediklerini belirtti.

Kısa süreli sağlık hizmeti sunumu için Türkiye’den sağlık görevlisi görevlendirilmesine ilişkin anlaşma hükmünün ise, ihtiyaç olduğu anda tıp alanında talep edilen uzman kişinin gönderilebilmesini öngördüğünü dile getiren Berova, mevcut hekimlerin özlük haklarının bundan etkilenmeyeceğini söyledi.

Berova, ücretin, devlet tarafından ödenecek olmasından dolayı yasalara uygun düzenleneceğini dile getirdi.

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek de yerinden söz alarak, doktor getirilmesinin yeni bir uygulama olmadığını, daha önce de ihtiyaç duyulması halinde birçok doktorun ülkeye getirildiğini söyledi ve bunun yeni bir uygulama gibi gösterilerek siyaset yapılmaya çalışıldığını kaydetti.

Konuşmasına devam eden Özdemir Berova, protokolün içerisinde sağlık turizmiyle ilgili maddenin bulunup gösterilmesini istedi. Berova, USAŞ’ın faaliyet alanlarını anlatarak, şirketin, tıbbı konularda talep edilen malzemelerin yurtdışına gönderilebilmesi için kurulduğunu söyledi. Bazı alanlarda ciddi tıbbi eksiklikler olduğunu ve bunların Anavatan Türkiye’den karşılanacağını dile getiren Berova, bu protokolün bunun önünü açacağını belirtti.

-Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da söz alarak, her türlü şiddeti kınadığını vurguladı. Altuğra, çarşamba günü Sağlık Bakanlığında yapılacak toplantıda yasa değişikliği konusunda çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Sağlık sisteminin asla özel bir şirkete devredilemeyeceğini dile getiren Altuğra, USAŞ’ın kamuya ait bir şirket olduğunu söyleyerek, 663 sayılı kanun hükmündeki kararnameyi okudu.

USAŞ’ın hisselerinin hazine ve maliye bakanlığına ait olduğunu dile getiren Altuğra, USAŞ hisselerinin tümünün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığında olduğunu kaydetti.

“Bizim muhatabımız Sağlık Bakanlığıdır” diyen Altuğra, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbı malzeme alımı için ülkede ihaleye çıkılacağını fakat hiçbir şekilde teklif gelmemesi halinde Türkiye Cumhuriyeti’ne müracaat edileceğini belirtti.

Verilecek fiyatın da devletin kasasına uygun olacağını dile getiren Altuğra, yerli üretimi savunan biri olmasına rağmen hiç teklif gelmemesi halinde çare üretmekle yükümlü olduklarını kaydetti. Altuğra, kamu ihale yasasının ihlal edilmeyeceğini dile getirdi.

Doktor getirilmesi konusuna da değinerek, ülkedeki hekimlerin canla başla çalıştığını ve kaliteli hizmet sunduğunu dile getiren Altuğra, özellikle onkoloji servisinde hiçbir şekilde mesai saatine bakmadan çalışan hekimler olduğunu ve birçok başarılara imza attıklarını söyledi. Altuğra çocuk konusunda çok güçlü uzmanları olduğunu belirtti.

Her şeye rağmen bazı dallarda uzman eksikleri olduğunu ve ihtiyaç duyulan uzman hekimlerin Türkiye’den getirilmesi yönünde girişim yapmak durumunda kaldıklarını kaydeden Altuğra, bu durumun Tabipler Birliği’nin bilgisine getirildiğini söyledi. Tabipler Birliği ile her zaman istişare edileceğini dile getiren Altuğra, ülkedeki eksik uzmanlık dalları konusunda kontenjan talep ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini kaydetti.

Acil tıp uzmanının da ülkeye yakın zamanda geleceğini söyleyen Altuğra, protokolü imzalamanın birinci amacının pratisyen hekimlerin uzmanlıklarını kendi ülkelerinde yapabilmesi talebini karşılamak olduğunu söyledi. Pratisyen hekimlerin hizmet yapabilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Altuğra, çift uyruklu hekimlerin ülkede hizmet verebilmesi için yapılan çalışmaları olduğunu söyledi.

Altuğra, kendisi göreve geldiğinde protokolün hazır olduğunu ancak kendilerinin süreci hızlandırdığını belirterek, fikir alışverişinin ihtiyaç duyulması halinde her zaman devam edeceği sözünü verdi.

Konuşmaların ardından madde madde okunup, oylanan tasarının tamamı oylandı. “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı” oyçokluğuyla kabul edildi.

-Diğer yasalar

Genel kurulda daha sonra “Motorlu Araçlar Yolcu Ve Eşya Taşıma (Denetim) (Değişiklik)Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine geçildi. Raporun okunmasının ardından tasarının bütünü üzerinde konuşma talebi olmadığından tasarı madde madde görüşülüp oylandı. Tasarının 3. görüşmesi, ivediliği olmadığından bir sonraki birleşime kaldı.

Kurulda daha sonra sırasıyla “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra üçüncü görüşmesi yapılan Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.

Haber: Hurşide Baybora

TBMM Komisyonu Başkanı Özer ve heyeti yarın KKTC’ye geliyor TBMM Komisyonu Başkanı Özer ve heyeti yarın KKTC’ye geliyor

Editör: Haber Merkezi