Bakanlar Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığına, Devlet Planlama Örgütüne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda, Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Hızal görevden alındı yerine Hürol Üşümüş atandı.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Evin Unutmaz görevden alındı yerine Durali Güçlüsoy atandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin görevden alındı yerine Ali Alioğlu atandı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Yulaf görevden alındı, yerine Halil Sakallı atandı.

AB Günü, Zahra Sokak'ta kutlandı AB Günü, Zahra Sokak'ta kutlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ise Ecevit Alper oldu.

Editör: Haber Merkezi